Windows Small Business Server 2008: Nasazení

Platí pro: Windows SBS 2008

Tato část obsahuje informace o krocích instalace Windows SBS 2008 a vysvětluje, jak migrovat data z existujícího serveru do Windows SBS 2008.

Tato část obsahuje následující témata: