Na zařízení s Androidem je potřeba nainstalovat SkycureYou need to install Skycure on your Android device

Než budete moct začít pracovat, správce IT potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Skycure. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your IT admin needs you to install the Skycure app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Pokud máte s instalací potíže, zkuste kroky k odstranění potíží, které najdete na konci tohoto tématu.If you have trouble with the installation, try the troublshooting steps at the end of this topic.

Co je potřeba udělat:What you need to do:

 1. Tažením shora obrazovky otevřete panel oznámení a klepněte na Požadovaná aplikace – Instalovat Skycure z Play Storu.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Skycure from Play Store. Tuto možnost najdete také v aplikaci Portál společnosti v části Podrobnosti dodržování předpisů.You can also find this inside of the Company Portal app under Compliance Details.

  Stránka Podrobnosti dodržování předpisů na zařízení s Androidem.

 2. Potom se přesunete na instalační stránku aplikace Skycure v obchodě Play.You are taken to the Skycure installation page in the Play Store. Nainstalujte Skycure a potom klepnutím na PŘIJMOUT umožněte aplikaci Skycure přístup k vašemu zařízení.Install Skycure, and then tap ACCEPT to let Skycure access your device.

 3. Otevřete Skycure a klepněte na OVĚŘIT.Open Skycure, and then tap VERIFY.

 4. Klepněte na Přihlásit se pomocí Azure Active Directory a pak zadejte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

 5. Vyberte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům, a potom klepněte na PŘIDAT ÚČET.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

 6. Klepnutím na Přijmout dáte aplikaci Skycure oprávnění k přihlášení a čtení vašeho profilu.Tap Accept to give Skycure permission to sign you in and read your profile.

 7. Seznamte se s informacemi o tom, jak Skycure chrání vaše zařízení, a potom klepněte na OK.Review the items about how Skycure protects your device, and then tap OK. Skycure se bude chvíli instalovat a pak začne na vašem zařízení hledat bezpečnostní hrozby.Skycure will take a few moments to set up, then will begin to check for security threats on your device.

  Skycure začne okamžitě vyhledávat bezpečnostní hrozby na vašem zařízení.Skycure starts to check right away for security threats on your device.

  Skycure analyzuje vaše zařízení z hlediska bezpečnostních hrozeb.

  Pokud Skycure najde na vašem zařízení bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení problému.If Skycure finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

  Aplikace Skycure našla bezpečnostní hrozbu.

  Pokud se žádné hrozby nenajdou, zobrazí se všechny tři typy hrozeb zeleně.If no threats are found, all three threat types will appear green.

  Obrazovka s podrobnostmi o zařízení v aplikaci Portál společnosti ukazuje, že teď už splňujete firemní požadavky na zabezpečení.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

  Vaše zařízení teď vyhovuje zásadám.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě zkuste Skycure nainstalovat ručně z obchodu Play.If this happens, try installing Skycure manually from the Play Store.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na správce IT.Contact your IT admin. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback