Kontaktihenkilöiden organisaatiotasojen määrittäminen

Voit käyttää kontakteissa organisaatiotasoja (esimerkiksi ylin johto) kun haluat määrittää, missä asemassa he ovat yrityksessä. Voit käyttää näitä tietoja kontaktien tietojen syöttämisessä.

Kontaktien organisaatiotasojen käyttäminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin määritetään organisaatiotason koodi. Tämä vaihe suoritetaan vain kerran jokaiselle organisaatiotasolle. Kun organisaation koodi on määritetty, voit aloittaa koodin liittämisen kontaktihenkilöille.

Organisaatiotason koodin määrittäminen

Organisaatontason koodi määrittää organisaatiotason tyypin tai luokan. Se voi olla esimerkiksi TOIMITUSJOHTAJA tai TALOUSJOHTAJA. Organisaatiotason koodeja voi olla useita. Voit määrittää organisaatiotason Organisaatiotasot-ikkunan avulla.

  1. Valitse Lamppu, joka avaa Kerro, mitä haluat tehdä -toiminnon -kuvake, syötä Organisaation tasot ja valitse sitten liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä sitten koodi ja kuvaus. Koodi voi olla enintään 11 merkkiä pitkä. Se voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Organisaatiotasojen määrittäminen kontaktihenkilölle

Organisaatiotasoja voi liittää vain kontaktihenkilöihin, ei kontaktiyrityksiin. Jokaiseen kontaktiin voi liittää vain yhden organisatorisen tason.

  1. Avaa kontakti.
  2. Valitse Organisaatiotasot-kentässä koodi, jonka haluat liittää.

Kun olet liittänyt kontakteihisi organisaatiotasoja, voit käyttää näitä tietoja luodessasi segmenttejä.

Kun olet liittänyt vastuualueita kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kontaktien lisääminen segmentteihin.

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Kontaktihenkilöiden luominen
Business Central -ohjelman käyttäminen