Správa uživatelských účtů

Platí pro: Windows SBS 2008

Tento oddíl obsahuje pokyny, které vám usnadní provedení následujících akcí:

Přidání uživatelského účtu

Přidání více uživatelských účtů do sítě

Obnovení hesla uživatelského účtu

Povolení nebo zakázání uživatelského účtu

Odebrání uživatelského účtu ze sítě