Varedisponering for lokations- og lagerdisponering, lagersted er obligatorisk

I dette emne beskrives det, hvordan en vare med lokation og lagersted som disponeringsdimensioner bliver planlagt. Lagerstedsdimensionen er obligatorisk.

Dette behovsplanlægningsscenario omfatter følgende forhold:

  • Lokationsdimensionen er angivet til obligatorisk og skal angives på behovsposteringen.
  • Dimensionen for lagerstedet er angivet til tvungen og skal angives på behovsposteringen.
  • Dimensionerne for lokation og lagersted er angivet til disponering. Andre dimensioner angives måske også ved behovsplanlægning. Men de påvirkes ikke af funktionen til flere lokationer.

I følgende grafik vises, hvordan varedisponering forløber. De parametre, der henvises til i grafikken, og deres placering er følgende:

  • Lagerstedet er angivet til Manuel. Klik på Lagerstyring > Opsætning > Lageropdeling > Lagersteder. I Overordnet planlægning oversigtspanelet finder du feltet Manuel.
  • Der er defineret varedisponering for varen. Klik på Administration af produktoplysninger > Produkter > Frigivne produkter. Vælg varen, og derefter skal du i Handlingsrude under fanen Plan klikke på Varedisponering.
  • Der er angivet påfyldningsrelationer for lagerstedet. Klik på Lagerstyring > Opsætning > Lageropdeling > Lagersteder. Se feltgruppen Hovedlagersted i oversigtspanelet Overordnet planlægning.
  • Standardordretypen er indstillet til Produktion, Indkøbsordre eller Kanban. Klik på Administration af produktoplysninger > Produkter > Frigivne produkter. Vælg varen, og derefter skal du i Handlingsrude under fanen Plan klikke på Standardindstillinger for ordre. I formen Standardindstillinger for ordre kan du se Standardordretype.

Efterspørgselslokalitet og lagerdisponering, lagersted er obligatorisk

Se også

Varedisponering og funktionen til flere lokationer

Overordnet planlægning – lokalitetsdisponering, lagersted er obligatorisk

Overordnet planlægning – lokalitetsdisponering, lagersted er ikke obligatorisk

Overordnet planlægning – lokations- og lagerdisponering, lagersted er ikke obligatorisk

Overordnet planlægning – sådan bestemmes styklisteversionen