Postup k zjištění kódu Product Key pro server sestavHow to find your report server product key

Zjistěte, jak můžete najít kód Product Key pro server sestav Power BI, abyste ho mohli nainstalovat do vašeho provozního prostředí.Learn how you can find your Power BI Report Server product key to install your server in a production environment.

Stáhli jste si server sestav Power BI a máte smlouvu licenci SQL Server Enterprise s programem Software Assurance.You downloaded Power BI Report Server, and you have a SQL Server Enterprise Software Assurance agreement. Nebo jste zakoupili Power BI Premium.Or, you purchased Power BI Premium. Chcete nainstalovat server do provozního prostředí, ale k tomu potřebujete kód Product Key.You want to install the server in a production environment, but you need a product key in order to do that. Kde najdete kód Product Key?Where is the product key?

V závislosti na produktu, který jste koupili, ho najdete na některém z následujících dvou míst.The product key will be in one of two places depending on what you purchased.

Zakoupili jste Power BI PremiumPurchased Power BI Premium

Pokud jste si zakoupili Power BI Premium, budete mít v portálu pro správu Power BI na kartě Nastavení kapacity přístup ke kódu Product Key Serveru sestav Power BI.If you have purchased Power BI Premium, within the Capacity settings tab of the Power BI admin portal, you will have access to your Power BI Report Server product key. Ten je k dispozici pouze globálním správcům nebo uživatelům s rolí správce služeb Power BI.This will only be available for Global Admins or users assigned the Power BI service administrator role.

Kód pro Server sestav Power BI v Nastavení Premium

Vybráním možnosti Klíč Serveru sestav Power BI se zobrazí dialogové okno s kódem Product Key.Selecting Power BI Report Server key will display a dialog contain your product key. Zkopírujte ho a použijte ho k instalaci.You can copy it and use it with the installation.

Kód Product Key Serveru sestav Power BI

Koupená smlouva k programu Software AssurancePurchased Software Assurance agreement

Pokud máte smlouvu SQL Server Enterprise SA, můžete kód Product Key získat z webu Volume Licensing Service Center.If you have a SQL Server Enterprise SA agreement, you can get your product key from the Volume Licensing Service Center. V části s nejnovější aktualizací Service Pack vyhledejte nejnovější verzi SQL Serveru.Look under the latest service pack, for the latest version of SQL Server. Pokud ji tam nevidíte, podívejte se do části vydání RTM pro nejnovější verzi SQL Serveru.If you don't see it there, look under the RTM release of the latest SQL Server version.

Poznámka

Musíte hledat v části se staženými soubory,You need to look under the download section. ne s klíči (kódy).Not the keys section.

Snímek obrazovky SQL Server Enterprise, na kterém se zobrazuje karta se staženými soubory a kódy s informacemi o integraci sestavy Power BIScreenshot of SQL Server Enterprise showing Downloads and Keys tab with Power B I Report integration information.

Další krokyNext steps

Instalace Serveru sestav Power BIInstall Power BI Report Server
Instalace Power BI Desktopu optimalizovaného pro Server sestav Power BIInstall Power BI Desktop optimized for Power BI Report Server
Stažení Tvůrce sestavDownload Report Builder
Stažení nástrojů SQL Server Data Tools (SSDT)Download SQL Server Data Tools (SSDT)

Máte další otázky?More questions? Zkuste se zeptat v komunitě Power BI.Try asking the Power BI Community