Domovská stránka Závazků

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma poskytuje přehled závazků.

Faktury dodavatele můžete zadat ručně nebo je lze obdržet elektronickou cestou prostřednictvím datové entity. Poté, co jsou faktury zadány nebo přijaty, můžete zkontrolovat a schválit faktury pomocí deníku schválených faktur nebo stránky Faktura dodavatele. Můžete použít párování faktur, zásady faktur dodavatele a workflow k automatizaci procesu kontroly tak, aby se automaticky schvalovaly faktury, které splňují určitá kritéria, a zbývající faktury se označily ke kontrole autorizovaným uživatelem.