Visual Studio Icon Zpráva k vydání verze pro Visual Studio 2015 Update 2


Licenčních podmínek | Blog Visual Studio | Community pro vývojáře

Poznámka

Nejedná se o nejnovější verzi sady Visual Studio. Pokud si chcete stáhnout nejnovější verzi, přejděte prosím na aktuální zprávu k vydání verze pro Visual Studio 2019.


verze Visual Studio 2015

můžete si zobrazit poznámky k verzi pro všechny verze Visual Studio 2015:

Stáhněte si Visual Studio 2015

Visual Studio 2015 si můžete stáhnout z webu My.VisualStudio.com. Web My.VisualStudio.com vyžaduje bezplatné předplatné Dev Essentials nebo předplatné sady Visual Studio.


Release Notes Icon Visual Studio 2015 Update 2

Datum vydání: 30. března 2016

Shrnutí novinek v této verzi

Visual Studio:

Další změny:


Novinky v této verzi

Visual Studio Tools pro Apache Cordova

Visual Studio 2015 Update 2 obsahuje Visual Studio Tools pro Apache Cordova Update 8 s následujícími vylepšeními:

 • Podpora Cordovy 6.0.0
 • Lepší chybové zprávy sestavení
 • Lepší integrace npm (použití verze sandboxu a dodržování nastavení systémového proxy serveru)
 • Aktualizovaný seznam modulů plug-in

Další informace o všech aktuálních verzích najdete na Visual Studio Tools pro Apache Cordova blog.

Visual Studio Tools pro vývoj univerzálních Windows aplikací

Ve službě Visual Studio Update 2 jsme přidali následující nové funkce nástrojů Windows platformy:

 • Nástroj pro Windows verze sady SDK pro univerzální použití Při vytváření nového projektu UPW teď můžete vybrat verzi sady Windows SDK, na kterou se má cílit, a také minimální verzi operačního systému, na které mají být aplikace dostupné.
 • Ladění úlohy C++ na pozadí v univerzálních Windows aplikacích. Nyní můžete ladit procesy úloh na pozadí v univerzální Windows v Visual Studio. K této možnosti můžete přistupovat na kartě Ladění vlastností projektu.
 • Vylepšení Průvodce uložením balíčku. Průvodce balením v obchodě teď ukládá název aplikace a konfigurace balíčků do mezipaměti. Po přidruženém balíčku ke Storu můžete vytvořit balíček appx bez nutnosti znova se přihlašovat.

Visual C++

Kompilátor C++

V této verzi jsme kompilátor jazyka C++ a standardní knihovny doplnili rozšířenou podporou pro funkce C++11 a C++14, a také předběžnou podporou pro některé funkce očekávané ve standardu C++17. Mezi nejdůležitější změny v kompilátoru patří podpora šablon proměnných a vylepšení constexpr.

Visual Studio 2015 Update 2 umožňuje použití /SDL s /AWAIT. Také jsme odebrali omezení /RTC u korutiny. Korutiny jsou stále experimentální, ale připravené na kvalitní produkční kód.

Kromě toho jsme opravili více než 300 chyb kompilátoru, včetně mnoha chyb odeslaných zákazníky prostřednictvím Microsoft Developer Community – děkujeme! (Některé z těchto oprav chyb řeší problémy s generováním kódu v kompilátoru a opravují požadované změny narušování zdroje. Další informace najdete v seznamu nejnovějších změn v Visual C++ 2015 Update 2 na webu MSDN).

Knihovny jazyka C++

Implementovali jsme všechny funkce standardní knihovny C++, které byly implementovány do C++11, C++14 a doposud funkčního dokumentu N4567 (předběžného dokumentu C++17).

Pro balíčky UWP byla ze sady Microsoft.VCLibs verze 14.0 odebrána knihovna ucrtbased.dll(debug). Tuto změnu jsme provedli, abychom zabránili vytvoření závislosti na konkrétní verzi Windows 10 SDK. Visual Studio nebo MSBuild automaticky vloží odkaz na Microsoft Universal CRT Debug Runtime Extension SDK pro projekty, které odkazují na balíček VCLibs framework, a které díky tomu budou v AppX aplikace zahrnovat knihovnu ucrtbased.dll. Pro systémy sestavení bez MSBuild je třeba knihovnu ucrtbased.dll ručně přidat do souboru appx dané aplikace (App Local).

