Aktualizace skóre her použitím funkce Bodové skóre v Excelu v Gamification

Pokud se chystáte uspořádat hru využívající některé klíčové ukazatele výkonu, které nejde sledovat pomocí Microsoft Dynamics 365 (online), můžete skóre těchto klíčových ukazatelů výkonu aktualizovat pomocí šablony aplikace Excel.

Tip

Pokud chcete mít v průběhu her co nejméně práce, doporučujeme používat klíčové ukazatele výkonu definované v Dynamics 365 (online).

Aktualizace skóre pomocí excelového souboru

 1. Přejděte na Hry > Hry.

 2. Klikněte na tlačítko Bodové skóre v Excelu (Tlačítko Bodové skóre v Excelu v Gamification).

 3. Vyberte hru, jejíž skóre chcete aktualizovat, a pak klikněte na herní období, které chcete aktualizovat.

 4. Klikněte na Stáhnout Excelovou šablonu Stáhnout excelovou šablonu v Gamification a aktualizujte skóre v tomto souboru.

  Důležité

  Ručně vyhodnocená data musí být aktuální pro příslušné herní období. Všechny ostatní klíčové ukazatele výkonu se budou nepřetržitě synchronizovat z Dynamics 365 (online).

 5. Klikněte na Nahrát Excelový soubor Nahrát excelový soubor v Gamification a nahrajte tento soubor včetně ručně aktualizovaných skóre.

  Vybrané klíčové ukazatele výkonu jsou nyní ve webové aplikaci Gamification pro vybrané herní období aktualizované.

Viz také

Udržování angažovanosti a vysoké produktivity zaměstnanců pomocí Gamification
Přehled pro komisaře a správce her v Gamification
Konfigurace klíčových ukazatelů výkonu pro Gamification v Dynamics 365 (online)