Control.RemovedControl(Control) Metoda

Definice

Volá se po odebrání podřízeného ovládacího prvku z Controls kolekce Control objektu.Called after a child control is removed from the Controls collection of the Control object.

protected public:
 virtual void RemovedControl(System::Web::UI::Control ^ control);
protected internal virtual void RemovedControl (System.Web.UI.Control control);
abstract member RemovedControl : System.Web.UI.Control -> unit
override this.RemovedControl : System.Web.UI.Control -> unit
Protected Friend Overridable Sub RemovedControl (control As Control)

Parametry

control
Control

ControlKterý byl odebrán.The Control that has been removed.

Výjimky

Ovládací prvek je Substitution ovládací prvek.The control is a Substitution control.

Poznámky

RemovedControlMetoda je volána bezprostředně po odebrání ovládacího prvku z Controls kolekce.The RemovedControl method is called immediately after a control is removed from the Controls collection.

Platí pro

Viz také