C++ IDE

Ve výchozím nastavení je nyní používán nový databázový stroj využívající SQLite. Tím se urychlí databázové operace jako jsou Go To Definitions a Find All References a také se výrazně zkrátí analýza prvotního řešení. Nastavení bylo přesunuto do části Nástroje – > Možnosti – Textový editor – > > C/C++ – > Upřesnit (dříve se... C/C++ – > experimentální).

Sada nástrojů platformy Clang/C2

Sada nástrojů Clang/C2, která se dodává s aktualizací Visual Studio 2015 Update 2, teď podporuje přepínač /bigobj, který je zásadní pro vytváření velkých projektů. Zahrnuje také několik důležitých oprav chyb, jak ve front-endu, tak v back-endu kompilátoru.

Android

Nabídka pro Android teď podporuje sestavení Gradle. Vývojáři můžou Gradle použít k sestavení artefaktů Android (.aar, .apk). Pokud chcete začít, podívejte se na šablonu Gradle, která je součástí nabídky Soubor – Nový > – Visual C++ – Pro více > > platforem.

iOS

Visual Studio teď umožňuje importovat existující projekty Xcode prostřednictvím průvodce vstupního bodu.

Prostředí iOS teď také poskytuje vylepšený cyklus úpravy–sestavení–ladění díky použití následující sady funkcí:

 • Vývojáři pro iOS můžou používat profily zřizování v sadě Visual Studio.
 • Vývojáři pro iOS můžou pro své projekty využít rozhraní a knihovny dylibs.
 • Visual Studio teď poskytuje lepší prostředí pro dynamicky aktualizované cíle ladění.
 • Provedli jsme několik oprav chyb pro čistá sestavení.

Pro scénáře, kde je stále vyžadovaný Xcode – například podepisování aplikace iOS pro obchod nebo použití nástrojů Xcode – můžou vývojáři využít sadě Visual Studio funkci Otevřít v Xcode, která umožňuje portování projektu iOS sady Visual Studio do Xcode k dalšímu zpracování.

C# a Visual Basic

I když naše zaměření na aktualizaci Update 2 reagovalo na zpětnou vazbu zákazníků a opravoval chyby, vylepšují jsme také následující funkce:

 • Teď můžete inicializovat C# Interactive Window s kontextem projektu a umožnit tak okamžitý přístup k typům uvnitř tohoto projektu. Fragmenty kódu můžete také odeslat z vašeho řešení, aby se spouštěly v interaktivním okně, a to pomocí nového příkazu Spustit v interaktivním režimu.

Spuštění jazyka C# v interaktivním prostředí

C# Interactive

 • Vylepšili jsme příkaz Přidat pomocí tak, aby podporoval přibližné shody chybně zadaných typů a aby v celém řešení a metadatech hledal správný typ a přidali jsme jak using, tak všechny potřebné odkazy na projekt nebo metadata.

Příkaz Pro přidání pomocí jazyka C#

 • Vylepšili jsme rozhraní API analyzátoru, včetně povolení zapisovačů analyzátorů k označení jejich analyzátorů pro souběžné spouštění aposkytování kontroly nad tím, jestli se analyzátory spouštějí ve vygenerovaných kódech.

 • Přidali jsme několik nových refaktoringů IDE, včetně akce žárovky, která zjednodušuje vyvolání delegáta pomocí nového operátoru podmínky null, a refaktoring, který zajistí synchronní asynchronní metodu, když nebude používat žádné operátory await.

Refaktoring ide jazyka C#

.NET Framework 4.6.1

ClickOnce Balíček bootstrapperu

Do aktualizace Update 2 .NET Framework 2015 jsme přidali balíček ClickOnce Bootstrapper pro Visual Studio 4.6.1. Balíček ClickOnce Bootstrapper pro .NET Framework 4.6.1 povoluje položku .NET 4.6.1 v seznamu dostupných požadavků v Visual Studio 2015, což usnadňuje publikování aplikací pro ClickOnce nasazení.

