Χρήση WinAutomation του Softomotive με ροές επιφάνειας εργασίας

Important

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση Power Automate Desktop για να μάθετε σχετικά με την ανάπτυξη του WinAutomation.

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το WinAutomation με ροές επιφάνειας εργασίας.

 1. Η άδεια χρήσης επιτηρούμενης αυτοματοποίησης διεργασιών του Power Automate (επί πληρωμή ή δοκιμαστική έκδοση) σάς δίνει τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο WinAutomation. Αυτό το έγγραφο θα σας καθοδηγήσει κατά τη λήψη των διεργασιών WinAutomation που εκτελούνται με το Power Automate.

 2. Οι δέσμες ενεργειών αυτοματισμού στο WinAutomation ονομάζονται Διεργασίες. Στο Power Automate, οι δέσμες ενεργειών αυτοματοποίησης ονομάζονται ροές cloud ή επιφάνειας εργασίας*.

 3. Προτού δημιουργήσετε μια διεργασία του WinAutomation, ελέγξτε τη λίστα συνδέσεων για να διαπιστώσετε αν η εφαρμογή που θέλετε να αυτοματοποιήσετε διαθέτει ήδη σύνδεση. Αν διαθέτει, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια ροή cloud αντί για μια ροή επιφάνειας εργασίας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας σύνδεση. Γενικά, οι συνδέσεις που βασίζονται σε API παρέχουν μια καλύτερη εμπειρία από την αυτοματοποίηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη όσον αφορά τη δυνατότητα κλιμάκωσης, την αξιοπιστία και το χαμηλότερο κόστος.

Προϋποθέσεις

Για να εκτελέσετε το WinAutomation ως μέρος του Power Automate, θα χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτήσεις για ροές επιφάνειας εργασίας.

 2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή ροές επιφάνειας εργασίας και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε και ρυθμίστε την πύλη δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

Important

Πρέπει να έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του WinAutomation και Power Automate Desktop για να καταγράψετε, να δοκιμάσετε ή να εκτελέσετε αυτοματοποίηση περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Παραχώρηση αδειών χρήσης

Πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα ανά χρήστη του Power Automate με επιτηρούμενη RPA για να χρησιμοποιήσετ το Power Automate Desktop και WinAutomation. Εάν δεν διαθέτετε ένα επί πληρωμή πρόγραμμα, μπορείτε να ξεκινήσετε μια δοκιμή μεταβαίνοντας στο Power Automate.

Εγκατάσταση του WinAutomation

 1. Λήψη τουπρογράμματος εγκατάστασης WinAutomation.

 2. Εκτελέστε το αρχείο WinAutomationSetup.exe. Αυτό το αρχείο είναι πιθανό να περιλαμβάνεται στον φάκελο Λήψεις.

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης του WinAutomation για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο Τύπος άδειας χρήσης έχει οριστεί σε Microsoft Power Automate.

Είσοδος στο WinAutomation

 1. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, εκκινήστε την κονσόλα WinAutomation από το μενού Έναρξη των Windows.

 2. Η εφαρμογή θα αρχίσει και θα σας ζητήσει να συνδεθείτε. Καταγράψτε τα διαπιστευτήρια χρήστη που χρησιμοποιείτε για το Power Automate. Εάν δεν διαθέτετε έγκυρη άδεια χρήσης, θα εμφανιστεί αυτό το μήνυμα σφάλματος. Μπορείτε, επίσης, να επισκεφθείτε τη σελίδα τιμολόγησης για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτήν την άδεια χρήσης ή για να αποκτήσετε μια δοκιμαστική άδεια χρήσης.

  Σφάλμα άδειας χρήσης.

  Important

  Θα χρειαστεί ο διαχειριστής του μισθωτή σας να εκχωρήσει τη συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιήσετε τον επαγγελματικό ή σχολικό λογαριασμό Power Automate με το WinAutomation. Για αυτό, ο διαχειριστής σας πρέπει να εγκαταστήσει το WinAutomation, να συνδεθεί με τον λογαριασμό διαχειριστή μισθωτή του και, στη συνέχεια, να χορηγήσει τη συγκατάθεσή του.

  Αίτηση για δικαιώματα.

 3. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα Κύριο κλειδί κατά τη σύνδεση, δημιουργήστε ένα.

