Tuple<T1,T2>.ITuple.Length Vlastnost

Definice

Získá počet prvků v Tuple.Gets the number of elements in the Tuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Hodnota vlastnosti

2, počet prvků v Tuple<T1,T2> objektu.2, the number of elements in a Tuple<T1,T2> object.

Implementuje

Poznámky

ITuple.Length Vlastnost je explicitní implementace rozhraní.The ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Chcete-li ji volat, je nutné přetypovat nebo Tuple<T1,T2> převést objekt ITuple na objekt rozhraní.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2> object to an ITuple interface object.

Platí pro