Visual Studio – sada IDE

 • Podpora fragmentů TextMate Visual Studio nyní podporuje zpracování souborů tmSnippet jejich umístěním do složky fragmentů. Ve výchozím nastavení se fragmenty budou nabízet v seznamu dokončení pro jazyky, jako je jít, Groove, LUA, Perl, R, Ruby a SWIFT.
 • Automatické aktualizace rozšíření Rozšiřujeme funkce Automatické aktualizace na více rozšíření. Rozšíření, která jsou povolená pro automatické aktualizace, se automaticky stáhnou a nainstalují bez zásahu uživatele. už nemusíte Visual Studio pro tato rozšíření ručně aktualizovat a restartovat. Rozšíření, která jsou nainstalovaná pro možnost všichni uživatelé, se teď můžou na tuto funkci přihlásit. Jako uživatel budete mít i nadále plnou kontrolu nad tím, že chcete povolit nebo zakázat automatické aktualizace pro každé rozšíření v nabídce nástroje – > rozšíření a aktualizace nebo na globální úrovni prostřednictvím nástrojů – > Možnosti.

automatické aktualizace rozšíření v Visual Studio IDE

 • dialog Nastavení účtu je teď výrazně dostupný i přes čtečky obrazovky.

Správa verzí

V naší práci z aktualizace Update 1 jsme na stavovém řádku přidali ještě více funkcí, abychom vylepšili možnosti řízení verzí. I když aktualizace 1 zavedla dva nové oddíly pro zobrazení názvu úložiště a aktuální větve, byly omezeny na interní implementaci. S aktualizací Update 2 jsme přidali tři nové oddíly a otevřeli je pro implementaci poskytovateli správy zdrojového kódu třetích stran.

Vedle původní aktualizace 1 se zobrazí dva nové oddíly, které představují rychlý přehled o počtu nedokončených změn a nepublikovaných potvrzeních. Víme, že různí poskytovatelé můžou mít různé paradigmaty na změny nebo se synchronizovat se serverem, ale věříme, že tyto oddíly poskytují dostatečnou flexibilitu, aby je bylo možné přizpůsobit. Pokud se některý z oddílů nepoužije, může zprostředkovatel zvolit, aby toto oddělení bylo z jeho implementace ponecháno, a bude skryté ze stavového řádku.

Díky předem implementovanému poskytovateli Gitu se navigace na stránce synchronizace, změny, větve nebo připojení v Team Explorer právě klikne na tlačítko.

Správa verzí – příklad nepublikovaných potvrzení

Správa verzí – příklad žádných nevyřízených změn

I když jsou výše uvedené oddíly určeny k poskytnutí dalších informací a rychlých akcí pro řešení, která jsou již pod správou zdrojových kódů, poslední z nich je poskytnout rychlý a snadný způsob, jak získat řešení do správy zdrojového kódu. S tímto novým oddílem pro publikování se dá vybrat poskytovatel správy zdrojových kódů a přidat řešení až po jednom kliknutí.

Po vynechání publikování se vaše řešení automaticky zabalí do úložiště Git a přepne fokus na stránku synchronizace v Team Explorer, abyste mohli přidat vzdálené a publikované řešení. Jelikož další poskytovatelé tuto funkci podporují, tlačítko publikovat vám umožní zvolit, který ovládací prvek zdroje chcete použít pro dané řešení.

Správa verzí – příklad publikování tohoto řešení

NuGet

rozšíření NuGet pro Visual Studio byla aktualizována na verzi v 3.4, která obsahuje následující nové funkce a vylepšení:

 • Možnost Kopírovat soubory PDB z balíčků v projektech xproj, které jsou kompilovány.
 • Podpora pro akce sestavení pro iOS a Android v elementu contentFiles.
 • Podpora spouštění NuGetu v prostředích Linux a Apple.
 • Agregovaný zdroj "všechny zdroje úložišť", který umožňuje vyhledávat a instalovat balíčky z libovolného z vašich dostupných nakonfigurovaných úložišť balíčků.
 • Významné zlepšení výkonu při obnovení balíčků a akcích aktualizace.
 • Vyladění výkonu uživatelského rozhraní a vylepšení zobrazení Aktualizace, Konsolidace a Nainstalováno.
 • Paralelní obnovování balíčků pro projekty.
 • Podpora pro kompresi gzip při přenosech HTTP, což klientům NuGet umožňuje číst obsah ze služeb v kódování gzip.
 • Vylepšená práce s konfiguračními soubory předcházející zbytečným úpravám a formátování.
 • Podpora monikeru cílového rozhraní netstandard a netstandardapp.

úplnou sadu podrobnějších poznámek k verzi najdete v GitHub problémy připojené na webu dokumentace NuGet .

