Instalace a konfigurace řešení Gamification v Dynamics 365 (online)

Funkce Dynamics 365 – Gamification tvoří řešení pro Microsoft Dynamics 365 (online) hostované v Microsoft AppSource, které je potřeba nainstalovat předtím, než je možné začít používat funkce pro správu her, klíčových ukazatelů výkonu a hráčů Gamification.

Požadavky

 • Gamification vyžaduje alespoň Dynamics CRM Online 2016 – aktualizace 1.

 • Uživatelé, kteří chtějí přistupovat ke službě Gamification, musí mít přiřazenou licenci na Microsoft Dynamics 365 (online).

 • Uživatelé musí mít aktuální verzi webového prohlížeče. Další informace: Požadavky na prohlížeč pro bezproblémové používání Gamification

Instalace Dynamics 365 – Gamification

Gamification funkce v Dynamics 365 tvoří řešení pro Microsoft Dynamics 365 (online), které instalujete z Microsoft AppSource.

Omezení

Při práci s Gamification doporučujeme dodržovat následující omezení, aby nedocházelo k problémům se synchronizací a výkonem:

 • Maximálně 15 souběžných her
 • Maximálně 500 uživatelů na hru
 • Maximálně 10 fixních týmů na hru
 • Maximálně 4000 uživatelů ve všech připojených organizacích

Poznámka

Aby při synchronizaci dat více než 2000 uživatelů nevypršel časový limit, musíte změnit Počet odeslaných uživatelů na stránku v nastavení Gamification.
V Dynamics 365 vyberte Rozšířené hledání​. Vyhledejte Nastavení aplikace Gamification a vyberte Výsledky. Otevřete Nastavení aplikace Gamification a zmenšete hodnotu Počet odeslaných uživatelů na stránku.

Instalace řešení z AppSource

 1. V AppSource vyberte Dynamics 365 – Gamification.

 2. Pokud ještě nejste přihlášení, přihlaste se pod účtem správce systému Microsoft Dynamics 365 (online).

 3. Kliknutím na Získat spusťte instalaci tohoto řešení.
  Pokud máte více než jednu organizaci Dynamics 365 (online), vyberte organizaci, do které chcete toto řešení nainstalovat.

 4. Přečtěte si a přijměte právní doložky a podmínky pro přidání řešení Gamification do Microsoft Dynamics 365 (online).

  Instalace řešení do Microsoft Dynamics 365 (online) může trvat několik minut.

Role zabezpečení Správce hry v Dynamics 365 (online)

Při instalaci řešení Gamification se v Dynamics 365 (online) vytvoří role zabezpečení s názvem Správce hry. Správci systému mohou tuto roli zabezpečení přiřadit uživatelům Dynamics 365 (online), kterým chtějí povolit vytváření klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online).

Další informace: Dostupné role zabezpečení v Gamification
Další informace o rolích zabezpečení a oprávněních: TechNet: Role zabezpečení a oprávnění
Další informace o klíčových ukazatelích výkonu v Microsoft Dynamics 365 (online): Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

Aktivace Gamification v Dynamics 365 (online)

Aby se řešení Dynamics 365 – Gamification synchronizovalo s Microsoft Dynamics 365 (online), musí uživatel s rolí globálního správce v Office 365 a rolí zabezpečení Správce systému v Microsoft Dynamics 365 (online) dokončit proces nastavení a získat bezpečnostní klíč.

Tip

Od aktualizace řešení Gamification z října 2017 můžete ke sdílenému webovému portálu Gamification připojit několik organizací (organizačních jednotek) ve stejném tenantu Office 365. Opakujte instalaci a aktivaci u každé organizace, kterou chcete připojit ke sdílenému portálu Gamification. Uživatelé s rolí zabezpečení Správce hry v organizaci A mohou v Gamification vytvářet hry pro organizaci A. Pokud patří mezi běžné uživatele v organizaci B, mohou se účastnit jako hráči nebo fanoušci v hrách organizace B. Přečtěte si, jak se nastavují a pořádají hry.

Aktivace portálu Gamification pro vaši organizaci

 1. V Microsoft Dynamics 365 přejděte na Nastavení > Řešení a dvakrát klikněte na řešení Gamification.

 2. Klikněte na Spustit aktivaci a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů správce.

 3. Přijměte právní doložky a zadejte název a umístění instance portálu Gamification.

 4. Kliknutím na Registrovat spusťte aktivaci a opatřete si bezpečnostní klíč.

 5. Zkopírujte bezpečnostní klíč a vložte ho do vstupního pole.

 6. Kliknutím na Autorizovat dokončete propojení mezi Microsoft Dynamics 365 (online) a Dynamics 365 – Gamification.

  Dostanete e-mail s dalšími podrobnostmi a budete pak mít přístup k instanci Gamification vaší organizace.

  Systém následně v Microsoft Dynamics 365 (online) vytvoří sadu výchozích klíčových ukazatelů výkonu, abyste se v Gamification mohli rychle pustit do první hry. Další informace: Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

  Pokud se chcete přihlásit jako první komisař, přejděte na přihlášení ke Gamification.

Aktualizace řešení Gamification

Správce systému může toto řešení aktualizovat.

