Přehled aplikace Sales a Centrum prodeje

Platí pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.x

Vítá vás aplikace Dynamics 365 for Sales!

Dynamics 365 for Sales umožňuje prodejcům vytvářet silné vztahy se svými zákazníky, provádět činnosti na základě informací a rychleji uzavírat obchody. Pomocí aplikace Dynamics 365 for Sales můžete sledovat obchodní vztahy a kontakty, rozvíjet prodeje od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky, vytvářet prodejní materiály, vytvářet marketingové seznamy a kampaně a dokonce sledovat případy související s poskytováním služeb, které jsou přidruženy ke konkrétním obchodním vztahům nebo příležitostem. Následující obrázek znázorňuje nabídku pro modul Sales v Dynamics 365 for Customer Engagement.

Nabídka aplikace Sales

Dostupnost kdekoli a na jakémkoli zařízení

Zde jsou typy, kde je Dynamics 365 for Sales k dispozici:

 • Modul Sales v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement je plně funkční modul, optimalizovaný pro stolní počítače pro prodejní scénáře.

 • Aplikace Sales Pro je podobná jako modul Sales, ale entity obsažené v aplikaci Sales Pro jsou podmnožinou entit zahrnutých v modulu Sales v Dynamics 365 for Customer Engagement.

 • Nová verze aplikace Centrum prodeje je postavená na architektuře sjednoceného rozhraní. Architektura sjednoceného rozhraní využívá rovněž principy návrhu přizpůsobivých webů a nabízí optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky, zařízení nebo orientaci. S aplikací Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement, verze 9.0.2 je aplikace Centrum prodeje optimalizována pro mobilní zařízení, jakož i stolní počítače.

  Poznámka

  V případě mobilních zařízení budete také muset nainstalovat aplikaci Dynamics 365 pro telefony a tablety.

Pokud používáte prohlížeč v počítači, použijte aplikaci Centrum prodeje v přepínači aplikací tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Centrum prodeje v přepínači aplikací na ploše

Pokud používáte mobilní zařízení s nainstalovanou aplikací Dynamics 365 for phones and tablets, uvidíte aplikaci Centrum prodeje v přepínači aplikací tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Přepínač aplikace Centrum prodeje

Následující obrázek znázorňuje obrazovku aplikace Centrum prodeje na tabletu.

Příklad aplikace Centrum prodeje

Co nabízí aplikace Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales nabízí velké výhody bez ohledu na to, zda používáte stolní počítač, telefon nebo tablet.

Výhody pro prodejce

 • Řiďte se asistovanými obchodními procesy, abyste věděli, jaké kroky provést pro rychlejší uzavření obchodů. Tyto obchodní procesy můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace.

 • Spravujte zákazníky a obchody na kterémkoli místě a na jakémkoli zařízení (telefon, tablet, PC nebo Mac).

 • Rychleji dosáhněte vyšší produktivity díky používání známých nástrojů. Aplikace Dynamics 365 for Sales je úzce integrována s aplikacemi Office 365, což usnadňuje a urychluje zahájení jejího používání:

  • Používejte SharePoint k ukládání a zobrazování dokumentů jako například prezentací nebo poznámek v souvislosti se záznamem, jako je například příležitost, aby si je mohli prohlížet všechny osoby, které pracují na příležitosti.

  • Otevírejte údaje o prodejích v aplikaci Excel, provádějte změny a ukládejte je zpět do aplikace Dynamics 365 for Sales – to vše bez přepínání mezi aplikacemi.

 • Získejte návrhy a poznatky, na jejichž základě můžete jednat a které vycházejí ze způsobu vaší práce. Pokud má být například příští týden uzavřena příležitost, Pomocník se vztahy vám zašle připomenutí, abyste se spojili se svým zákazníkem.

 • Najděte všechny aktivity (schůzky, telefonní hovory a podobně) týkající se zákazníka nebo příležitosti na jednom místě, takže budete mít k dispozici kontext, který potřebujete pro svou práci.

Výhody pro manažery prodeje

 • Urychlete výkon svého týmu pomocí analýz v reálném čase vycházejících z historických dat a prediktivních informací.

 • Monitorujte výsledky a poskytujte zpětnou vazbu a koučování v reálném čase.

 • Používejte bohaté šablony aplikace Excel a integrované šablony pro provádění rychlých analýz bez opuštění aplikace Dynamics 365 for Sales.

Viz také

Uživatelská příručka (Sales a Centrum prodeje)
Přehled toků obchodního procesu
Nastavení katalogu produktů
Nastavení prodejních oblastí