Vyhlášení vánoční soutěže a řešení hádanek

Je to tak, soutěž je za námi! Letos jsem se snažil vyjít vstříc všem, kteří mě pošťuchovali k větší obtížnosti otázek či úkolů a já doufám, že se mi to povedlo. Dalo by se říct, že jsem po celý ten týden trpěl mírnou obavou, aby vůbec nějaké odpovědi dorazily :). Obavu jsem měl z toho důvodu, že když jsem se ptal mých známých a kamarádů, zda luští a řeší, tak standardní odpověď byla: “Ne, to je samý programování a je to moc těžký.” Proto bylo příjemným překvapením, že celkem přišlo 16 odpovědí. Jedna sice byla neúplná a ve dvou byly mírné chybičky, ale když budou ty Vánoce, tak přimhouřím oko.

Vítězi soutěže se tedy stávají:

 1. Zdeněk Dubnický (HTC HD7)
 2. Jan Šebelík (Kinect)
 3. Pavel Daniel (Kinect)
 4. Jiří Kořínek (Sidewinder X6)
 5. Jan Klimeš (Sidewinder X6)

Všech 16 pánů (ano, ani tentokrát žádná dáma :() obdrží bílé tričko s límečkem MSDN/TechNet.

Děkuji všem za účast a doufám, že se vám soutěž líbila :). A teď už si vydechněte, níže máte řešení hádanek :).

- KFL

-----

Celkem bylo ve vánoční soutěži hádanek sedm:

 1. Zadání samotné soutěže
 2. Hádanka 1
 3. Hádanka 2
 4. Hádanka 3
 5. Hádanka 4
 6. Hádanka 5
 7. Závěrečný úkol

Pokud jste ve finále soutěže poslali e-mail s odpovědí, pravděpodobně jste je vyřešili. Pokud ne, tady máte nástin řešení tak, jak bylo původně zamýšleno :).

1. Zadání soutěže

Text zadání pro ty, kteří neodebírají zpravodaj TechNet Flash byl uveřejněn na blogu.  Vaším úkolem najít zadání, popř. ho dohledat v již uveřejněných materiálech na blogu. Z toho vyplývaly dva způsoby, jak se k zadání dostat. Buďto použít vyhledávací políčko přímo na blogu a v něm hledat slovo “zadání”, popř. “soutěž”. Šlo použít i internetové vyhledavače (Bing, Google, Seznam atd.) a v nich hledat např. vánoční soutěž technet blog 2010. Popř. jste navštívili starší články o soutěži, kde byl bílým písmem uveden text a odkaz, který po přejetí myší vysvítil podtržení textu. V drtivé většině případů jste se dostali potom na faktické zadání, které visí zde. Jednoduché, není-liž pravda.

2. Hádanka 1

Zadání znělo takto:

Každý národ má své mýty, stejně tak i lidé pohybující se v oblasti IT. Víte, jaké se objevily v nedávné době? Protože jak se říká, nemusí pršet, jen když kape. Proto vám jako výsledek dnešního hledání stačí jako řešení jedno slovo, které IT mýty spojuje.
Q = (F+F+9+3+4+8+5+4)

Řešit se hádanka dala několika způsoby. Buďto jste do internetového vyhledavače (Bing, Google, Seznam atd.) zadali ff934854, což vám vrátilo stránku o cloud computingu. Nebo jste hledali zde na blogu slovo mýty. To vám vrátilo tento článek, z kterého jste se posléze přes odkaz dostali opět na ff934854, přesněji tedy Nechte cloud pracovat pro vaši organizaci. Anebo jste si odvodili zmínku o dešti a znovu vám vyšel mrak, neboli cloud, které jste potom mohli hledat na blogu. Výsledkem tedy bylo slovo CLOUD, uznali jsme i CLOUD COMPUTING.

Obecná poznámka - cokoliv v soutěži označeno jako Q bylo něco, co jste měli hledat (typicky query, question atd.).

