Dialogové okno


Dialogové okno v MRTK (Mixed Reality Toolkit) pro Unity

MRTK poskytuje ovládací prvek dialogového okna ve třech velikostech s jednou nebo dvěma možnostmi tlačítka. Můžete také zadat vzdálenost umístění pro rozsah interakce blízko nebo daleko.

  • DialogSmall_192x96.prefab: 192x96mm
  • DialogMedium_192x128.prefab: 192x128mm
  • DialogLarge_192x192.prefab: 192x192mm

Snímek obrazovky s překryvy dialogových oknů různých velikostí spuštěných HoloLensViz také

Snímek obrazovky s překryvem dialogového okna s tlačítky Ano a HoloLens

Ovládací prvky dialogového okna jsou překryvné prvky uživatelského rozhraní, které poskytují kontextové informace o aplikaci a často požadují akci uživatele. Pomocí dialogů můžete uživatelům poskytnout důležité informace a požádat o potvrzení nebo další informace před dokončením akce.