Instalace Lookout for Work na zařízení s iOSemInstall Lookout for Work on your iOS device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Lookout for Work. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Lookout for Work app, which helps to protect your device by finding potential security threats. Na zařízení se můžou zobrazit různé výzvy podle toho, jak správce IT nastavil aplikaci Lookout for Work.You might see different prompts on your device,depending on how your IT admin set up Lookout for Work.

Co je potřeba udělat:What you need to do

 1. Pokud se zobrazí následující výzva, klepnutím na Nainstalovat umožněte nainstalování aplikace Lookout for Work do zařízení.If you see the following prompt, tap Install to allow Lookout for Work to be installed on your device.

  Snímek obrazovky s výzvou k instalaci aplikace a tlačítky Zrušit a Nainstalovat

 2. Když se zobrazí následující zpráva, klepněte na Nastavení, zapněte Polohové služby a pak klepněte na Pokračovat.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  Klepněte na Nastavení a pak na Polohové služby

 3. Zkontrolujte oprávnění, která aplikace Lookout for Work potřebuje, a klepněte na Pokračovat.Review the permissions that Lookout for Work needs, and tap Continue.

  jste připojeni k aplikaci Lookout for Work

 4. Při zobrazení výzvy, která žádá o povolení zasílat oznámení z aplikace Lookout for Work, klepněte na Povolit.At the prompt asking you to allow Lookout for Work to send you notifications, tap Allow.

  Klepněte na Nastavení a pak na Polohové služby

  • Aplikace Lookout for Work dokončí instalaci, a pokud se v zařízení nenajdou žádná ohrožení zabezpečení, zobrazí se následující obrazovka.Lookout for Work finishes installing, and you see the following screen if no security threats are found on your device.

   Aplikace Lookout for Work nenašla žádné bezpečnostní hrozby.

  • Pokud aplikace Lookout for Work najde ve vašem zařízení bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení vašeho problému.If Lookout for Work finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě zkuste Lookout for Work nainstalovat ručně z App Storu.If this happens, try installing Lookout for Work manually from the App Store.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.