Volitelné úlohy po migraci

Platí pro: Windows SBS 2008

Následující úlohy pomáhají dokončit nastavení cílového serveru s některými podobnými nastaveními, která existovala na zdrojovém serveru. Některá z těchto nastavení jste během procesu migrace zdrojového serveru pravděpodobně zakázali, takže nebyly migrovány na cílový server. Případně existují volitelné kroky konfigurace, které pravděpodobně provedete.