Terminologie Gamification

Tady najdete stručný popis následujících termínů používaných v Dynamics 365 – Gamification.

Role zabezpečení

Role zabezpečení představují oprávnění, která mají jednotliví uživatelé v Gamification. Spravují se v Microsoft Dynamics 365 (online).

Další informace: Seznámení s rolemi zabezpečení pro Gamification

Komisaři

Komisař v Gamification představuje rozhodčího a jedná se o uživatele s nejširšími oprávněními. Komisaři mají zákulisní informace o hráčích a týmech, a proto se nesmí účastnit žádných her. Pro Gamification je možné nakonfigurovat více než jednoho komisaře.

Fanoušci

Fanoušci jsou zaměstnanci, u kterých se neměří výkonnost na základě klíčových ukazatelů výkonnosti nastavených ve hrách. Fanouškem může být například vedoucí pracovník nebo správce týmu.

Správci her

Správci her pořádají hry, udržují angažovanost hráčů a fanoušků a mají na starost administrativní činnosti, jako jsou týdenní aktualizace rozesílané e-mailem nebo určování bodového skóre, pokud klíčové ukazatele vyhodnocují ručně. Může se jednat například o vedoucího úseku, do kterého hráči spadají. Správci her se můžou volitelně zapojit do her, které nespravují.

Hráči

Hráči jsou uvedeni ve hře a snaží se dosáhnout obchodních cílů měřených na základě klíčových ukazatelů výkonu, které se ve hře používají. Uživatel může být v jedné hře hráčem, a v jiné fanouškem. Hráčem může být například obchodní zástupce, který uzavírá příležitosti, specialista služeb, který řeší problémy zákazníků, nebo pracovník marketingu, který generuje zájemce z probíhajících kampaní.

Fantasy sport

Typ online hry, ve které se hráči a fanoušci stávají manažery fantasy týmů. Manažeři týmů sestavují z reálných hráčů fiktivní tým, který soupeří s ostatními fiktivními týmy. Body pro týmy se stanovují jako součet bodů, které získali jednotliví hráči. V Gamification se body udělují za dosažení klíčových ukazatelů výkonu, které se obvykle vyhodnocují přímo z Microsoft Dynamics 365 (online).

Hra

Hry se v Gamification vytvářejí a pořádají, aby formou hry zviditelnily klíčové ukazatele výkonu, které se sledují jinde. Někdy se také označují jako „soutěže“. Existují různé typy her:

  • Fantasy týmy: Hráči můžou sestavit svůj vlastní sportovní fantasy tým a vybrat do něho členy. Nabízí několik funkcí pro hráče, jako je sestavování týmu nebo ocenění manažerů týmu, a proto se jedná o herní model, který v Gamification umožňuje zdaleka nejvyšší úroveň zapojení. Pokud tuto možnost vyberete, můžete si taky při vytváření hry vybrat některý z dostupných sportovních motivů.

  • Fixní týmy: Aby se situace zjednodušila, může týmy vytvořit správce hry, například Kancelář A a Kancelář B. Při výběru tohoto herního modelu je potřeba, aby správce hry sestavil dobře vyvážené týmy, jinak nebudou hráči motivovaní. Když jeden tým výrazně zaostává, protože proti němu stojí všichni hráči s nejlepšími výsledky, nejspíš ztratí zájem a na soutěž rezignuje.

  • Žádné týmy: Hráči soutěží jako jednotlivci, bez sestavování týmů. Je to naprosto jednoduché. Všichni proti všem a vítěz bere všechno.

Další informace: Nastavování a pořádání her v Gamification

Gamifikace (koncepce)

Gamifikace je koncepce, která používá herní prvky a principy i v jiném než herním kontextu s cílem zvýšit angažovanost a produktivitu uživatelů nebo propagovat aktivity a procesy mezi kolegy. Gamifikace se snaží využívat přirozené potřeby lidí navazovat kontakty s ostatními, v něčem vynikat, soutěžit s ostatními, dosáhnout úspěchu, přispět k dobré věci nebo uzavřít kapitolu. Mezi odměny patří body, dosažené úspěchy, odznáčky, peněžní a hmotné ceny nebo firemní benefity.

Příspěvky BAM

Příspěvky BAM se publikují v Provokativních hláškách a oznamují speciální dosažený úspěch, nové ocenění nebo povýšení. Tyto příspěvky většinou přitáhnou více pozornosti, proto je doporučujeme používat v patřičných situacích. Příspěvek BAM můžete zatraktivnit výběrem jedné z předdefinovaných animací.

Streamování na TV

Streamování na TV umožňuje streamovat oznámení Provokativních hlášek a žebříčky z aktivních her na obrazovky nebo televizory v kanceláři připojené k internetu.

Další informace: Správa her se streamováním na TV v Gamification

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Přehled pro hráče a fanoušky v Gamification