TypeScript

Visual Studio 2015 Update 2 obsahuje TypeScript 1,8, který obsahuje následující nové a vylepšené funkce.

 • Podpora pro řetězcové literály typu, uživatelsky ohraničené polymorfismus, "Ochrana-based Type Guard" a vylepšení odvození typu sjednocení.
 • Kompilátor nyní zvýrazňuje běžné chyby, jako je nedosažitelný kód, chybějící návratové příkazy a nepoužité popisky.
 • Podpora JSX byla aktualizována, aby rozpoznala a zabarvovat nejnovější změny v syntaxi JSX.
 • Vylepšená tsconfig.jsna podporu pro lepší kontrolu konfigurace sestavení.
 • Možnost navrhovat více modulárních knihoven pomocí rozšíření modulu
 • Zdrojové soubory jazyka JavaScript lze zahrnout jako vstup do kompilátoru TypeScriptu.

Další informace najdete na blogu TypeScript na webu MSDN.

Developer Analytics Tools

Developer Analytics Tools v 5.2 (dříve Application Insights nástroje pro Visual Studio) zahrnuje několik nových funkcí a vylepšení oproti verzi 4.0, která byla dodávána s Visual Studio 2015 Update 1. Za zmínku stojí:

 • distribuce Beta verzí univerzálních Windows aplikací pomocí HockeyApp.
 • distribuce Beta verzí aplikací model Windows Forms pomocí HockeyApp.
 • Možnosti prohledávání telemetrie Application Insights vygenerované v místní relaci ladění.
 • Lépe cílené informační zprávy služby Application Insights v sadě Visual Studio.
 • Zjednodušené prostředí konfigurace sběru trasovacích dat z protokolovací architektury, jako je log4net, NLog a System.Diagnostics.

Kromě toho jsme provedli několik vylepšení vyhledávacích funkcí, a to následujícím způsobem:

 • Možnost přejít od výpisu zásobníku výjimky k metodě ve zdrojovém kódu
 • Možnost prohledávat související telemetrii
 • Podpora hledání hodnot vlastností telemetrie v kódu
 • Přecházení dopředu a zpět v historii hledání

Podrobnější informace najdete v technické poznámce k verzi na Microsoft Azure.

Team Explorer

s aktualizací Update 2 je otevření Team Explorer a procházení dotazů na pracovní položky v Visual Studio rychlejší. když teď procházíte strom dotazu, Visual Studio postupně dostanou další úroveň složek dotazů a položek v hierarchii dotazu ze serveru TFS, takže hlubší úrovně stromu se stáhnou do klienta, pokud jsou potřeba (jinými slovy, když je strom hierarchie rozbalený).

Vylepšení Git v Visual Studio

 • Nové příkazy Gitu. V této aktualizaci jsme přidali podporu pro resetování (--Hard a--Mixed), výběr určitých položek a přípravu.
 • Git LFS. Visual Studio je teď kompatibilní s úložištěm git nakonfigurovanými pro použití Git LFS (velká File Storage). Přečtěte si další informace o Git LFS.
 • Stránka změny teď podporuje přípravu s jednoduchými akcemi, jako je například Dvojí kliknutí, pro přípravu všech a zobrazení rozdílů u změněných souborů.

Příklad stránky změny

 • Zobrazení historie podporuje filtrování pro hledání potvrzení od určitého autora nebo klíčových slov nalezených v komentářích pro zápis. Výběr potvrzení zvýrazní cestu k hlavní větvi a nadřazenému řádku.

Příklad zobrazení historie

 • Stránka větve teď usnadňuje načtení, vyžádání a nabízení změn.

ověřované vrácení se změnami pro Správa verzí Team Foundation

Projekty TFVC nyní mohou nastavovat zásady pro větev, aby vyžadovaly úspěšné sestavení, ještě než bude možné odeslat jakýkoliv kód do větve.

nástroje pro SQL Server dat

Visual Studio 2015 Update 2 obsahuje nejnovější aktualizace nástrojů SQL Server Data Tools, které umožňují podporu nejnovějších funkcí v Azure SQL Database a SQL Server 2016.

tato aktualizace spojuje jednoduchost vývoje, testování a nasazení databáze na všech podporovaných verzích SQL Server a databázových platformách, a to jak místní, tak i v cloudu pomocí Visual Studio. tato aktualizace také obsahuje vylepšení oblasti programovatelnosti databáze a vylepšuje možnosti připojení SQL v nástrojích SQL Server Data Tools, které nyní automaticky zjišťují SQL Server a databáze SQL Azure, ke kterým se můžete připojit jediným kliknutím.

kromě toho Visual Studio 2015 Update 2 řeší nové typy ověřování Azure SQL Database a také Azure Active Directory integrovaná ověřování a hesla.

