Ei-varastoitavien nimikkeiden käsitteleminen

Voit tarjota asiakkaille tiettyjä nimikkeitä, joita et halua varastoida ennen kuin niitä myydään. Kun haluat alkaa varastoida tällaisia nimikkeitä, voit muuntaa ne normaaleiden nimikkeiden korteiksi kahdella eri tavalla.

 • Luo ei-varastoitavan nimikkeen kortille uusi nimikekortti mallin mukaan.
 • Valitse ei-varastoitava nimike Nimike-tyyppiseltä myyntitilausriviltä, jolla on tyhjä Nro-kenttä. Nimikekortti luodaan automaattisesti ei-varastoitavalle nimikkeelle.

Huomautus

Ei-varastoitavaa nimikettä ei voi valita Myyntilasku-ikkunassa. Voit valita ei-varastoitavan nimikkeen Myyntitarjous-ikkunassa, mutta ei-varastoitavaa nimikettä ei muunneta normaaliksi nimikkeeksi, jos käytössä on Tee tilaus -toiminto.

Ei-varastoitavalla nimikkeellä on yleensä sen toimittavan toimittajan nimikenumero. Voit ottaa ei-varastoitavan nimikkeen kortin muuntamisen käyttöön normaalin nimikkeen kortille määrittämällä ensin, miten toimittajan nimikenumerointi muunnetaan omaksi nimikenumeroinniksesi.

Ei-varastoitavan nimikkeen luominen

Ei-varastoitavien nimikkeiden korteissa on paljon vähemmän tietoja kuin normaalien nimikkeiden korteissa, koska niitä käytetään tarjouksissa ja tehtäessä muita tilauksia. Tämän vuoksi ne on muunnettava normaaleiden nimikkeiden korteiksi, ennen kuin niille voidaan kirjata myyntitapahtumat.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Ei-varastoitavat nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto.
 3. Täytä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

Määritetään, miten ei-varastoitavat nimikenumerot muunnetaan omaksi numeroinniksi

Voit ottaa ei-varastoitavan nimikkeen kortin muuntamisen käyttöön normaalin nimikkeen kortille määrittämällä ensin, miten toimittajan nimikenumerointi muunnetaan omaksi numeromuodoksi.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Ei-varastoitavien nimikkeiden asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät.

Ei-varastoitavan nimikkeen muuntaminen normaaliksi nimikkeeksi

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Ei-varastoitavat nimikkeet ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa sen ei-varastoitavan nimikkeen kortti, jonka haluat muuntaa normaaliksi nimikkeeksi.
 3. Valitse Ei-varastoitavan nimikkeen kortti-ikkunassa Luo nimike -toiminto.

Luodaan uusi nimikekortti, johon on täytetty ei-varastoitavan nimikkeen tiedot, ja asiaankuuluva nimikemalli. Tämän jälkeen voit täyttää uuden nimikekortin kentät tai muokata niitä tarvittaessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Ei-varastoitavan nimikkeen myyminen ja muuntaminen normaaliksi nimikkeeksi

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Myyntitilaukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

 2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä Yleinen-pikavälilehden kentät samalla tavalla kuin myyntitilauksen kentät. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden myyminen.

 3. Valitse uuden tilausrivin Tyyppi-kentässä Nimike, mutta jätä Nro-kenttä tyhjäksi.

 4. Valitse ensin Rivi-toiminto ja sitten Valitse ei-varastoitavat nimikkeet -toiminto.

  Ei-varastoitava nimike muunnetaan normaaliksi nimikkeeksi. Luodaan uusi nimikekortti, johon on täytetty ei-varastoitavan nimikkeen tiedot, ja asiaankuuluva nimikemalli.

 5. Valitse Ei-varastoitavat nimikkeet -ikkunassa ei-varastoitava nimike, jonka haluat myydä, ja valitse sitten OK-painike.

 6. Kun myyntitilaus on valmis, valitse Kirjaa-toiminto.

Tämän jälkeen voit täyttää uuden nimikekortin kentät tai muokata niitä tarvittaessa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Huomautus

Toimittajalle luodaan automaattisesti nimikkeen viittaustietue nimikkeelle, jonka numero on toimittajan nimikenumeron ja uuden nimikenumeron välissä.

Katso myös

Uusien nimikkeiden rekisteröiminen
Erikoistilausten luominen|
Vaihto-omaisuus
Business Central -ohjelman käyttäminen