Řešení potíží s vývojem pro iOS 12 pomocí Xamarinu

Tento dokument popisuje místa, kde hledat nápovědu, pokud máte potíže se sestavováním aplikací pro iOS 12 pomocí Xamarinu.

Známé problémy

Projděte si následující zdroje informací o známých problémech:

Nahlášení nového problému

Nahlásit nové problémy na webu Developer Community výběrem možnosti Nahlásit problém v Visual Studio 2017 nebo Visual Studio pro Mac.

Fóra a Stack Overflow Xamarinu

Pokud chcete probrat otázky týkající se implementace konkrétních funkcí iOS 12 v Xamarin.iOSu, podívejte se na: