RSASignaturePadding.Mode RSASignaturePadding.Mode RSASignaturePadding.Mode RSASignaturePadding.Mode Property

Definice

Načte režim odsazení této RSASignaturePadding instance.Gets the padding mode of this RSASignaturePadding instance.

public:
 property System::Security::Cryptography::RSASignaturePaddingMode Mode { System::Security::Cryptography::RSASignaturePaddingMode get(); };
public System.Security.Cryptography.RSASignaturePaddingMode Mode { get; }
member this.Mode : System.Security.Cryptography.RSASignaturePaddingMode
Public ReadOnly Property Mode As RSASignaturePaddingMode

Hodnota vlastnosti

Režim odsazení (buď Pkcs1 nebo Pss) této instance.The padding mode (either Pkcs1 or Pss) of this instance.

Platí pro