RSASignaturePadding.Pkcs1 RSASignaturePadding.Pkcs1 RSASignaturePadding.Pkcs1 RSASignaturePadding.Pkcs1 Property

Definice

Získá objekt, který používá režim odsazení v1.5 PKCS č. 1.Gets an object that uses the PKCS #1 v1.5 padding mode.

public:
 static property System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ Pkcs1 { System::Security::Cryptography::RSASignaturePadding ^ get(); };
public static System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding Pkcs1 { get; }
member this.Pkcs1 : System.Security.Cryptography.RSASignaturePadding
Public Shared ReadOnly Property Pkcs1 As RSASignaturePadding

Hodnota vlastnosti

Objekt, který se používá Pkcs1 režim odsazení.An object that uses the Pkcs1 padding mode.

Platí pro