Principy, které byste měli znát, než začnete Gamification používat

Tady najdete základní pokyny pro herní modely, klíčové ukazatele výkonu (KPI), ocenění, odměny, týmy, pozice hráčů a další prvky. Seznamte se s těmito principy, abyste mohli vytvářet hry, které jsou optimální pro vaše podnikání.

Herní modely a sportovní tematika

Dynamics 365 – Gamification nabízí tři herní modely: fantasy týmy, fixní týmy a žádné týmy. Umožňuje také vytvořit prezentaci žebříčku, která může běžet na obrazovce v kanceláři. Popisy herních modelů najdete v terminologii Gamification.

Další informace: Nastavování a pořádání her v Gamification

Pozice hráčů

Ve většině týmů se najdou skvělí pracanti a vaši hráči pravděpodobně vědí, o koho jde. Při pořádání hry ji doporučujeme nastavit tak, aby nebylo možné, že si někdo přetáhne všechny tyto skvělé pracanty do svého týmu.

Pozice hráčů slouží k seskupení hráčů, kteří mají podobnou výkonnost, cíle a zkušenosti. Představte si například baseball. Jednomu pracantovi můžete přiřadit pozici hráče na první metě a další pak seskupit na pozici hráče na druhé metě, pravého polaře, chytače atd. Když hráči sestavují svoje týmy, může si každý hráč vybrat vždy jednoho hráče z každé dostupné pozice hráče.

Tip

Začněte přemýšlet o tom, jak byste seskupili jednotlivce ve svém týmu – podle kvóty, podle doby, jakou pracují ve firmě, podle jejich úspěšnosti, podle úrovně jejich zkušeností nebo dovedností, případně podle jakýchkoli jiných faktorů. Čím lépe dokážete vyrovnáním herního pole zajistit férovost, tím zábavnější bude hra. Pokud používáte fixní týmy, můžete také nechat hráče v jiných fixních týmech soupeřit navzájem proti sobě.

Komisaři a správci hry: Další informace o nastavení hry najdete v článku Nastavování a pořádání her v Gamification.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI)

Gamification dokáže k určení bodového skóre ve hře použít jakýkoli klíčový ukazatel výkonu, který se sleduje v Dynamics 365 (online). Příklad:

 • Počet uskutečněných hovorů

 • Procento dosažené prodejní kvóty

 • Počet vyřešených dotazů zákazníků

 • Počet nových příležitostí vytvořených z marketingové kampaně

V ideální hře se sleduje tři až pět klíčových ukazatelů výkonu, a aby byla hra férová, musí mít každý hráč možnost získat body za nějaký klíčový ukazatel výkonu. Můžete použít Skutečnost nebo Cíle.

Pokud například ve hře používáte Cíle, můžete jako klíčový ukazatel výkonu použít „počet uskutečněných hovorů“ a jako týdenní cíle nastavit 20, 40, 60, 80 a 100 hovorů. Hráči získají 1 bod za každých 20 hovorů. Hráč, který v konkrétním týdnu uskuteční 72 hovorů, získá body za 60 hovorů. Hráč, který uskuteční 30 hovorů, získá body za 20 hovorů.

Pokud použijete Skutečnost a hovor oceníte jedním bodem, získají hráči body na základě přesného počtu uskutečněných hovorů. Za 30 hovorů tedy získají 30 bodů. U prvních her doporučujeme použít Skutečnost. Cíle můžou hráče ke konci herního období povzbudit k tomu, aby se zvýšeným úsilím pokusili dosáhnout dalšího cíle. Pokud používáte klesající klíčový ukazatel výkonu, kdy se hráči snaží dosáhnout nižší hodnoty (například počet zrušení nebo počet servisních incidentů), měli byste použít Cíle.

Uvažujte o tom, které klíčové ukazatele výkonu zahrnete, jakou váhu jim přiřadíte a jaké prahové hodnoty nastavíte, aby byla hra vyvážená. Při výběru klíčových ukazatelů výkonu vezměte do úvahy tyto skutečnosti:

 • Zajistěte, aby zvolené klíčové ukazatele výkonu bylo možné vykazovat. Pokud chcete jako klíčový ukazatel výkonu použít například „výnosy realizované z nových zákazníků“, potřebujete v Dynamics 365 (online) nějakým způsobem identifikovat, jestli uzavřená příležitost pochází od nového nebo existujícího zákazníka.

Další informace o definování klíčových ukazatelů výkonu v Dynamics 365 (online) najdete v článku Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online).