3. Hádanka 2

Zadání znělo takto:

@bash: tl gl gvxsmvg.nrxilhlug.xln vm-fh erigfzorazgrlm
@bash: ivzw kzizt2:dliw3
@bash: hzev
@bash: ? mz kiemrn izwpf wlkomgv olnrgpz wl fio
plain: Q = Spell('@') + ‘bash‘

I tato hádanka šla řešit několika způsoby. Mohli jste ručně a pomocí hlavy dešifrovat text, který používá otočenou abecedu. Tj. písmeno A je napsáno jako Z, písmeno B  jako Y atd. To bylo nejpracnější. Nebo jste mohli vzít řádek PLAIN, který byl nápovědou a odvodit, že máte hledat (Q) spojení vyspelovaného znaku @ a slova bash. Znak @ je anglicky vyslovován (spelován) jako AT (čti et), čili jste měli hledat spojení AT+BASH, neboli ATBASH. Jedná se o jednoduchou šifru původně pracující s hebrejskou abecedou, ale na většině webů, které se atbashem zabývají, jsou i převodní tabulky pro abecedu naší. Aby bylo zadání jednoznačné, jsou řádky šifrované atbashem označeny jako @bash, zatímco nešifrovaný řádek byl označen jako plain. Celá hádanka byla anglicky - to proto, abyste nespelovali @ jako zavináč, ale jako AT. Když jste text rozšifrovali, dostali jste zadání úkolu, kterým bylo navštívit stránku http://technet.microsoft.com/en-us/virtualization a najít ve druhém odstavci třetí slovo a to si poznačit. Tím slovem byl výraz “virtualization”.

4. Hádanka 3

Zadání znělo takto:

Tag do toho. Systém celistvosti různých integrálních počtů tuží interferencemi náhodné generace. (1) Vyprávěj, (2) Cesty domů, (3) OVRZ, (4) Žena za pultem, (5) 30 případů majora Zemana, (6) Nemocnice na kraji města a další mají jednu věc společnou (X).

Proto říkáme, že:
Y = count(X4)+2

Pak tedy:
Q = D(Y/2)
K = P1.2 @ Q
J = 1st $HREF @ K

Hodnota J je výsledkem této hádanky.

V této hádance bylo o něco méně vodítek oproti hádankám předchozím. Nicméně - v prvním řádku máte slovo TAG, neboli kategorii článku (na blogu v pravém sloupci). Nešlo o překlep, umístění tohoto slova byl úmysl (což jste mohli odvodit podle toho, že prakticky všechny články na blogu jsou psány bez podobných chyb :). Druhá věta, naprosto nesmyslná, označovala slovo SCRIPTING - pokud jste četli jen první písmena všech slov ve větě (tato metoda byla zmiňována už několikrát před soutěží a byla použita v soutěži před 3 lety). Věděli jste tedy, že jde primárně o kategorii článku Scripting. Navíc do této kategorie byl zařazen i samotný článek s tímto zadáním. Z výše uvedeného bylo jasné, že vše další se bude odehrávat v této skupině. Následující text s názvy televizních děl měl společnou jedinou věc - šlo o seriály. Číselné označení byla pouze pomůcka pro další řešení hádanky.

Zápis “Y = count(X4)+2” říkal, že máte spočítat počet dílů seriálu označeného čtyřkou (Žena za pultem), kterých bylo standardně 12 (viz CSFD.cz a další - stačilo jedno vyhledávání na webu) a k němu přidat 2. Vzhledem k tomu, že se manipulovalo se seriálem, neměl tento řádek jiné řešení. Co jiného chcete počítat u seriálu, než jeho díly, že? Z toho vám vyplynulo, že je řeč o 14-dílném seriálu a protože jsme zmiňovali kategorii článku na začátku, pak bude nejspíš v kategorii Scripting. A takový je tam jen jeden - seriál o Windows Powershell. Další řádky už byly pouze navigační.

Zápis “Q = D(Y/2)” udává, že se bude jednat o 7. díl seriálu.
Zápis “K = P1.2 @ Q” udává, že máte hledat odstavec číslo 1.2 v 7. dílu seriálu
Zápis “J = 1st $HREF @ K” udává, že máte hledat první možný odkaz v odstavci 1.2 a jeho hodnotu si poznačit.

Výsledkem tedy byly TechNet konference, popř. http://technetkonference.cz. Uznali jsme obě varianty.

5. Hádanka 4

Zadání znělo takto:

Doplňte větu správnými písmeny:

Před rokem a něco _ e _ _ n _ _ _ _ _ _ e _ _ _ h _ e _ _ _ _ _ _ e _ _ _ _.

Nápověda:

 • 2-2-2-1-2-0-0: Hlavním edukátorem atmosférických změn delegovali Jána Zákopčaníka.
 • 2-2-3: Vyndáme puklý knedlík.
 • 1-2-1/5-1-0-0-2: Tramvaje mívaly nástupní schůdky úzké, obzvláště 13ka.
 • 0-0-0-0-0-0: Nehledejte v tom hlavně žádnou vědu :).

