Foretage betaling

Når du foretager betalinger til kreditorer eller refusioner til medarbejdere, bogfører du relaterede de betalingslinjer i vinduet Udbetalingskladde. Du kan bruge funktionen Lav kreditorbetalingsforslag for at finde kreditorbetalinger, der er forfaldne. Du kan også bruge rapporten Kreditor - forfaldsoversigt til at få vist en oversigt over forfaldne kreditorbetalinger.

Fra betalingskladden kan du udskrive computercheck eller registrere, når der skrives check. Hvis du markerer Computercheck i feltet Bankbetalingstype, skal linjer, der repræsenterer checks udskrives, før udbetalingskladden kan bogføres.

Når betalingerne er bogført, kan du eksportere dem til en bankfil for at overføre dem til behandling i din bank.

Efter at betalingerne er foretaget i din bank, skal du udligne dem til de relaterede åbne kreditor- eller medarbejderposter. Du kan gøre det manuelt eller ved at importere en bankkontoudtogsfil og udligne betalingerne automatisk. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Bruge vinduet Udbetalingskladde, som er baseret på finanskladden, til at bogføre betalinger til kreditorer eller medarbejdere. Arbejde med finanskladder
Brug en funktion til at foreslå kreditorbetalinger i overensstemmelse med de valgte kriterier, f.eks. forfaldsdato, ret til rabat og din likviditet. Lav forslag
Refunder medarbejdere for personlige udgifter under forretningsaktiviteter ved at foretage betaling til deres bankkonto. Registrere og refundere medarbejdernes udgifter
Udsted checks for kreditorbetalinger enten som udskrifter eller som computercheck. Annullere checks før eller efter bogføringen. Arbejde med checks
Betale kreditoren med kontanter eller check og bogfører betalingen, når du bogfører fakturaen. Afregne købsfakturaer omgående
Kontroller, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger. Eksportere en Positive Pay-fil
Udlæs betalinger fra vinduet Udbetalingskladde til en bankfil, du overfører til din bank til behandling, herunder EFT (elektroniske pengeoverførsler) i Nordamerika. Eksportere betalinger til en bankfil
Oprette elektroniske betalinger i henhold til standarden for EU-SEPA-kreditoverførsel. Foretage indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel

Se også

Administrere skyldige beløb
Køb
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Business Central