Instalace Lookout for WorkInstall Lookout for Work

Než budete moct začít pracovat, firemní podpora potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Lookout for Work. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company support needs you to install the Lookout for Work app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Pokud máte s instalací potíže, zkuste provést kroky k odstranění potíží, které najdete na konci tohoto tématu.If you have trouble with the installation, try the troubleshooting steps at the end of this topic.

Co je potřeba udělat:What you need to do

  1. Tažením shora obrazovky otevřete panel oznámení a potom klepněte na Požadovaná aplikace – nainstalujte Lookout for Work z obchodu Play.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Lookout for Work from Play Store.

    musíte nainstalovat aplikaci Lookout for Work

  2. Potom se přesunete na instalační stránku aplikace Lookout for Work v obchodě Play.You are taken to the Lookout for Work installation page in the Play Store. Nainstalujte Lookout for Work a klepněte na PŘIJMOUT, aby aplikace Lookout for Work získala přístup k vašemu zařízení.Install Lookout for Work, and then tap ACCEPT to let Lookout for Work access your device.

    klepnutím na přijmout umožněte aplikaci Lookout for Work přístup k vašemu zařízení

  3. Spusťte aplikaci Lookout for Work a klepněte na AKTIVOVAT.Open Lookout for Work, and then tap ACTIVATE.

    otevřete Lookout for Work a klepněte na Aktivovat

  4. Klepněte na Přihlásit se pomocí Azure Active Directory a pak zadejte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

    přihlaste se pomocí svého pracovního nebo školního účtu

  5. Vyberte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům, a potom klepněte na PŘIDAT ÚČET.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

    zadejte svůj pracovní nebo školní účet a klepněte na Přidat účet

  6. Klepnutím na Přijmout dáte aplikaci Lookout for Work oprávnění k přihlášení a čtení vašeho profilu.Tap Accept to give Lookout for Work permission to sign you in and read your profile. Na obrazovce se zobrazí informace o připojování aplikace Lookout for Work ke cloudu Lookout Security Cloud.A screen shows that Lookout for Work is connecting to the Lookout Security Cloud.

    klepnutím na Přijmout dáte aplikaci Lookout for Work oprávnění k přihlášení a čtení vašeho profilu

  7. Seznamte se s informacemi o možnostech ochrany vašeho zařízení pomocí aplikace Lookout a potom klepněte na tlačítko OK.Review the items about how Lookout protects your device, and then tap OK.

    seznamte se s informacemi o možnostech ochrany vašeho zařízení pomocí aplikace Lookout for Work

    Když se zobrazí následující obrazovka, aplikace Lookout je nastavená a připojená.When you see the following screen, Lookout is now set up and connected.

    jste připojeni k aplikaci Lookout for Work

    Lookout for Work začne okamžitě vyhledávat bezpečnostní hrozby ve vašem zařízení.Lookout for Work starts to check right away for security threats on your device. Pokud žádné hrozby nenajde, zobrazí se následující obrazovka.If no threats are found, you’ll see the following screen.

    Aplikace Lookout for Work nenašla žádné bezpečnostní hrozby.

    Obrazovka s podrobnostmi o zařízení v aplikaci Portál společnosti ukazuje, že teď už splňujete firemní požadavky na zabezpečení.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

    vaše zařízení splňuje podmínky zásad

    Pokud aplikace Lookout for Work ve vašem zařízení najde bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení vašeho problému.If Lookout for Work finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě zkuste Lookout for Work nainstalovat ručně z obchodu Play.If this happens, try installing Lookout for Work manually from the Play Store.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.