Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)

Funkce Microsoft Dynamics 365 – Gamification tvoří řešení pro Microsoft Dynamics 365 (online) hostované v Microsoft AppSource, které je potřeba nainstalovat předtím, než je možné začít používat funkce pro správu her, klíčových ukazatelů výkonu a hráčů Gamification.

Požadavky

 • Gamification vyžaduje alespoň Microsoft Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1.

 • Uživatelé, kteří chtějí přistupovat ke službě Gamification, musí mít přiřazenou licenci na Microsoft Dynamics 365 (online).

 • Uživatelé musí mít aktuální verzi webového prohlížeče. Další informace: Požadavky na prohlížeč pro bezproblémové používání Gamification

Instalace Dynamics 365 – Gamification

Funkce Gamification v Dynamics 365 tvoří řešení pro Microsoft Dynamics 365 (online), které instalujete z Microsoft AppSource.

Poznámka

Gamification lze používat výhradně u jedné instance Microsoft Dynamics 365 (online) každého klienta Microsoft Dynamics 365 (online). Další informace: TechNet: Více online instancí nebo klientů

Instalace řešení z AppSource

 1. V AppSource vyberte Microsoft Dynamics 365 – Gamification.

 2. Pokud ještě nejste přihlášení, přihlaste se pod účtem správce systému Microsoft Dynamics 365 (online).

 3. Kliknutím na Získat spusťte instalaci tohoto řešení.

 4. Přečtěte si a přijměte právní doložky a podmínky pro přidání řešení Gamification do Microsoft Dynamics 365 (online).

  Instalace řešení do Microsoft Dynamics 365 (online) může trvat několik minut.

Role zabezpečení Správce klíčových ukazatelů výkonu

Při instalaci řešení Gamification se vytvoří role zabezpečení s názvem Správce klíčových ukazatelů výkonu. Správci systému můžou tuto roli zabezpečení přiřadit uživatelům Microsoft Dynamics 365 (online), kterým chtějí povolit vytváření klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Microsoft Dynamics 365 (online).

Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních najdete v článku na webu TechNet: Role zabezpečení a oprávnění.

Další informace o klíčových ukazatelích výkonu v Microsoft Dynamics 365 (online) najdete v článku Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online).

Aktivace Gamification v Dynamics 365

Aby se řešení Microsoft Dynamics 365 – Gamification synchronizovalo s Microsoft Dynamics 365 (online), musí uživatel s rolí globálního správce v Office 365 a rolí zabezpečení Správce systému v Microsoft Dynamics 365 (online) dokončit proces nastavení a získat bezpečnostní klíč.

Aktivace portálu Gamification pro vaši organizaci

 1. V Microsoft Dynamics 365 přejděte na Nastavení > Řešení a dvakrát klikněte na řešení Gamification.

 2. Klikněte na Spustit aktivaci a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.

 3. Přijměte právní doložky a zadejte název a umístění instance portálu Gamification.

 4. Kliknutím na Registrovat spusťte aktivaci a opatřete si bezpečnostní klíč.

 5. Zkopírujte bezpečnostní klíč a vložte ho do vstupního pole.

 6. Kliknutím na Autorizovat dokončete propojení mezi Microsoft Dynamics 365 (online) a Microsoft Dynamics 365 – Gamification.

  Dostanete e-mail s dalšími podrobnostmi a budete pak mít přístup k instanci Gamification vaší organizace.

  Systém následně v Microsoft Dynamics 365 (online) vytvoří sadu výchozích klíčových ukazatelů výkonu, abyste se v Gamification mohli rychle pustit do první hry. Další informace: Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

  Pokud se chcete přihlásit jako první komisař, přejděte na přihlášení ke Gamification.

Aktualizace řešení Gamification

Správce systému může toto řešení aktualizovat.

Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na stránce Nastavení aplikace Gamification oznámení.

 1. Přihlaste se k https://portal.office.com pomocí přihlašovacích údajů globálního správce nebo správce systému Microsoft Dynamics 365.

 2. Klikněte na Centra pro správu > Dynamics 365.

 3. Klikněte na kartu Instance a vyberte instanci, ke které je toto řešení připojené.

 4. Klikněte na Řešení.

 5. Vyberte řešení, které chcete aktualizovat, a klikněte na Upgradovat.

 6. V Microsoft Dynamics 365 přejděte na Gamification > Nastavení aplikace Gamification a kliknutím na Konfigurovat aplikaci aktualizujte všechny závislosti na nejnovější verzi.

