CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions Enum

Definice

Určuje možnosti pro otevření klíče.Specifies options for opening a key.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngKeyOpenOptions
[System.Flags]
public enum CngKeyOpenOptions
type CngKeyOpenOptions = 
Public Enum CngKeyOpenOptions
Dědičnost
CngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptions
Atributy

Pole

MachineKey MachineKey MachineKey MachineKey 32

Celý počítač klíč je otevřen.A machine-wide key is opened.

None None None None 0

Nejsou zadány žádné klíče otevřít parametry.No key open options are specified.

Silent Silent Silent Silent 64

Uživatelské rozhraní výzvy je potlačeno.UI prompting is suppressed.

UserKey UserKey UserKey UserKey 0

Pokud MachineKey není zadána hodnota, místo otevření uživatelský klíč.If the MachineKey value is not specified, a user key is opened instead.

Poznámky

Tiché možnost potlačí všechny uživatelské rozhraní výzvy.The Silent option suppresses any UI prompting. Tuto možnost nemusí fungovat některé typy klíčů, jako jsou čipové karty a klíče, které jsou uložené v softwaru Zprostředkovatel úložiště klíčů (KSP).This option may not work with some key types, such as smart card keys and keys that are stored in the software key storage provider (KSP). Tyto typy klíčů jsou chráněné pomocí povinné dotazování uživatelského rozhraní.These key types are protected with mandatory UI prompting.

Platí pro