 4. Μόλις πραγματοποιήσετε είσοδο, θα δείτε την κονσόλα WinAutomation με μερικά παραδείγματα διεργασιών. Για να ξεκινήσετε, μεταβείτε στις Επιλογές > Βοήθεια > Πρώτα βήματα και ανατρέξτε σε μερικά παραδείγματα δημιουργίας απλών διεργασιών ή ελέγχου πληροφοριών από τα Έγγραφα WinAutomation: Δημιουργία μιας απλής διεργασίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα με τα προγράμματα εκμάθησης των πρώτων βημάτων στο WinAutomation.

Τώρα, μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας διεργασίες WinAutomation και να τις δοκιμάσετε τοπικά.

Εκτέλεση διεργασιών WinAutomation από το Power Automate

 1. Αφού δημιουργήσετε τη διεργασία αυτοματοποίησης στο WinAutomation, μπορείτε να την εκτελέσετε από μια ροή cloud στο Power Automate σε επιτηρούμενη ή μη επιτηρούμενη λειτουργία.

  Tip

  Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημιουργία και εκτέλση ροών επιφάνειας εργασίας.

 2. Δημιουργία νέας ροής επιφάνειας εργασίας. Διαγράψτε το πρώτο προεπιλεγμένο βήμα της "Εγγραφής της εφαρμογής".

  Διαγραφή βήματος εγγραφής εφαρμογής.

 3. Επιλέξτε Νέο βήμα, επιλέξτε WinAutomation κι, έπειτα, επιλέξτε την ενέργεια Εκτέλεση WinAutomation.

  Επιλογή εκτέλεσης WinAutomation.

 4. Στην καρτέλα Εκτέλεση WinAutomation, συμπληρώστε τη διαδρομή διεργασίας και τυχόν προαιρετικά ορίσματα γραμμής εντολών για τη διεργασία WinAutomation που θέλετε να εκτελέσετε.

  Κάρτα WinAutomation.

Note

Πρέπει να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε τις διεργασίες WinAutomation τοπικά. Η διαδρομή της διεργασίας είναι μια διαδρομή με διάκριση πεζών-κεφαλαίων στην κονσόλα WinAutomation για τη διεργασία, από έναν βασικό κατάλογο των διεργασιών μου στο παράθυρο φακέλων στην αριστερή πλευρά. Εάν έχετε τοποθετήσει τη διεργασία σε έναν υποφάκελο, θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες στο ProcessPath. Μη τοποθετείτε εισαγωγικά γύρω από τη διαδρομή διεργασίας.

Tip

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ροές επιφάνειας εργασίας και δυναμικό περιεχόμενο στη διαδρομή διεργασίας WinAutomation προορισμού και ορίσματα από τη ροή Power Automate.

 1. Τώρα μπορείτε να αποθηκεύσετε και να δοκιμάσετε τη ροή της Συσκευής καταγραφής των Windows (V1) για να δείτε πώς εκκινεί τη διεργασία WinAutomation.

 2. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε τη ροή Συσκευής καταγραφής των Windows (V1) σε μια ροή cloud. Μπορείτε ακόμα και να συνδεθείτε με άλλες συνδέσεις και εναύσματα του Power Automate.

 3. Μπορείτε να επιλέξετε επιτηρούμενο ή μη επιτηρούμενο ως τύπο εκτέλεσης.

  Tip

  Στη διεργασία WinAutomation, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Λήψη ορισμάτων γραμμής εντολών για να ανακτήσετε τα ορίσματα της γραμμής εντολών. Τα ορίσματα βρίσκονται σε έναν πίνακα. Χρησιμοποιήστε το ευρετήριό τους για να αναφέρετε κάθε όρισμα.

  Important

  Μην μεταβιβάσετε ευαίσθητο κείμενο, όπως κωδικούς πρόσβασης, μέσω των ορισμάτων της γραμμής εντολών.

  Important

  Εάν εκτελείτε ροές επιφάνειας εργασίας σε ένα μη επιρούμενο σύμπλεγμα, βεβαιωθείτε ότι το WinAutomation είναι εγκατεστημένο σε όλους τους υπολογιστές στους οποίους αντιγράφεται η διεργασία προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιτηρούμενες και μη επιτηρούμενες ροές επιφάνειας εργασίας, κάντε κλικ εδώ.

 4. Μπορείτε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη ροή και να τη δείτε να εκκινεί τη διεργασία WinAutomation. Η ροή της Συσκευής καταγραφής των Windows (V1) θα επιστρέψει μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της διεργασίας του WinAutomation. Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα εκτέλεσης από το Power Automate. Εάν η διεργασία αποτύχει, μπορείτε να δείτε και τα μηνύματα σφάλματος.

  Tip

  Εάν λάβετε εξαιρέσεις, ενδεχομένως να μην έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο Power Automate Desktop. Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο Power Automate Desktop.

