Työnkulun yleiskatsaus

Tässä aiheessa käsitellään Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsin työnkulkujärjestelmää.

Mikä on työnkulku?

Termi työnkulku voidaan määrittää kahdella tavalla: järjestelmänä tai liiketoimintaprosessina.

Työnkulku järjestelmänä

Työnkulku on järjestelmä, joka asennetaan Finance and Operationsin mukana ja jota suoritetaan Application Object Server (AOS) -palvelimessa. Työnkulkujärjestelmän toimintojen avulla voit luoda yksittäisiä työnkulkuja eli liiketoimintaprosesseja.

Työnkulku liiketoimintaprosessina

Työnkulku vastaa liiketoimintaprosessia. Se määrittää, kuinka asiakirja kulkee tai siirtyy järjestelmässä kuvaamalla kenen on suoritettava tehtävä loppuun, tehtävä päätös tai hyväksyttävä asiakirja. Seuraavassa kuvassa on esimerkkityönkulku kuluraporteille.

Työnkulku, jonka elementtejä on delegoitu käyttäjille

Tässä työnkulkuesimerkissä Sam lähettää kuluraportin, jonka summa on 7 000 USD. Ivanin on tarkistettava Samin hänelle lähettämät kuitit. Sen jälkeen Frankin ja Suen on hyväksyttävä kuluraportti. Oletetaan, että Sam lähettää kuluraportin, jonka summa on 11 000 Yhdysvaltain dollaria (USD). Tässä tapauksessa Ivanin on tarkistettava kuitit ja Frankin, Suen ja Annin hyväksyttävä kuluraportti.

Työnkulkujärjestelmän edut

Työnkulkujärjestelmän käyttö hyödyttää organisaatiotasi monin eri tavoin:

  • Yhdenmukaiset prosessit — Voit määrittää, miten tietyt asiakirjat, kuten ostoehdotukset ja kuluraportit käsitellään. Työnkulkujärjestelmän käyttö auttaa varmistamaan, että asiakirjat käsitellään ja hyväksytään johdonmukaisesti ja tehokkaasti.
  • Prosessin näkyvyys – Voit seurata työnkulun esiintymien tilaa, historiaa ja suorituskykyarvoja. Tämä auttaa määrittämään, tarvitaanko työnkulkuun muutoksia tehokkuuden parantamiseksi.
  • Keskitetty työluettelo – Käyttäjät voivat tarkastella keskitettyä työluetteloa, joka sisältää työnkulun tehtävät ja niille annetut hyväksynnät.

Työnkulun sisältö