Jak se přihlásit k portálu Gamification

Než začneme Dynamics 365 – Gamification podrobněji popisovat, ověřte, že se k portálu Gamification můžete přihlásit.

Přihlášení ke Gamification z Dynamics 365

Díky Azure Active Directory (Azure AD), což je víceklientský cloudový adresář a služba pro správu identit od Microsoftu, se k portálu Gamification můžete přihlásit pomocí svého pracovního nebo školního účtu pro Microsoft Dynamics 365 (online).

Přihlášení k portálu Gamification

Po aktivaci hry si hráči můžou vytvořit své profily a přihlásit se přímo k portálu Gamification.

  1. Otevřete přihlašovací stránku Gamification ve svém prohlížeči.

  2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a klikněte na Přihlásit se.

Viz také

Přehled pro hráče a fanoušky v Gamification
Sestavování a správa fantasy týmů v Gamification