 • Vyberte klíčové ukazatele výkonu, které hru normalizují a zajišťují vyrovnané příležitosti pro všechny hráče. Pokud mají například někteří prodejci podstatně vyšší kvóty než jiní prodejci, dobře si rozmyslete, než použijete klíčový ukazatel výkonu „realizované výnosy“, protože prodejci s vyššími kvótami budou pravděpodobně uzavírat mnohem více obchodů. Místo toho zkuste jako klíčový ukazatel výkonu použít „procento dodané kvóty“. K normalizaci hry můžete použít také pozice hráčů a hendikepy. Další informace: Pozice hráčů

 • Maximální prahové hodnoty cílů nebo horní meze skutečností nastavte tak, aby byly nad průměrem, ale nebyly nepřiměřeně vysoké. Řekněme, že průměrná velikost obchodu ve vaší firmě je 25 000 Kč a prahové hodnoty pro „realizované výnosy“ nastavíte na 10 000 Kč, 25 000 Kč, 50 000 Kč, 100 000 Kč a 200 000 Kč. To znamená, že když někdo uzavře obchod za 200 000 Kč, získá osmkrát více bodů než někdo, kdo uzavře obchod za 25 000 Kč. Tento hráč se pravděpodobně ujme vedení a pro ostatní bude obtížné s ním soupeřit. Místo toho můžete prahové hodnoty nastavit na 10 000 Kč, 25 000 Kč, 35 000 Kč, 50 000 Kč a 75 000 Kč. Pracovník, který v tomto případě uzavře obchod za 200 000 Kč, dosáhne za tento týden horní prahové hodnoty 75 000 Kč a získá třikrát tolik bodů jako ten, kdo uzavřel obchod za 25 000 Kč. Tento pracovník má pořád skvělý týden, ale nedovolíte mu, aby před ostatními získal takový náskok, že ho nikdo jiný nedostihne.

Další informace: Nastavování a pořádání her v Gamification

Ocenění a odměny

Co by to bylo za soutěž bez odměn? Typy ocenění a odměny, které ve hře použijete, budou určovat, na jaké činnosti se vaši hráči zaměří. Ke každému zvolenému ocenění můžete přiřadit peněžité, věcné nebo nepeněžité odměny, například večeři s šéfem firmy nebo den volna navíc.

Zde jsou typy ocenění, které můžete ve hře použít:

 • Celkové body: Hráči, kteří v průběhu hry získají nejvyšší celkový počet bodů za všechny klíčové ukazatele výkonu.

 • Manažer týmu: Hráči, kteří vedou týmy, a v průběhu hry získají nejvyšší celkový počet bodů za všechny klíčové ukazatele výkonu.

 • Klíčové ukazatele výkonu: Hráči, kteří v průběhu hry získají nejvíce bodů za jeden klíčový ukazatel výkonu.

 • Pozice: Hráči, kteří v průběhu hry získají nejvíce bodů na konkrétní pozici.

Pokud používáte fixní týmy, můžete místo ocenění manažerů týmu použít ocenění týmu a ocenění nejužitečnějších hráčů týmu. Pokud ve hře týmy nepoužíváte, nemůžete použít žádná ocenění týmu. Každé ocenění by mělo mít jednoho vítěze, případně můžete odměnit až deset míst.

Tip

Zjistěte, jaký máte rozpočet dostupný pro odměny ve hře. Rozdělte ho mezi ocenění ve hře na základě toho, jak chcete hráče motivovat a podnítit. Další aspekty ocenění:

 • Je vhodné, aby některá ocenění bylo možné vyhrát několika způsoby. Když pak někdo významně ztrácí v jedné oblasti, může se zaměřit na jinou oblast. Když například nějaký hráč zjistí, že už nemůže vyhrát ocenění Nejvyšší počet bodů, ale je mezi pěti nejlepšími u konkrétního klíčového ukazatele výkonu prodeje, může se na to zaměřit a zůstat motivovaný.
 • Pokud klíčové ukazatele výkonu platí pro celý tým, je ocenění Nejvyšší počet bodů zcela na místě. Pokud jste ale hráče uspořádali do pozic (na základě kvóty, role apod.), je lepší použít ocenění pozic. Tím vyrovnáte herní pole a zajistíte, aby měl každý hráč stejnou šanci vyhrát.
 • Je důležité přiřadit odměny manažerům týmů, jinak hráči nebudou mít žádnou motivaci k přetahování nebo výměně hráčů, a prvek „tlaku na kolegy“ se ze hry vytratí.
 • Podle velikosti týmu uvažujte o rozdělení odměn pro více míst (od prvního po desáté místo).
 • Pokud používáte ocenění pozic, nezapomeňte, že budete muset rozdělit ocenění pro každou použitou pozici. Pokud máte například hráče na první metě, na druhé metě, na třetí metě, nadhazovače a chytače, budete mít pět vítězů.

Ocenění a odměny se přiřazují na konci dokončené hry.

Můžete také definovat týdenní ocenění: Vytváření týdenních ocenění, která pomáhají udržet angažovanost hráčů a fanoušků

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification
Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)