Kontaktihenkilöiden luominen

Voit luoda yhteyshenkilön määrittämällä yhteystietokortin henkilölle. Voit luoda aiemmin luoduista yrityksistä yhteyshenkilötítä, tai voit luoda riippumatomia yhteyshenkilöitä.

Voit esimerkiksi tavata mahdollisen asiakasyrityksen jälkeen ostajan. Voit luoda tälle henkilölle kontaktin kortin, jonka avulla yhteydenpidosta tulee entistä mukautetumpaa.

Saattaa myös olla niin, että osa tuotteita koskevista julkaisuista on käännettävä. Jos päätät käyttää freelance-kääntäjää, hänen tietonsa voidaan tallentaa itsenäisenä kontaktihenkilönä.

Tallentamalla mahdollisimman paljon kontaktihenkilöä koskevia tietoja voit varmistaa, että kaikki yrityksen ryhmät löytävät tarvittavat tiedot.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Vastaanottaja Katso
Määritä kontaktihenkilön tiedot. Kontaktihenkilöiden luominen
Määritä kontaktin vaihtoehtoinen osoite. Vaihtoehtoisten osoitteiden määrittäminen
Kuvaile yrityksen kontaktin liikesuhdetta. Vastuualueiden määrittäminen kontakteille
Määritä kontaktien organisaatiotaso. Kontaktihenkilöiden organisaatiotasojen määrittäminen
Postitusryhmien määrittäminen kontakteille Postitusryhmien määrittäminen kontaktille

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Kontaktihenkilöiden luominen
Liiketoimintakontaktien luokittelu profiilikyselyiden avulla
Business Central -sovelluksen käyttäminen