Vlastnosti obrázku v PowerAppsImage properties in PowerApps

Nakonfigurujte grafické prvky aplikace včetně obrázků, fotek a elementů ovládacího prvku Psaní perem.Configure graphical elements in your app, including images, photos, and elements of a pen control.

BackgroundImage – název souboru obrázku, který se zobrazuje na pozadí obrazovky.BackgroundImage – The name of an image file that appears in the background of a screen.

Image – název obrázku, který se zobrazuje v ovládacích prvcích Obrázek, Zvuk nebo Mikrofon.Image – The name of the image that appears in an image, audio, or microphone control.

ImagePosition – pozice obrázku (Fill (Vyplnit), Fit (Přizpůsobit), Stretch (Roztáhnout), Tile (Dlaždice) nebo Center (Na střed)) na obrazovce nebo ovládacím prvku, pokud není stejné velikosti jako obrázek.ImagePosition – The position (Fill, Fit, Stretch, Tile, or Center) of an image in a screen or a control if it isn't the same size as the image.