Instalace Symantec Endpoint Protection Mobile na zařízení s AndroidemInstall Symantec Endpoint Protection Mobile on your Android device

Než budete moct začít pracovat, vaše společnost potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile. Ta pomáhá chránit vaše zařízení vyhledáváním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your company needs you to install the Symantec Endpoint Protection (SEP) Mobile app, which helps to protect your device by finding potential security threats.

Pokud máte s instalací potíže, zkuste provést kroky k odstranění potíží, které najdete na konci tohoto tématu.If you have trouble with the installation, try the troubleshooting steps at the end of this topic.

Co je potřeba udělat:What you need to do

 1. Tažením shora obrazovky otevřete panel oznámení a klepněte na Požadovaná aplikace – Instalovat Skycure z Play Storu.Drag down from the top of the screen to open the Notifications bar, and then tap Required application – Install Skycure from Play Store. Tuto možnost najdete také v aplikaci Portál společnosti v části Podrobnosti dodržování předpisů.You can also find this inside of the Company Portal app under Compliance Details.

 2. Potom se přesunete na instalační stránku aplikace SEP Mobile v obchodě Play.You are taken to the SEP Mobile installation page in the Play Store. Nainstalujte SEP Mobile a potom klepnutím na PŘIJMOUT umožněte aplikaci SEP Mobile přístup k vašemu zařízení.Install SEP Mobile, and then tap ACCEPT to let SEP Mobile access your device.

 3. Otevřete SEP Mobile a klepněte na OVĚŘIT.Open SEP Mobile, and then tap VERIFY.

 4. Klepněte na Přihlásit se pomocí Azure Active Directory a pak zadejte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům.Tap Sign in with Azure Active Directory, and then enter the account that you use to access work or school email and files.

 5. Vyberte účet, který používáte pro přístup k pracovním nebo školním e-mailům a souborům, a potom klepněte na PŘIDAT ÚČET.Select the account that you use to access work or school email and files, and then tap ADD ACCOUNT.

 6. Klepnutím na Přijmout dáte aplikaci SEP Mobile oprávnění k přihlášení a čtení vašeho profilu.Tap Accept to give SEP Mobile permission to sign you in and read your profile.

 7. Přečtěte si informace o tom, jak SEP Mobile chrání vaše zařízení, a potom klepněte na OK.Review the items about how SEP Mobile protects your device, and then tap OK. SEP Mobile se bude chvíli instalovat a pak začne na vašem zařízení hledat bezpečnostní hrozby.SEP Mobile will take a few moments to set up, then will begin to check for security threats on your device.

 8. SEP Mobile začne okamžitě vyhledávat bezpečnostní hrozby na vašem zařízení.SEP Mobile starts to check right away for security threats on your device.

  • Pokud SEP Mobile najde na vašem zařízení bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení problému.If SEP Mobile finds a security threat on your device, you will see instructions about how to fix the issue.

  • Pokud se žádné hrozby nenajdou, zobrazí se všechny tři typy hrozeb zeleně.If no threats are found, all three threat types will appear green.

   • Obrazovka s podrobnostmi o zařízení v aplikaci Portál společnosti ukazuje, že teď už splňujete firemní požadavky na zabezpečení.The Device Details screen in the Company Portal shows that you are now in compliance with your company’s security requirements.

   Vaše zařízení teď vyhovuje zásadám.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě zkuste SEP Mobile nainstalovat ručně z obchodu Play.If this happens, try installing SEP Mobile manually from the Play Store.

Potřebujete ještě další pomoc?Still need help? Obraťte se na podporu ve vaší společnosti.Contact your company support. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.