Pokud je dostupná aktualizace, zobrazí se na stránce Nastavení aplikace Gamification oznámení.

 1. Přihlaste se k https://portal.office.com pomocí přihlašovacích údajů globálního správce nebo správce systému Microsoft Dynamics 365.

 2. Klikněte na Centra pro správu > Dynamics 365.

 3. Klikněte na kartu Instance a vyberte instanci, ke které je toto řešení připojené.

 4. Klikněte na Řešení.

 5. Vyberte řešení, které chcete aktualizovat, a klikněte na Upgradovat.

 6. V Microsoft Dynamics 365 přejděte na Gamification > Nastavení aplikace Gamification a kliknutím na Konfigurovat aplikaci aktualizujte všechny závislosti na nejnovější verzi.

  Důležité

  Tento krok je nezbytný k zachování funkčnosti všech synchronizačních procesů.

  Systém aplikuje všechny potřebné změny a ověří aktualizaci, aby bylo zajištěno plynulé předávání dat.

Poznámka

Předchozí postup budete muset opakovat při každé aktualizaci tohoto řešení.

Zobrazení aktivních her v Dynamics 365

V Dynamics 365 si můžete zobrazit informace o aktivních hrách.

Zobrazení aktivních her

 1. V Microsoft Dynamics 365 (online) přejděte na Gamification > Hry.

 2. V seznamu her klikněte na název hry, o které si chcete zobrazit podrobnosti.

 3. V části Podrobnosti hry najdete základní informace o hře, například název a datum zahájení a ukončení.

  V části Nastavení klíčových ukazatelů výkonu si můžete prohlédnout klíčové ukazatele výkonu spolu s jejich stavem nastavení ve vybrané hře. Další informace o klíčových ukazatelích výkonu v Microsoft Dynamics 365 (online): Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)

Odinstalace řešení Gamification

Před odebráním Gamification musíte odebrat aktualizaci GamificationUpdate. Další informace o odebrání preferovaného řešení: Odstranění preferovaného řešení

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při instalaci a povolení Dynamics 365 – Gamification se zmocňovací identifikátory uživatelských účtů (například křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa) uloží do Azure pro účely autorizace se službou Gamification, která se hostuje v Azure. To platí pro všechny uživatele, které ve službě Gamification povolí správce. Řešení Gamification odesílá data klíčových ukazatelů výkonu (KPI) nakonfigurovaná správcem službě Azure, přičemž tato data se ukládají ve strukturovaném úložišti a úložišti objektů blob Azure. Avatar každého uživatele, vlastní ocenění a firemní logo jsou uloženy v Azure, tyto údaje se ale nevracejí do Dynamics 365.

Správci a autorizovaní uživatelé mohou data Dynamics 365 (například telefonní hovory, příležitosti a rezervované výnosy) použít ke konfiguraci ukazatelů KPI v hrách. Služba Gamification neiniciuje žádná volání Dynamics 365 a jen odpovídá na data (jako jsou hry, ve kterých se používají ukazatele KPI), která putují zpět do Dynamics 365.

Správce může rovněž umožnit, aby streamování Gamification na televizoru bylo veřejné. Správci her, kteří nastaví streamování Gamification na televizoru a povolí veřejné streamování, umožní prohlížení streamu na internetu každému, kdo má odkaz na tento stream.

Odinstalací tohoto řešení z organizace Dynamics 365 může správce funkci Gamification následně odebrat.

Součásti a služby Azure, které se týkají Gamification, jsou podrobně popsané v následujících odstavcích.

Poznámka: Více informací o nabídce dalších služeb Azure najdete v Centru zabezpečení Microsoft Azure.

Cloud Services

Služba návrhu (webová role)

Zajišťuje několik webových služeb pro komunikaci mezi organizací Dynamics 365 a víceklientskými součástmi Azure Gamification. Podrobnosti Gamification se například ukládají do úložiště Azure SQL. Herní výpočty využívají frontu Azure Service Bus, ze které se vracejí kvůli určení skóre a zobrazení v této službě. Obrázky nahrané zákazníky a uživateli se ukládají ve službě Azure Blob Storage. Všechny žádosti se ověřují vůči službě Azure Active Directory.

Azure Key Vault

Všechny služby ukládají konfigurační data ve službě Azure Key Vault.

Azure SQL Database

Gamification využívá Azure SQL k ukládání:

 • Dat ukazatelů KPI

 • Herních výpočtů

 • Data organizace (klienta)

Azure Blob Storage

Avatary, firemní loga a jiné obrázky nahrané zákazníky se ukládají ve službě Azure Blob Storage.

Síť pro doručování obsahu Azure (CDN)

Gamification využívá síť pro doručování obsahu Azure k poskytování statického obsahu, jako jsou obrázky (včetně nahraných obrázků, například log zákazníků), kód JavaScript a šablony CSS, běhovému prostředí.

Azure Active Directory

Gamification využívá službu Azure Active Directory k ověřování uživatelů a určení způsobilosti k použití této platformy.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)
Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení
Nastavování a pořádání her v Gamification
Informace o ochraně osobních údajů a licenční podmínky pro Gamification