Administration af kunder og salg, der er oprettet i Dynamics 365 for Sales

Hvis du bruger Dynamics 365 for Sales til kundeengagementer, kan du bruge Business Central til ordrebehandling og økonomi og få problemfri integration i lead-til-kontant-processen.

Når programmet er indstillet til integration med Dynamics 365 for Sales, har du adgang til Sales-data fra Business Central og omvendt i nogle tilfælde. Integrationen gør det muligt at arbejde med og synkronisere datatyper, der er fælles for begge tjenester, f.eks. debitorer, kontakter og salgsoplysninger, og holde dataene opdaterede på begge lokationer.

For eksempel kan sælgeren i Dynamics 365 for Sales bruge prislisterne fra Business Central, når vedkommende opretter en salgsordre. Når sælgeren føjer varen til salgsordrelinjen i Dynamics 365 for Sales, kan han eller hun også få vist lagerniveauet (disponering) af varen fra Business Central.

Omvendet kan ordrebehandlere i Business Central håndtere særlige karakteristika for salgsordrer, der overføres automatisk eller manuelt fra Dynamics 365 For Sales, f.eks. automatisk oprette og bogføre gyldige salgsordrelinjer for varer eller ressourcer, der blev angivet i Salg som rekvirerede produkter. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtering af særlige salgsordredata".

Indstilling af forbindelsen

Fra startsiden kan du åbne opsætningsvejledningen Konfiguration af Dynamics 365 for Sales-forbindelse, der hjælper dig med at oprette forbindelsen. Når det er gjort, får du en problemfri sammenkædning af Dynamics 365 for Sales-poster og Business Central-poster.

Bemærk

I det følgende forklares den assisterende opsætning, men du kan udføre de samme opgaver manuelt i vinduet Konfiguration af Dynamics 365 for Sales-forbindelse.

I den assisterende opsætningsvejledning kan du vælge, hvilke data der skal synkroniseres mellem de to tjenester. Du kan også angive, at du vil importere din eksisterende Dynamics 365 for Sales-løsning. Hvis du vil det, skal du angive en administratorbrugerkonto.

Konfigurere brugerkontoen til import af løsningen

Når du vil importere en eksisterende Dynamics 365 for Sales-løsning, bruger opsætningsvejledningen en administratorkonto. Denne konto skal være en gyldig bruger i Dynamics 365 for Sales med følgende sikkerhedsroller:

 • Systemadministrator
 • Løsningsoptimerer

Du kan finde flere oplysninger under Oprette brugere og tildele Microsoft Business Central (online) sikkerhedsroller på TechNet og Fremgangsmåde: Administrere brugere og tilladelser.

Denne konto bruges kun under opsætningen. Når løsningen indlæses i Business Central, er kontoen ikke længere nødvendig.

Konfigurere brugerkontoen til synkronisering

Integration er baseret på en delt brugerkonto. Derfor skal du i dit Office 365-abonnement oprette en dedikeret bruger, der skal bruges til synkronisering mellem de to tjenester. Denne konto skal allerede være en gyldig bruger i Dynamics 365 for Sales, men du behøver ikke at tildele sikkerhedsroller til kontoen, da opsætningsvejledningen gør det for dig. Du skal angive denne brugerkonto en eller flere gange i opsætningsvejledningen, afhængigt af den grad af synkronisering du ønsker. Du kan finde flere oplysninger under Oprette brugere og tildele Microsoft Business Central (online) sikkerhedsroller på TechNet.

Hvis du vælger at aktivere varetilgængelighed, skal integrationsbrugerkontoen have en adgangsnøgle til webtjenesten. Dette foregår i to trin. På siden Business Central for brugerkontoen skal du vælge knappen Ændr webtjenestenøgle, og i opsætningsvejledningen til Dynamics 365 for Sales-forbindelsen skal du angive denne bruger som brugeren af OData-webtjenesten.

Hvis du vælger at aktivere integration af salgsordre, skal du angive en bruger, der kan håndtere denne synkronisering - integrationsbrugeren eller en anden brugerkonto.

Sammenkæde poster

I den assisterende opsætningsvejledning kan du vælge at synkronisere mellem de to tjenester. Men senere kan du også indstille synkroniseringen af bestemte typer data. Dette kaldes sammenkædning, og dette afsnit indeholder anbefalinger for, hvad du skal tage hensyn til.

