Používání PowerApps na telefonu nebo tabletuUse PowerApps on a phone or a tablet

Aplikace vytvářené pomocí PowerApps jde spustit v systémech Windows, iOS, Android nebo ve webovém prohlížeči.Apps built using PowerApps can run on Windows, iOS, Android, or in a web browser. Aplikace běžící na mobilních zařízeních můžou využívat funkce zařízení, jako jsou zjišťování polohy a fotoaparát.Apps running on a mobile device can take advantage of the device's capabilities, such as location and camera. PowerApps si můžete stáhnout z obchodu Windows Store, App Store nebo Google Play.You can download PowerApps from the Windows Store, the App Store, or Google Play.

PožadavkyPrerequisites

 • Jednu z následujících aplikací nebo služeb:One of the following:
  • Aplikaci, kterou jste vytvořili ze šablony, z dat nebo z prázdného plátna.An app that you built from a template, from data, or from a blank canvas.
  • Aplikaci, kterou vytvořil někdo jiný, nasdílel vám ji a udělil vám uživatelská oprávnění.An app that someone else built and shared with you, granting user permissions.
 • Služba PowerApps nainstalovaná v iPhonu, iPadu nebo v zařízení s AndroidemPowerApps installed on an iPhone, iPad, or Android device. Podporované jsou konkrétně tyhle verze:Here are the specific versions supported:
  • iOS 9.3 nebo novější (doporučeno: iOS 10 nebo novější s minimálně 2 GB paměti RAM)iOS 9.3 or later (recommended: iOS 10 or later with at least 2GB of RAM)
  • Android 5 nebo novější (doporučeno: Android 7 nebo novější s minimálně 4 GB paměti RAM)Android 5 or later (recommended: Android 7 or later with at least 4GB of RAM)

Pokud neznáte PowerApps, přečtěte si téma Seznámení s PowerApps.If you're unfamiliar with PowerApps, see Introduction to PowerApps.

Přihlášení k PowerAppsSign in to PowerApps

Při prvním otevření PowerApps se zobrazí výzva k přihlášení pomocí přihlašovacích údajů pro Azure Active Directory:The first time you open PowerApps, you are prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials:

Přihlášení uživatele

Filtry a možnosti řazení aplikacíApp filters and sorting options

Nalezení aplikace urychlíte, pokud budete hledat v jedné z těchto kategorií:Quickly find an app by searching one of these categories:

 • Všechny: Všechny aplikace, ke kterým máte přístup, včetně vámi vytvořených a s vámi nasdílených aplikací.All: All apps to which you have access, including apps you created and apps that others shared with you.
 • Moje aplikace: Aplikace, které jste aspoň jednou spustili.My Apps: Apps that you have run at least once.
 • Ukázky: Ukázkové aplikace poskytnuté Microsoftem za účelem demonstrace reálných scénářů aplikací s fiktivními daty a vyhledání různých možností návrhu.Samples: Sample apps that Microsoft provided to showcase real application scenarios with fictitious data and to help you explore design possibilities.
 • Oblíbené: Aplikace, které jste označili pomocí možnosti „…“ u jednotlivých aplikací.Favorites: Apps that you've marked by using the "…" option of each app. Pokud chcete aplikaci z tohoto seznamu odebrat, můžete zrušit její označení.You can unmark an app to remove it from this list.

  Filtry aplikací

Jakmile si vyberete seznam, můžete ho také seřadit podle data, kdy se aplikace naposledy otevřely nebo upravily.After you choose a list, you can also sort it by the dates on which apps were most recently opened or modified. Tyto předvolby se zachovají i po zavření a opětovném otevření služby PowerApps.These preferences are retained when you close and reopen PowerApps.

Otevření aplikaceOpen an app

Pokud chcete aplikaci otevřít na tabletu nebo telefonu, klepněte na ikonu aplikace nebo klepněte na nabízené oznámení v případě, že s vámi aplikaci někdo sdílí.To open an app on a tablet or a phone, tap the app icon, or tap the push notification that appears when someone shares an app with you.

Pokud PowerApps používáte poprvé, zobrazí se obrazovka s gestem potažení pro ukončení PowerApps.If this is the first time you are using PowerApps, a screen shows the swipe gesture to exit PowerApps.

Spuštění aplikace

Pokud aplikace vyžaduje připojení ke zdroji dat nebo vyžaduje souhlas s použitím funkcí zařízení, musíte před použitím aplikace připojení potvrdit nebo udělit souhlas:If an app requires a connection to a data source or requires consent to use the device's capabilities, you must confirm the connection or give consent before you use the app:

Připojení

Obvykle se výzva zobrazí jenom při prvním spuštění.Typically, you are prompted only the first time.

Ukončení aplikaceExit the app

 • Na zařízení s Androidem potáhněte prstem doprava (nebo stiskněte tlačítko Zpět a potvrďte, že máte v úmyslu aplikaci ukončit).On an Android device, slide to the right (or press the back button and then confirm that you intended to exit the app).
 • Na zařízení s iOSem potáhněte prstem doprava.On an iOS device, slide to the right.

Sdílení aplikaceShare the app

Informace o tom, jak sdílet aplikaci z powerapps.com, najdete v části Sdílení aplikace.For information about how to share an app from powerapps.com, see Sharing an app.

Připnutí aplikace na domovskou obrazovkuPin an app to the home screen

Pokud jste si stáhli aplikaci a aspoň jednou ji použili, můžete ji připnout na domovskou obrazovku vašeho zařízení. Získáte k ní tak rychlý přístup.If you've downloaded an app and used it at least once, you can pin it to the home screen of your device for quick access. Klepněte na tlačítko se třemi tečkami (...) pro danou aplikaci, klepněte na Připnout a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.Tap the ellipsis (...) for an app, tap Pin, and then follow the instructions that appear.

Připnutí aplikace