Import hráčů a fanoušků z Dynamics 365 (online) a správa jejich rolí zabezpečení

Po vytvoření nové hry je potřeba definovat, kteří uživatelé budou v nadcházející hře Microsoft Dynamics 365 – Gamification představovat hráče a kteří z nich budou fanoušky.

Hráči jsou soutěžící účastníci hry, kteří získávají body za dosažení definovaných klíčových ukazatelů výkonu.

Fanoušci jsou lidé, kteří v aktivní hře nejsou hráči, například vedoucí pracovníci, manažeři nebo recepční, a kteří se do hry Gamification můžou zapojit tak, že sestaví tým. Když se do hry zapojí šéf firmy, sestaví tým a osobně sleduje statistiky hráčů, rozhodně to hráče podnítí k tomu, aby odváděli co nejlepší výkon.

Import uživatelů z Azure Active Directory

Uživatelé z Microsoft Dynamics 365 (online) jsou v Gamification dostupní automaticky. Komisaři můžou z Azure Active Directory importovat další uživatele, kteří nemají přiřazenou licenci na Microsoft Dynamics 365 (online).

Import uživatelů z Microsoft Dynamics 365

 1. V Gamification přejděte na Uživatelé.

 2. Na stránce Import uživatelů z Dynamics 365 vyberte pro každého uživatele roli zabezpečení.

  Převážné části naimportovaných uživatelů s největší pravděpodobností přiřadíte roli Uživatel a jen malá část z nich bude mít roli Správce her. Další informace: Seznámení s rolemi zabezpečení pro Gamification

 3. Vyberte uživatele, které chcete do Gamification naimportovat.

 4. Proces importu zahájíte kliknutím na Importovat vybrané uživatele. Může to trvat několik minut podle toho, kolik uživatelů se importuje.

Naimportovaní uživatelé se teď zobrazí v Gamification, když přejdete na stránku Uživatelé, kde můžete upravovat jejich role podle toho, jak chcete hru nastavit.

Změna role zabezpečení pro uživatele v Dynamics 365 – Gamification

Po importu uživatelů může komisař pro uživatele změnit role zabezpečení.

 1. V Gamification přejděte na Uživatelé.

 2. Na stránce Import uživatelů z Dynamics 365 vyhledejte uživatele, jehož roli chcete změnit.

 3. Pro vybraného uživatele klikněte na Změnit roli a pak vyberte novou roli zabezpečení.
  Další informace: Seznámení s rolemi zabezpečení pro Gamification

 4. Kliknutím na Aktualizovat roli aplikujte změny.

Viz také

Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Nastavování a pořádání her v Gamification