Na zařízení s iOSem je potřeba nainstalovat SkycureYou need to install Skycure on your iOS device

Než budete moct začít pracovat, správce IT potřebuje, abyste nainstalovali aplikaci Skycure. Ta pomáhá chránit vaše zařízení hledáním potenciálních bezpečnostních hrozeb.Before you can access your work, your IT administrator needs you to install the Skycure app, which helps to protect your device by finding potential security threats. V závislosti na tom, jak váš správce IT aplikaci Skycure nastavil, se vám v zařízení můžou zobrazit různé výzvy.You might see different prompts on your device, depending on how your IT admin set up Skycure.

Co je potřeba udělat:What you need to do:

 1. Pokud se zobrazí následující výzva, klepnutím na Nainstalovat umožněte nainstalování aplikace Skycure do zařízení.If you see the following prompt, tap Install to allow Skycure to be installed on your device.

  Instalace aplikace Skycure klepnutím na Nainstalovat

 2. Když se zobrazí následující zpráva, klepněte na Nastavení, zapněte Polohové služby a pak klepněte na Pokračovat.When you see the following message, tap Settings, turn on Location Services, and then tap Continue.

  Klepněte na Nastavení a pak na Polohové služby

 3. Zkontrolujte oprávnění, která Skycure potřebuje, a klepněte na Pokračovat.Review the permissions that Skycure needs, and tap Continue.

 4. Při zobrazení výzvy, která žádá o povolení zasílat oznámení z aplikace Skycure, klepněte na Povolit.At the prompt asking you to allow Skycure to send you notifications, tap Allow.

  Klepněte na Nastavení a pak na Polohové služby

 5. Dokončí se instalace aplikace Skycure a zobrazí se úvodní obrazovka.Skycure finishes installing and shows you the welcome screen.

  Úvodní obrazovka aplikace Skycure s krátkým vysvětlením, k čemu Skycure slouží, a možnostmi, jak dál pokračovat.

 6. Pokud se v zařízení nenajdou žádná ohrožení zabezpečení, zobrazí se po dokončení instalace následující obrazovka.Once you've completed setup, you see the following screen if no security threats are found on your device.

  Aplikace Skycure nenašla žádné bezpečnostní hrozby.

Pokud Skycure najde ve vašem zařízení bezpečnostní hrozbu, nabídne vám pokyny k vyřešení problému.If Skycure finds a security threat on your device, you will see instructions on how to fix the issue.

Pokud instalace nefungujeIf the installation doesn't work

V některých případech může instalace selhat kvůli technickým problémům mimo vaši kontrolu.Sometimes installations can fail due to technical issues beyond your control. V takovém případě se obraťte na správce IT.If this happens, contact your IT administrator. Kontaktní údaje najdete na webu Portál společnosti.For contact information, check the Company Portal website.

Pokud chcete odeslat svůj názor na produkt, navštivte Intune Feedback