Arbejde med vareattributter

Når kunder forespørger om en vare, enten via korrespondance eller en integreret en webshop, kan de spørge eller søge ud fra egenskaber som f.eks højde og modelår. For at yde denne kundeservice kan du tildele vareattributværdier af forskellige typer til dine varer, som kan bruges ved søgning efter varer.

Du kan også tildele vareattributter til varekategorier, som derefter gælder for de varer, der bruger varekategorier. Yderligere oplysninger findes under Kategorisere vare.

Tip

Hvis du vil knytte billeder til varer, kan billedanalyseudvidelsen registrere attributter i billedet, og foreslå attributterne, så bliver du spurgt, om du vil tildele dem. Udvidelsen er klar til brug. Du skal blot aktivere den. Du kan finde flere oplysninger i Billedanalyseudvidelsen til Microsoft Business Central.

Sådan oprettes vareattributter

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Vareattributter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Vareattributter skal du vælge handlingen Ny.
 3. I vinduet Vareattribut skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Bemærk

Hvis du vælger Indstilling i feltet Type, kan du vælge handlingen Vareattributværdier for at oprette værdier for vareattributten. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Sådan oprettes værdier for vareattributter af typen Indstilling".

Sådan oprettes værdier for vareattributter af typen Indstilling

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Vareattributter, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Vareattributter skal du vælge en vareattribut af typen Indstilling, som du vil oprette værdier for, og derefter vælge handlingen Vareattributværdier.
 3. I vinduet Vareattributværdier skal du udfylde felterne efter behov. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

Sådan tildeles vareattributter til varer

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Varer skal du vælge den vareattribut, du vil tildele vareattributter til, og derefter vælge handlingen Attributter.
 3. I vinduet Vareattributværdier skal du vælge handlingen Ny.
 4. Vælg opslagsknappen i feltet Attribut, og vælg en eksisterende vareattribut. Du kan også vælge handlingen Ny for først at oprette en ny vareattribut som beskrevet i afsnittet "Sådan oprettes vareattributter".
 5. I feltet Værdi skal du angive vareattributværdien som "2010" for attributten Modelår.
 6. For vareattributter af typen Indstilling skal du vælge opslagsknappen i feltet Værdi og vælge en vareattributværdi. Du kan også vælge handlingen Ny for først at oprette en ny vareattributværdi som beskrevet i afsnittet "Sådan oprettes værdier for vareattributter af typen Indstilling".
 7. Gentag trin 4-6 for alle vareattributter, du vil tildele til varen.

Sådan tildeles vareattributter til varekategorier

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Kategorier, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I vinduet Varekategorier skal du vælge den varekategori, som du vil tildele vareattributter til, og derefter vælge handlingen Rediger.
 3. I vinduet Varekategorikort i oversigtspanelet Attributter skal du vælge handlingen Ny.
 4. Vælg opslagsknappen i feltet Attribut, og vælg en eksisterende vareattribut. Du kan også vælge handlingen Ny for først at oprette en ny vareattribut som beskrevet i afsnittet "Sådan oprettes en vareattribut".
 5. I feltet Standardværdi skal du klikke på opslagsknappen og vælge en vareattributværdi.
 6. Gentag trin 4 og 5 for alle vareattributter, som du vil tildele til varekategorien.

Bemærk

Vareattributter for overordnede varekategorier bliver overført til underordnede varekategorier. Dette er angivet med feltet Overført fra på oversigtspanelet Attributter. Yderligere oplysninger findes under Kategorisere varer.

Sådan filtreres varer efter vareattributter

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Varer, og vælg derefter det relaterede link.

 2. I vinduet Varer skal du vælge handlingen Filtrer efter attributter.

 3. I vinduet Filtrer efter attributter skal du vælge opslagsknappen i feltet Attribut og vælge en vareattribut.

 4. I feltet Værdi skal du klikke på opslagsknappen og vælge en attributværdi, som varerne skal filtreres efter.

  Bemærk

  Du kan kun vælge værdier direkte for vareattributter som faste værdier som f.eks. Farve. Du skal angive vareattributværdien for vareattributter med variable værdier, som f.eks. Bredde, ved først at vælge en betingelse. Se trin 5.

 5. I feltet Værdi for en variabel vareattribut skal du vælge opslagsknappen.

 6. I vinduet Angiv filterværdi skal du i feltet Betingelse vælge rullepilen og vælge en betingelse.

 7. I feltet Værdi skal du angive en attributværdi, som varer skal filtreres efter.

  Eksempel: Hvis du vil filtrere varer, hvor materialebeskrivelsen begynder med "blå", skal du udfylde felterne på følgende måde: feltet Attribut: Materialebeskrivelse, feltet Betingelse: Begynder med, feltet Værdi: blå.

 8. Vælg knappen OK.

Varerne i vinduet Varer filtreres efter de angivne vareattributværdier.

Se også

Kategorisere varer
Registrere nye varer
Lagerbeholdning
Arbejde med Business Central