Kontaktiyrityksen luominen

Yrityksen työntekijät tapaavat säännöllisesti mahdollisia asiakasyrityksiä, ja tapaamiset johtavat usein liikesuhteisiin. Kun uusi kontakti luodaan, nämä tiedot on tallennettava yhteydenpidon jatkamista varten.

Tehokkaan yhteydenpidon varmistamiseksi yrityksestä on määritettävä mahdollisimman paljon tietoja. Kun yritys liitetään esimerkiksi sopivaan toimialaryhmään, nämä yritykset sisällytetään kaikkeen soveltuvaan yhteydenpitoon.

Voit määrittää myös liikesuhteen, joka kontaktiin on muodostettu. Kontakti voi olla esimerkiksi prospekti, pankki tai alihankkija.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä käsitteleviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Määritä uudelle yritykselle kontakti aivan alusta tai asiakkaasta, toimittajasta tai pankkitilistä. Kontaktiyritysten luominen
Kontaktien tietojen synkronointi asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien yleisten tietojen kanssa Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Kuvaile yrityksen kontaktin liikesuhdetta. Liikesuhteiden määrittäminen kontaktiyrityksissä
Sijoita kontaktiyritys sopivaan toimialaan (esimerkiksi vähittäistavarakauppaan). Toimialaryhmien määrittäminen kontaktiyrityksissä
Määritä postitusryhmät, joiden avulla määritetään samat tiedot saavat kontaktiryhmät. Postitusryhmien määrittäminen kontaktiyrityksissä
Määritä kontaktin vaihtoehtoinen osoite. Vaihtoehtoisten osoitteiden liittäminen kontaktiin
Liitä verkkolähteitä (hakukoneita ja verkkosivustoja) kontakteihisi ilmaisemaan, mistä Internet-kohteista aiot hakea tietoa kontakteistasi. Verkkolähteiden määrittäminen kontakteille

Katso myös

Kontaktihenkilöiden luominen
Business Central -sovelluksen käyttäminen