 5. Εάν θέλετε το WinAutomation να καταγράψει ένα στιγμιότυπο οθόνης όταν μια διεργασία αποτύχει, κάντε τα εξής:

 6. Από την κονσόλα WinAutomation, κάντε δεξιό κλικ σε μια διεργασία, επιλέξτε "Επεξεργασία ιδιοτήτων διεργασίας". Μεταβείτε στην καρτέλα "Σφάλμα χειρισμού" και επιλέξτε "Παράκαμψη προεπιλεγμένων επιλογών". Επιλέξτε "Προσθήκη στιγμιότυπου οθόνης στις καταγραφές" και κάντε αποθήκευση. Τώρα, αν μια διεργασία αποτύχει, μπορείτε να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης που αποτυπώσατε κατά τον χρόνο εκτέλεσης από τις λεπτομέρειες εκτέλεσης ροής της Συσκευής καταγραφής των Windows (V1). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της διεργασίας, ανατρέξτε στα Έγγραφα WinAutomation: Ιδιότητες διεργασίας.

  Οθόνη ιδιοτήτων διεργασίας.

Προς το παρόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ορισμένα βήματα του WinAutomation για να καταγράψετε τα αποτελέσματα και τις εξόδους από τη διεργασία σε ένα κοινόχρηστο αρχείο cloud ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις από το Power Automate για να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα.

Πώς να αποκτήσετε μια δοκιμαστική άδεια χρήσης ρομποτικής αυτοματοποίηση διεργασιών

Συνδεθείτε στο Power Automate έπειτα επιλέξτε την καρτέλα Ροές επιφάνειας εργασίας στο Οι ροές μου. Θα δείτε το παράθυρο διαλόγου δοκιμής από το οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε τη δοκιμαστική έκδοση.

Έναρξη δοκιμαστικής έκδοσης ή αγορά άδειας χρήσης.

Εάν έχετε ήδη ένα πρόγραμμα επί πληρωμή ή χρησιμοποιήσατε μια δοκιμαστική έκδοση προηγουμένως, δεν μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα δοκιμαστική έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να ζητήσετε από το διαχειριστής σας να αγοράσει ή να εκκινήσει μια δοκιμαστική έκδοση του Προγράμματος ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών του Power Automate. Μπορεί να κάνει την αγορά μεταβαίνοντας στο μενού Χρέωση > Υπηρεσίες αγοράς στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365 και αναζητώντας το κατάλληλο πρόγραμμα.

Πρόγραμμα ανά χρήστη με επιτηρούμενη ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών.

Τέλος, αφού αγοράσει ένα πρόγραμμα ή πάρει τη δωρεάν δοκιμαστική έκδοση, θα πρέπει να αναθέσει αυτό το πρόγραμμα σε ένα χρήστη.

Important

Όταν αναθέτετε ένα πλάνο σε ένα χρήστη, μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά για να καταστεί αποτελεσματική η ανάθεση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων με την αδειοδότηση του WinAutomation

Εάν λαμβάνετε σφάλματα αδειοδότησης κατά την κυκλοφορία του WinAutomation, βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης με τα στοιχεία του οποίου συνδέεστε έχει μια έγκυρη άδεια RPA του Power Automate. Για να το επιβεβαιώσετε αυτό:

 1. Μεταβείτε στο Power Automate και συνδεθείτε.

 2. Επιλέξτε Οι ροές μου στην αριστερή γραμμή περιήγησης.

 3. Επιλέξτε ροές επιφάνειας εργασίας στη σελίδα στα δεξιά. Θα πρέπει να δείτε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε νέες ροές επιφάνειας εργασίας εκεί, εάν έχετε τη σωστή άδεια χρήσης.

 4. Μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσετε μια δοκιμαστική έκδοση ή να ζητήσετε από τον διαχειριστή σας να το κάνει.

  Note

  Η άδεια χρήσης αποθηκεύεται προσωρινά, όταν οι χρήστες ξεκινούν το WinAutomation ενώ είναι συνδεδεμένοι στο Internet.

Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης που είναι αποθηκευμένες από το WinAutomation, μπορείτε να διαγράψετε το ακόλουθο αρχείο: %localappdata%\Softomotive\WinAutomation\msalcache.bin3.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με άλλα ζητήματα

Ακολουθήστε τις συνδέσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε.

WinAutomation

Ρομπότ διαδικασίας

Βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία διαδικασιών

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά τη δημιουργία διαδικασιών.

WinAutomation

Ρομπότ διαδικασίας

Μάθετε περισσότερα