Vysvětlení uživatelů a jejich počítačů

Platí pro: Windows SBS 2008

V systému Windows SBS 2008 se uživatelé mohou přihlásit do libovolného počítače v síti v následujících případech:

  • Uživatelský účet systému Windows SBS 2008.

  • Oprávnění pro přístup k počítači.

Proto doporučujeme, abyste vytvořili uživatelský účet v systému Windows SBS 2008 pro každého uživatele, který má mít přístup k počítačům v síti systému Windows SBS 2008.

Po vytvoření uživatelských účtů můžete uživatelskému účtu povolit přístup k více počítačům v síti nebo povolit přístup více uživatelských účtů ke konkrétnímu počítači.

Další informace získáte v následujících tématech dále v tomto dokumentu:

Přidání uživatelského účtu

Povolení přístupu uživatelského účtu k více počítačům

Povolení přístupu uživatelského účtu ke konkrétnímu počítači