Python Tools for Visual Studio

Visual Studio 2015 Update 2 obsahuje aktualizaci Python Tools 2.2.3. Nástroje Pythonu poskytují pro programovací jazyk Pythonu možnosti úprav, IntelliSense, ladění, profilace a funkce Azure.

Tato verze také vylepšuje podporu pro nejnovější verze Django a opravuje některé další problémy.

Úplné informace a soubory ke stažení najdete na stránce verze nástroje Python Tools 2.2.3.

Různé možnosti

Paralelní provádění testů

Cílem aktualizace Update 2 bylo opravit chyby a reagovat na zpětnou vazbu od uživatelů. Na základě této zpětné vazby jsme aktualizovali funkci paralelního spuštění testu. Sémantika zůstane stejná jako v aktualizaci Update 1 (při zavedení funkce). V Update 2 jsme usnadnili řízení funkcí následujícími způsoby:

 • průzkumník testů Visual Studio IDE si podrží nové přepínací tlačítko, které můžete použít k zapnutí a vypnutí paralelního spouštění. Nastavení se pak trvale uloží s řešením.
 • Z příkazového řádku vstest.console.exe poskytuje nový přepínač /Parallel .

Diagnostika XAML

Nabídka In-App

Visual Studio 2015 teď má In-App nabídku, která usnadňuje ladění uživatelského rozhraní. Režim výběru můžete zapnout nebo vypnout, přepnout doplňky pro rozložení a přejít přímo do živého vizuálního stromu v Visual Studio. Můžete také Sbalit nabídku In-App kliknutím na pruhy pod ikonami nebo zapnout a vypnout nabídku In-App z živého vizuálního stromu.

Vlastnosti přístupnosti v editoru živých vlastností

v nástroji Live Property Explorer, který je k dispozici při ladění Windows 10ch projektů WPF nebo Universal nyní vytvoří výčet vlastností vystavených partnerskými zařízeními pro automatizaci ve vaší aplikaci. Toto nové zobrazení vám může pomáhat s diagnostikou mnoha běžných problémů, které brání přístupu aplikace všem uživatelům.

Další změny

Rychlost odezvy & výkonu

provedli jsme následující Visual Studio vylepšení výkonu :

 • Zvýšila se rychlost otevírání Team Explorer a procházení dotazů na pracovní položky v Visual Studio.
 • Výrazně se snížila generace souboru protokolu do adresáře% TEMP%, aby se ušetřilo místo na disku a nedocházelo k chybám aplikace.
 • Zlepšila se spolehlivost stahování a instalace aktualizací VS Update a dalších funkcí.
 • zkrácení doby, po kterou Visual Studio spustit při instalaci rozšíření.
 • Při stahování určitých balíčků a výběru určitých funkcí se zastavily chyby instalačního programu.
 • Přidali jsme podporu pro SQLite v našem databázovém stroji procházení pro C++, což významně zrychluje původní analýzu uživatelského kódu a všech operací IntelliSense, které vyžadují vyhledávání.
 • V pravém horním rohu integrovaného vývojového prostředí se zastavilo zobrazování znaménka "yield" vedle vašeho přihlašovacího jména. Teď se nastavení a profil roamingu po dobu 90 dnů po ověření v rámci IDE. (Přihlašovací údaje už neprošly po 7 dnech bez připojení k visualstudio.com.)
 • aktualizace šablon ASP.NET MVC5. Tato oprava řeší chybu zabezpečení popsanou v zpravodaji zabezpečení společnosti Microsoft 3137909.
 • Je povolený nový databázový stroj. prostředí C++ Project load by teď mělo být rychlejší a mělo by docházet k menšímu počtu zpoždění uživatelského rozhraní.
 • Zvýšila se rychlost extrakce čísel s plovoucí desetinnou čárkou pomocí iostreams (jinými slovy "streamování > > "). Nyní je až do 19x rychlejší a všechny bity extrahované hodnoty jsou teď správné.
 • Zvýšila se rychlost přerozdělení std:: Vector a std:: Copy ();. jsou až 9x rychlejší, když volají memmove () pro triviální uživatelsky kopírovací typy (včetně uživatelsky definovaných typů).
 • Zvýšila se rychlost od std:: vector, což je až 11x rychlejší.
 • Zvýšila se rychlost typu std:: String:: Replace (), což je mimořádně rychlejší při nahrazování podřetězců stejné velikosti.
 • Zvýšila se rychlost typu std:: String::p ush_back (), což je až 3x rychlejší.
 • Zvýšila se rychlost porovnávání std:: sub_match, protože nyní zabraňují vytváření dočasných std:: Strings.
 • Zvýšila se rychlost kopírovacího konstruktoru std:: Function. snížení velikosti CodeGen je mírně rychlejší.
 • vylepšený výkon v NuGet na kartách aktualizace, instalace a konsolidace; akce obnovení a aktualizace; a rychlost dotazů na úložiště, jako je například NuGet. org, která podporuje kompresi gzip.
 • Vylepšili jsme počáteční vyvolání seznamu dokončení v relaci, která teď reaguje mnohem rychleji, protože výčet fragmentů kódu byl změněn tak, aby byl asynchronní operace.
 • Byly vylepšeny textové šablony T4, aby nyní podporovaly C# 6,0.
 • vylepšení spolehlivosti v mapě kódu (jako v souvislosti se scénáři Windows docking).

