CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions CngKeyOpenOptions Enum

Definice

Určuje možnosti pro otevření klíče.Specifies options for opening a key.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngKeyOpenOptions
[System.Flags]
public enum CngKeyOpenOptions
type CngKeyOpenOptions = 
Public Enum CngKeyOpenOptions
Dědičnost
CngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptionsCngKeyOpenOptions
Atributy

Pole

MachineKey MachineKey MachineKey MachineKey 32

Je otevřen klíč na úrovni počítače.A machine-wide key is opened.

None None None None 0

Nezadali jste žádné možnosti otevření klíče.No key open options are specified.

Silent Silent Silent Silent 64

Výzvy k zadání uživatelského rozhraní se potlačí.UI prompting is suppressed.

UserKey UserKey UserKey UserKey 0

Není-li zadána hodnota,jemístotohootevřenuživatelskýklíč.MachineKeyIf the MachineKey value is not specified, a user key is opened instead.

Poznámky

Možnost tiché potlačí jakékoli výzvy uživatelského rozhraní.The Silent option suppresses any UI prompting. Tato možnost nemusí fungovat s některými typy klíčů, jako jsou klíče a klíče čipové karty, které jsou uložené ve zprostředkovateli úložiště klíčů (KSP).This option may not work with some key types, such as smart card keys and keys that are stored in the software key storage provider (KSP). Tyto typy klíčů jsou chráněné s povinným výzvou uživatelského rozhraní.These key types are protected with mandatory UI prompting.

Platí pro