Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení

Po vytvoření nové hry je potřeba definovat, kteří uživatelé budou v nadcházející hře Dynamics 365 – Gamification představovat hráče a kteří z nich budou fanoušky. Uživatelé z Microsoft Dynamics 365 (online) jsou v Gamification dostupní automaticky.

Hráči jsou soutěžící účastníci hry, kteří získávají body za dosažení definovaných klíčových ukazatelů výkonu.

Fanoušci jsou lidé, kteří v aktivní hře nejsou hráči, například vedoucí pracovníci, manažeři nebo recepční, a kteří se do hry Gamification můžou zapojit tak, že sestaví tým. Když se do hry zapojí šéf firmy, sestaví tým a osobně sleduje statistiky hráčů, rozhodně to hráče podnítí k tomu, aby odváděli co nejlepší výkon.

Změna role zabezpečení pro uživatele v Dynamics 365 – Gamification

Po importu uživatelů může komisař pro uživatele změnit role zabezpečení.

  1. V Gamification přejděte na Uživatelé.

  2. Na stránce Uživatelé Microsoft Dynamics 365 vyhledejte uživatele, jehož roli chcete změnit.

  3. Pro vybraného uživatele klikněte na Změnit roli a pak vyberte novou roli zabezpečení.
    Další informace: Seznámení s rolemi zabezpečení pro Gamification

  4. Kliknutím na Aktualizovat roli aplikujte změny.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification