Kategorisere varer

Hvis du vil have en oversigt over dine varer og hjælp til at sortere og finde varer, er det nyttigt at arrangere varerne i varekategorier.

Hvis du vil kunne finde varer ud fra egenskaber, kan du tildele vareattributter til varer og til varekategorier. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med vareattributter.

Sådan oprettes en varekategori

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kategorier, og vælg derefter det relaterede link.
  2. I vinduet Varekategorier skal du vælge handlingen Ny.
  3. Udfyld felterne efter behov i vinduet Varekategorikort i oversigtspanelet Generelt. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.
  4. I oversigtspanelet Attributter skal du angive eventuelle vareattributter for varekategorien. Hvis du vil finde flere oplysninger, skal du se afsnittet "Sådan tildeles vareattributter til en varekategori" i Arbejde med vareattributter.

Bemærk

Hvis varekategorikoden har en overordnet varekategori som angivet af feltet Overordnet kategori, udfyldes de vareattributter på forhånd i oversigtspanelet Attributter, som er tildelt den pågældende overordnede varekategori.

Bemærk

Vareattributter, som du tildeler til en varekategori, anvendes automatisk til den vare, der er tildelt varekategorien.

Sådan tildeles en varekategori til en vare

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn kortet for den vare, du vil tildele til en varekategori.
  3. Vælg opslagsknappen i feltet Kategorikode, og vælg en eksisterende varekategori. Du kan også vælge handlingen Ny for først at oprette en ny varekategori som beskrevet i afsnittet "Sådan oprettes en varekategori".

Se også

Arbejde med vareattributter
Registrere nye varer
Lagerbeholdning
Arbejde med Business Central