také jsme opravili Visual Studio odezvy v následujících scénářích:

 • použití aplikace Help Viewer na Windows 10, když je Edge výchozím prohlížečem.
 • Spuštění instalačního programu při použití jednotek jen pro čtení nebo odpojených jednotek.
 • při občasných potížích se síťovým připojením pracujete v Visual Studio.
 • úpravy souborů C# nebo Visual Basic během ladění, jak je popsáno v tomto článku na webu MSDN: aktualizace pro Microsoft Visual Studio 2015 (KB3110221).
 • Pomocí editoru s vlastními fragmenty kódu chybí < > elementy Description nebo < title > .
 • Aktualizují se položky seznamu chyb pro spravované projekty během úprav.
 • Udržování spravovaných projektů pro dlouhé relace. (OutOfMemoryException pro řešení se spravovanými projekty jsme zastavili, když jsou otevřené pro dlouhé relace. A opravili jsme problémy s pamětí na základě výpisů haldy, které jsme od zákazníků doposud obdrželi.)
 • Otevírají se snímky profilace paměti.
 • Vytváření aplikací pro Store v jazyce C++.
 • použití Visual Studio, když je cesta k projektu se správou zdrojového kódu moc dlouhá.
 • načítání balíčku Project VC během instalace.
 • Vypíná se Visual Studio.
 • Úprava vlastností projektu.
 • Úprava kódu jazyka C++.
 • volání součástí třetích stran nebo jiného Visual Studio kódu při volání metody.
 • Použití modulu IntelliSense (VCPkgSrv), když generuje konkrétní chybové zprávy v některých lokalizovaných sestaveních. Nyní se zobrazí chybová zpráva oznamující, že soubor PCH technologie IntelliSense nebyl vygenerován.
 • Zpracovává se spravované sestavení odkazované v projektu C++, které obsahuje konkrétní vzor pojmenovaného přepsání v hierarchii obecných typů.
 • otevírání rozsáhlých projektů C++, které by zastavily Visual Studio v reakci až na tři sekundy.
 • Použití Paste v komentářích.
 • Vyvolává se vytváření deklarace/definice.

Opravy chyb a známé problémy

Úplný popis technologických vylepšení, oprav chyb a známých problémů této verze najdete v následujícím článku MSDN.

další informace: popis Visual Studio 2015 Update 2.

Sada Azure SDK 2,9

Tady jsou některé z posledních aktualizací, které vám můžou pomoci zlepšit vývojové prostředí Azure:

 • Byl opraven problém při REST API generování klienta, ve kterém se řetězec "Neznámý typ" objevil jako název složky Code-fin nebo název oboru názvů vynechaný do generovaného kódu.
 • Opravil se problém související s plánovanými úlohami WebJobs, ve kterých se přihlašovací údaje nepodařilo předat do procesu zřizování Scheduleru.
 • Přidání podpory pro sekundární App Services na kartě služby v dialogovém okně App Service zřizování.

Další informace najdete v tomto blogovém příspěvku o nástrojích Azure .