CngPropertyOptions CngPropertyOptions CngPropertyOptions CngPropertyOptions Enum

Definice

Určuje možnosti vlastnost klíče kryptografické služby nové generace (CNG).Specifies Cryptography Next Generation (CNG) key property options.

Tento výčet má atribut FlagsAttribute, který umožňuje bitové kombinace hodnot členů.

public enum class CngPropertyOptions
[System.Flags]
public enum CngPropertyOptions
type CngPropertyOptions = 
Public Enum CngPropertyOptions
Dědičnost
CngPropertyOptionsCngPropertyOptionsCngPropertyOptionsCngPropertyOptions
Atributy

Pole

CustomProperty CustomProperty CustomProperty CustomProperty 1073741824

Vlastnost nezadá CNG.The property is not specified by CNG. Tuto možnost použijte, aby se zabránilo budoucí název je v konfliktu s vlastnostmi CNG.Use this option to avoid future name conflicts with CNG properties.

None None None None 0

Odkazovaná vlastnost nemá žádné parametry.The referenced property has no options.

Persist Persist Persist Persist -2147483648

Vlastnost měli nastavit jako trvalý.The property should be persisted.

Poznámky

Tyto možnosti se používají k inicializaci CngProperty objekty, které se následně použijí v SetProperty volání.These options are used to initialize CngProperty objects, which are then used in SetProperty calls. Můžete také tyto možnosti použít při dotazování pro hodnotu vlastnosti s GetProperty metody.You also use these options when you query for the value of properties with the GetProperty method.

Vlastnosti musí být dotázán pomocí CngPropertyOptions se ukládají s.Properties must be queried with the CngPropertyOptions they are stored with. V opačném případě se nebude nalezena.Otherwise, they will not be found.

Platí pro