  Důležité

  Tento krok je nezbytný k zachování funkčnosti všech synchronizačních procesů.

  Systém aplikuje všechny potřebné změny a ověří aktualizaci, aby bylo zajištěno plynulé předávání dat.

Poznámka

Předchozí postup budete muset opakovat při každé aktualizaci tohoto řešení.

Zobrazení aktivních her v Dynamics 365

V Dynamics 365 si můžete zobrazit informace o aktivních hrách.

Zobrazení aktivních her

 1. V Microsoft Dynamics 365 (online) přejděte na Gamification > Hry.

 2. V seznamu her klikněte na název hry, o které si chcete zobrazit podrobnosti.

 3. V části Podrobnosti hry najdete základní informace o hře, například název a datum zahájení a ukončení.

  V části Nastavení klíčových ukazatelů výkonu si můžete prohlédnout klíčové ukazatele výkonu spolu s jejich stavem nastavení ve vybrané hře. Další informace o klíčových ukazatelích výkonu v Microsoft Dynamics 365 (online) najdete v článku Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online).

Oznámení o ochraně osobních údajů

Když nainstalujete a povolíte řešení Microsoft Dynamics 365 – Gamification, pro povolené uživatele se identifikátory jejich účtů (například jméno, příjmení a e-mailová adresa) uloží v Azure za účelem autorizace vůči službě Gamification, která je hostovaná v Azure. To platí pro všechny uživatele, které ve službě Gamification povolí jejich správce. Řešení Gamification odesílá do služby Azure data klíčových ukazatelů výkonu, které správce nakonfiguroval, a tato data se v Azure ukládají ve strukturovaném úložišti a také v úložišti objektů blob. V Azure se pro každého uživatele ukládá jeho avatar, vlastní ocenění a logo společnosti, ale tyto informace se nevracejí do Dynamics 365.
Upozorňujeme, že při konfiguraci klíčových identifikátorů výkonů pro použití ve hrách můžou správci a oprávnění uživatelé využívat data Dynamics 365, jako jsou telefonní hovory, příležitosti a realizované výnosy. Služba Gamification neiniciuje žádná volání Dynamics 365 a jenom reaguje na data, která proudí zpátky do Dynamics 365, jako jsou hry, v nichž se používají klíčové ukazatele výkonu.
Správce může taky povolit, aby TV stream v Gamification byl veřejný. Když správci her nastaví TV streamy Gamification a povolí veřejné streamování, může si TV stream zobrazit na internetu kdokoli, kdo má na stream odkaz.
Správce může funkci Gamification následně odebrat tak, že toto řešení z organizace Microsoft Dynamics 365 odinstaluje.
Součásti a služby Azure, které se Gamification týkají, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.
Poznámka: Informace o dalších nabízených službách Azure získáte v Centru zabezpečení Microsoft Azure.
Cloud Services
Služba návrhu (webová role)
Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure řešení Gamification. Podrobnosti o hrách se například ukládají ve službě Azure SQL Storage. Výpočty ve hrách používají frontu Azure Service Bus a vracejí se do služby, kde se vyhodnocují a zobrazují. Obrázky nahrané zákazníky a uživateli se ukládají ve službě Azure Blob Storage. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.
Azure Key Vault
Všechny služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault.
Azure SQL Database
Služba Gamification s použitím služby SQL Azure ukládá:
- Data klíčových ukazatelů výkonu
- Výpočty ve hrách
- Data organizace (klienta)
Azure Blob Storage
V úložišti Azure Blob Storage se ukládají avatary, loga společnosti a další obrázky nahrané zákazníky.
Azure Content Delivery Network (CDN)
Gamification pomocí služby Azure Content Delivery Network poskytuje statický obsah pro běhové prostředí, například obrázky (včetně nahraných obrázků, jako jsou loga zákazníků), JavaScript a CSS.
Azure Active Directory
Gamification s použitím služby Azure Active Directory ověřuje uživatele a zjišťuje, jestli mají oprávnění tuto platformu používat.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení
Nastavování a pořádání her v Gamification
Informace o ochraně osobních údajů a licenční podmínky pro Gamification