Asiakkaan, toimittajan tai pankkitilin luominen kontaktista

Haluat ehkä tallentaa jotkin aiemmin luoduista kontakteistasi asiakkaina, toimittajina tai pankkitileinä. Kun asiakas, toimittaja tai pankkitili luodaan kontaktista, voit käyttää aiemmin luotuja tietoja. Kun luot asiakkaan, toimittajan tai pankkitilin tällä tavalla, se synkronisoidaan kontaktin kanssa. Synkronoimisen avulla kontaktien ja asiakkaiden, toimittajien tai pankkitilien yhteiset tiedot säilyvät samoina.

Ennen kuin voit tallentaa kontakteja tällä tavalla, asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien liikesuhteen koodi on määritettävä Kontaktienhallinnan asetukset -ikkunassa. Jos tallennat kontakteja pankkitileinä, määritä myös pankkitilien numerosarjat Pääkirjanpidon asetukset -ikkunassa.

Kontaktin luominen asiakkaana, toimittajana tai pankkitilinä.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Kontaktit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse kontakti, jonka haluat luoda asiakkaana, toimittajana tai pankkitilinä.
  3. Valitse Luo-toiminto ja valitse sitten Asiakas, Toimittaja tai Pankki.
  4. Vahvista valintasi.

Yhteystiedot siirretään Kontakti-kortilta Pankkitili -kortille, Asiakas -kortille tai Toimittaja -kortille. Haluat ehkä lisätä tiettyjä tietoja jokaiseen korttiin, kuten laskutus- ja maksutiedot.

Katso myös

Kontaktiyritysten luominen
Kontaktihenkilöiden luominen
Kontaktienhallinnan määrittäminen
Kontaktien synkronoiminen asiakkaiden, toimittajien ja pankkitilien kanssa
Kontaktien linkittäminen aiemmin luotuihin asiakkaisiin, toimittajiin tai pankkitileihin
Liikesuhteiden liittäminen kontaktiin
Business Central -sovelluksen käyttäminen