Migrace systému Windows Small Business Server 2008 na systém Windows Small Business Server 2008

Platí pro: Windows SBS 2008

Poznámka

Toto je 2. verze tohoto dokumentu. Nejnovější verzi získáte na webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120545). Verzi pro tisk si můžete stáhnout z webu společnosti Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=120093).

Důležité

Na rozdíl od předchozích verzí vyžaduje serverový software Windows® Small Business Server 2008 (Windows SBS) 64bitový server. Systém Windows SBS 2008 nepodporuje 32bitovou architekturu procesoru.

Tento průvodce uvádí, jak migrovat stávající doménu systému Windows SBS 2008 do systému Windows SBS 2008 a pak migrovat nastavení a data. Uvádí také, jak odebrat stávající server ze sítě Windows SBS 2008 po dokončení migrace.

Důležité

Aby při migraci stávajícího serveru do systému Windows SBS 2008 nedocházelo k potížím, doporučujeme si před zahájením migrace přečíst tento dokument.

Pojmy a definice

Cílový server: Nový server, na který instalujete systém Windows SBS 2008 a migrujete nastavení a data.

Zdrojový server: Existující server, ze kterého migrujete nastavení a data.

Kroky procesu

Tento Průvodce migrací obsahuje následující kroky:

  1. Příprava zdrojového serveru na migraci Je nutné zajistit připravenost zdrojového serveru a sítě na migraci. Tato část vás provede postupy zálohování zdrojového serveru, posouzením stavu zdrojového serveru, instalací nejnovějších aktualizací Service Pack a oprav a ověřením síťové konfigurace. Na zdrojovém serveru je také nutné spustit Nástroj pro přípravu migrace, který aktualizuje schéma AD DS, nainstaluje aktualizaci, která prodlužuje časový limit migrace a nakonfiguruje systém Exchange Server tak, aby podporoval migraci.

  2. Vytvoření souboru odpovědí pro migraci Instalační program systému Windows SBS 2008 používá soubor odpovědí k automatizaci instalace a spuštění instalačního programu v režimu migrace. Tato část představuje úvod do souboru odpovědí migrace a provede vás procesem používání nástroje souboru odpovědí k vytvoření souboru odpovědí migrace.

  3. Instalace systému Windows Small Business Server 2008 v režimu migrace Tato část vysvětluje, jak pomocí souboru odpovědí migrace nainstalovat systém Windows SBS 2008 na cílovém serveru v režimu migrace.

  4. Migrate Settings and Data to the Destination Server Průvodce migrací vám pomůže migrovat nastavení a data ze zdrojového serveru do systému Windows SBS 2008. Tato část vysvětluje, jak se Průvodce migrací používá, a poskytuje informace o nastaveních a datech, která lze migrovat.

  5. Snížení verze zdrojového serveru a jeho odebrání ze sítě Po instalaci systému Windows SBS 2008 a úspěšné migraci nastavení a dat je nutné snížit verzi zdrojového serveru a fyzicky jej odebrat ze sítě. V této části je popsáno, jak se zdrojový server odebírá ze sítě.

  6. Volitelné úlohy po migraci Po dokončení migrace všech nastavení a dat do systému Windows SBS 2008 může být vhodné mapovat počítače s oprávněním na uživatelské účty, povolit přesměrování složky, nakonfigurovat konektory protokolu POP3 nebo aktualizovat kvóty poštovní schránky na novém serveru.