Hvis du f.eks. vil have vist Dynamics 365 for Sales-konti som debitorer i Business Central, skal du sammenkæde de to typer poster. Det er ikke særlig vanskeligt - du skal åbne vinduet Debitoroversigt i Business Central, hvor der er en handling på båndet til sammenkædning af disse data med Dynamics 365 for Sales. Derefter skal du angive, hvilke Business Central-kunder der svarer til hvilke konti i Dynamics 365 for Sales.

I visse områder kræver funktionaliteten, at du sammenkæder bestemte datasæt før andre datasæt som vist i følgende liste:

 • Debitorer og konti
  • Sammenkæd først sælgere med Dynamics 365 for Sales-brugere
 • Varer og ressourcer
  • Sammenkæd først enheder med Dynamics 365 for Sales-enhedsgrupper
 • Priser på varer og ressourcer
  • Sammenkæd først debitorprisgrupper med Dynamics 365 for Sales-priser

Bemærk

Hvis du bruger priser i udenlandsk valuta, skal du sørge for at sammenkæde valutaer med Dynamics 365 for Sales-transaktionsvalutaer.

Dynamics 365 for Sales-salgsordrer afhænger af ekstra oplysninger, f.eks. kunder, enheder, valutaer, debitorprisgrupper, varer og/eller ressourcer. Hvis Dynamics 365 for Sales-salgsordrer skal fungere uden problemer, skal du skal sammenkæde kunder, enheder, valutaer, debitorprisgrupper, varer og/eller ressourcer først.

Fuld synkronisering af poster

I slutningen af den assisterede opsætningsvejledning kan du vælge handlingen Kør fuld synkronisering for at starte synkronisering af alle Business Central-poster med alle relaterede poster i den tilknyttede Dynamics 365 for Sales-løsning. I vinduet Fuld CRM-synkroniseringsgennemgang skal du vælge handlingen Start. Synkroniseringen begynder derefter at udføre opgaver i overensstemmelse med afhængigheder. For eksempel synkroniseres valutaposter før debitorposter. Fuld synkronisering kan tage lang tid og køres derfor i baggrunden, så du kan fortsætte med at arbejde i Business Central.

For at kontrollere status for individuelle job i en fuldstændig synkronisering skal du fokusere på felterne Status for opgavekøpost, Status for til int. tabel-job eller Status for fra int. tabel-job i vinduet Fuld CRM-synkroniseringsgennemgang.

Fra vinduet Konfiguration af Dynamics 365 for Sales-forbindelse kan du få oplysninger om fuld synkronisering, når som helst. Her kan du også åbne vinduet Integrationstabelkoblinger for at få vist detaljer om tabellerne i Business Central og Dynamics 365 for Sales-løsningen, som skal synkroniseres.

Håndtering af særlige salgsordredata

Salgsordrer i Dynamics 365 for Sales vil automatisk blive overført til Business Central, hvis du vælger afkrydsningsfeltet Opret salgsordrer automatisk i vinduet Konfiguration af Microsoft Dynamics 365 for Sales-forbindelse. På sådanne salgsordrer overføres og knyttes feltet Navn på den oprindelige ordre til feltet Eksternt bilagsnummer i Business Central.

Dette kan også fungere, hvis den oprindelige salgsordre indeholder rekvirerede produkter, hvilket betyder varer eller ressourcer, der ikke er registreret i noget produkt. I så fald skal du udfylde felterne Rekvireret produkttype og Rekvireret produktnr. i vinduet Opsætning af salg og tilgodehavender, så sådanne ikke-registrerede produktsalg knyttes til et bestemt vare/ressourcenummer for finansielle analyser.

Hvis varebeskrivelsen på den oprindelige salgsordre er meget lang, oprettes der en ekstra salgsordrelinje af typen Bemærkning for at holde hele teksten på salgsordren i Business Central.

Se også

Relationsstyring
Arbejde med Business Central
Tilpasse din Business Central-oplevelse
Administrere brugere og deres rettigheder
Onboarding af din organisation og dine brugerne i Business Central (online)

Starte en gratis prøveversion!

Hent uddannelse!