Hinnakirja loomine (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Hinnakirjad teenuses Dynamics 365 for Field Service määratlevad hinnatasemed. Hinnakirja kasutamisel saate määrata, kui suurt tasu küsida kliendilt oma toote ja teenuste eest. Hinnakiri on märgitud kontol, töökäsul, lepingul või üksikul tootel või teenusel.

Uue hinnakirja loomine

 1. Klõpsake ülamenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand Hinnakirjad.

 2. Klõpsake kuval Aktiivsed hinnakirjad vasakus ülanurgas valikut + Uus.

 3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid ja seejärel klõpsake käsku Salvesta.

Field Service’i hinnakirjaüksuste lisamine

Field Service’i hinnakirjaüksused võimaldavad seostada teenuse (või tööjõu) tüüpi tooted tootekataloogist hinnakirjaga ning lisada tööjõutoodetele asjakohased atribuudid.

 1. Klõpsake ülamenüüs oma loodud hinnakirja nime kõrval olevat allanoolt ja seejärel klõpsake valikut Field Service’i hinnakirjaüksus.

 2. Klõpsake valikut Lisa uus Field Service’i hinnakirjaüksus.

 3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid.

  • Hinnakirjale nime andmine

  • Valige ripploendist toode/teenus, millele see kohaldub.

   Kui hinnakirjaüksus on teenus, saate teha järgmist.

   • Valige Kestuse ümardamine väärtuseni

   • Valige Kestuse ümardamise poliitika

   • Valige suvandi Kindel tasu sätteks Jah või Ei

   • Valige Miinimumtasu summa

   • Valige Miinimumtasu kestus

 4. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

Hinnakirjaüksuste lisamine

Looge hinnakirjaüksus iga ühiku jaoks, milles see toode on saadaval. Näiteks kui toode on saadaval eraldi üksikuna, kümnekaupa ja sajast ühikust koosneva komplektina, looge kolm hinnakirjaüksust. Seda tehes saate sama hinnakirja abil tellida toodet täpselt sellises koguses, nagu soovite. Saate lisada hinnakirjaüksusi ka toote vormilt.

 1. Klõpsake hinnakirja kirje jaotises Hinnakirjaüksused nuppu Lisa hinnakirjaüksuse kirje .

 2. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid.

  • Valige väljalt Toode ja Ühik toode ja ühik, mille kohta selle hinnakirjaüksuse loote.

  • Toote ja ühiku kombinatsioonilt allahindluse pakkumiseks valige Allahindlusloend.

  • Valige ripploendist Müügikoguse valiku võimalus, kas toodet või teenust saab tellida terve, osalise või mõlemat tüüpi koguse kaupa. Seda teavet kasutatakse kirjete Hinnapakkumise toode, Tellimuse toode ja Arve toote-/teenuserida väljal Kogus.

   • Reguleerimata. Dynamics 365 for Field Service ei jõusta müügikoguse valiku võimalust.

   • Terve. Toote osaline müümine pole lubatud. Digitaalkaameraid näiteks saab müüa ainult tükkhaaval.

   • Terve ja osaline. Toodet saab müüa nii tervikuna kui ka murdosaühikutes. Küttepuid näiteks saab müüa nii ruumimeetritena kui ka ruumimeetri murdosadena.

  • Valige ripploendist Hinnakujundusmeetod suvand, mis määrab hinna arvutamise. See võib olla kindel summa või praeguse või standardmaksumuse protsent.

  • Kui valisite hinnakujundusmeetodiks Valuutasumma, sisestage väljale Summa see summa, mille eest toodet müüakse.

  • -VÕI-

   Kui valisite mis tahes muu väärtuse peale Valuutasumma, saate määrata ümardamispoliitika. Näiteks juhul, kui soovite ühikuhinnaks määrata 0,99, saate määrata sellise ümardamispoliitika, mis määrab kõigiks ühikuhindadeks automaatselt 99 sendiga lõppeva hinna. Selleks tuleb määrata hinda ülespoole ümardav ümardamispoliitika ja seejärel määrata hind lõppema teatud kindla summaga (nt 99 senti).

   • Pole. Hindu ei ümardata.

   • Üles. Hinnad ümardatakse üles lähima ümardamissummani.

   • Alla. Hinnad ümardatakse alla lähima ümardamissummani.

   • Lähimani. Hinnad ümardatakse lähima ümardamissummani.

  • Valige ripploendist Ümardamissuvandid Lõpeb väärtusega või Kordne:, kui soovite, et hind lõpeks teatud summaga või teatud summa kordsega.

  • Sisestage summa väljale Ümardamissumma.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

Piirkonna seoste lisamine

Saate lisada vaikehinnakirjad piirkondadele või kliendisegmentidele. See hõlbustab teie Field Service’i meeskonnal näha piirkonna, kus nad töötavad, vaikehinnakirja. Saate määrata mitmele piirkonnale ühe vaikehinnakirja.

 1. Klõpsake hinnakirja kirje jaotises Piirkonna seosed nuppu + Lisa ühenduskirje .

 2. Klõpsake vormil Ühendused jaotises Nimi nuppu Otsing ja valige piirkond.

 3. Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

 4. Klõpsake hinnakirja vormil nuppu Automaatne salvestamine .

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Toote või teenuse loomine
Ostutellimuse alamolekute seadistamine
Lao loomine
Tarnevaliku loomine
RMA alamoleku loomine
RTV alamolekute seadistamine
Tagastuse töötlemine
Kasutusjuhend