V tomto případě šlo o opravdu jednoduchou záležitost, která kombinuje již několikrát použitý postup a doplňovačku, která ovšem bez nápovědy šla vyřešit jen stěží (ale šla!). Tím opakovaným postupem je zpráva ukrytá v počátečních znacích slov. Jedinou odchylkou bylo, že nešlo pouze o první písmeno slova, ale o počet, který specifikuje číselná řada na začátku každé věty. Proto např. u druhého řádku (2-2-3) šlo o písmena vy-pu-kne. Když si takto rozklíčujete všechny řádky, tak zjistíte, že nápověda byla “hledat zde - vypukne - T minus 13”. Poslední řádek označený nulami pak specifikuje, že v řádcích není nic ukryto a lze jej brát tak, jak vypadá.

Pokud jste potom zadali do vyhledávacího pole blogu (hledat zde) slovo vypukne, vrátil se vám výsledek, kde mimo jiné figurovala akce TechNet Online 2009 (článek s datem 19. 11. 2009). Spojení “před rokem a něco” společně s T -13 (mínus 13) vás potom navedlo na fakt, že datum článku by mělo být zhruba rok a něco staré (mínus 13 měsíců), což odpovídá právě zmíněnému článku. Pak už jste hravě (s trochou nutné kreativity) doplnili větu o “se konala akce TechNet Online 2009".

6. Hádanka 5

Zadání znělo takto:

Šifrování je zajímavou aktivitou, která je schopna vigenerova tzdánlivě nesmyslný shluk znaků. Vám to ale nevadí, protože víte, že klíčem k řešení je technetblog.
ISMBQGMFESZXRVVGIQURFGMYNBWIFFGMXXWKSVNLUPJOZ
IPLESOVDWLKYRVFPXEYWSLSWARDGJXGRHZGTWILPFHKS

(pozn.: text kapitálkami byl zalomen, aby se vešel do šablony blogu, jinak má být na jednom řádku!)

I tahle hádanka byla poměrně velmi jednoduchá, ač na první pohled to mohlo být naopak. Samozřejmě, shluk písmen v kapitálkách vypadá zcela nečitelně. A právě proto by vám mělo být jasné, že je to zase nějaká trapná šifra :). Ostatně je to napsáno i v prvním řádku, resp. v zadání. No a jak jsem psal už u třetí hádanky, obvykle na našem blogu nemíváme hrubé pravopisné chyby či očividné překlepy. Proto vás měla trknout slova “vigenerova” a “klíčem je technetblog”. Ve spojení se šifrou jste pak mohli dohledat definici Vigenerovy šifry se spoustou online překladačů. Vzhledem k její konstrukci a principu jste tentokrát potřebovali klíč, tedy technetblog. Z dešifrovaného textu vám pak vypadlo poslední soutěžní slovo “soutěž”.

7. Závěrečný úkol

Zadání je zde. Z té “úkolové” části uvádím pouze:

 1. Jakmile budete mít dopsáno, celý váš výtvor převeďte do substituční šifry, která byla použita v tomto článku.
 2. Pokud šifru z linkovaného článku neznáte, není třeba se barvit svůj obličej červenou barvou (v žádném cizím jazyce). Často se používá při geocachingu a její označení obsahuje kromě tří písmen také číslo, které se objevilo ve včerejší hádance.

Kdo nezná substituční hračku jménem ROT13, která se používá běžně už na školách v přírodě či při venkovních aktivitách, měl tady šanci díky nápovědě v druhém bodě. Pokud jste zkoušeli hledat na webu červenou barvu dohromady s číslem 13, dříve nebo později jste došli ke kombinaci rot13 a tím jste našli online překladač, popř. popis substituční logiky. Hotovo.

 

Poděkování patří:

 • kolegovi Michaelu Juřkovi za pomoc s “technickými” zápisy u druhé a třetí hádanky a za testování všech úkolů
 • Honzovi Šteberlovi za totéž a také to, že mi s každou hádankou dokazoval, jak je dospělý jedinec naprosto neschopen prostého a přímočarého myšlení (jeho otázka k první hádance “Jedná se tam o řešení s ordinární hodnotou?” mě šokovala; už jen proto, že nevím, co je ordinární hodnota)
 • dalším dobrovolným testerům z týmu
 • a také Petrovi z Liberce za nástřel první hádanky
 • a především vám všem, kteří jste se zúčastnili!