Yleiskatsaus sovellusten luontiin PowerAppsissaOverview of creating apps in Power Apps

Power Apps on erittäin tehokas liiketoimintasovellusten kehitysalusta, johon kuuluu neljä keskeistä osaa:Power Apps is a high-productivity development platform for business apps, and it has four major components:

  • Pohjaan perustuvien sovellusten lähtökohta on käyttökokemuksessa. Tyhjiin pohjiin laaditaan erittäin mukautettu rajapinta, joka voidaan yhdistää 200 tietolähteen valikoimaan.Canvas apps start with your user experience, crafting a highly tailored interface with the power of a blank canvas and connecting it to your choice of 200 data sources. Voit käyttää pohjia verkko-, mobiili- ja tablettisovellusten luomiseen.You can build canvas apps for web, mobile, and tablet applications.
  • Mallipohjaisten sovellusten lähtökohta on oman organisaatiosi tietomallissa. Sovellus kehitetään keskeisten liiketoimintatietojenne ja -prosessienne perusteella Common Data Servicessa, ja sitä käytetään lomakkeiden, näkymien ja muiden osien mallintamiseen.Model-driven apps start with your data model – building up from the shape of your core business data and processes in the Common Data Service to model forms, views, and other components. Mallipohjaiset sovellukset luovat automaattisesti erinomaisen, kaikkiin laitteisiin sopivan käyttöliittymän.Model-driven apps automatically generate great UI that is responsive across devices.
  • Portaalien avulla voit luoda verkkosivustoja, joiden avulla organisaatiosi ulkopuoliset käyttäjät voivat kirjautua sisään erilaisilla käyttäjätiedoilla, luoda ja tarkastella Common Data Service -palvelussa olevia tietoja ja jopa selata sisältöä anonyymisti.Portals start to create external-facing websites that allow users outside your organization to sign in with a wide variety of identities, create and view data in Common Data Service, or even browse content anonymously.
  • Common Data Service on Power Appsin mukana tuleva tietoalusta, jonka avulla voit varastoida ja mallintaa liiketoimintatietoja.Common Data Service is the data platform that comes with Power Apps and allows you to store and model business data. Dynamics 365 -sovellukset on kehitetty tällä alustalla. Jos olet Dynamics-asiakas, tietosi ovat jo valmiiksi Common Data Servicessa.It's the platform on which Dynamics 365 applications are built; if you’re a Dynamics customer, your data is already in the Common Data Service.

Ensimmäisen sovelluksesi luominen on helppoa ja yksinkertaista.It's easy and simple to try building out your first app. Tarjoamme 30 päivän kokeiluversion ja ilmaisen yhteisöversion. Tutki, mikä sopii sinulle parhaiten, ja aloita käyttö.We have a 30-day trial plan and a free community plan; find out which one is best for you and get started.

Pohjaan perustuvat sovelluksetCanvas apps

Pohjaan perustuvissa sovelluksissa voit järjestellä käyttöympäristön ja -liittymän mielesi mukaan.Canvas apps give you the flexibility to arrange the user experience and interface the way you want it. Päästä luovuutesi ja liiketoimintavainusi valloilleen ja valitse, miltä sovelluksen tulee näyttää ja tuntua.Allow your creativity and business sense to guide how you want your apps to look and feel.

Voit aloittaa sovelluksen kehittämisen Microsoft-työkaluilla, joissa on jo tietojasi, kutenYou can start to build your app from Microsoft tools where your data lives, such as:

Pohjaan perustuvien sovellusten etsiminen ja luominen Power Appsilla on helppoa. Tarjolla on useita vaihtoehtoja:Creating a canvas app is easy; with Power Apps, you can find or create your app in several ways:

Mallipohjaiset sovelluksetModel-driven apps

Kun luot mallipohjaisia sovelluksia, voit hyödyntää kaikkia Common Data Servicen monipuolisia ominaisuuksia lomakkeiden, liiketoimintasääntöjen ja prosessien työnkulun nopeaan konfigurointiin.When you create a model-driven app, you can use all of the power of the Common Data Service to rapidly configure your forms, business rules, and process flows. Mallipohjaiset sovellukset luodaan Power Apps-sivustolla.You create a model-driven app from the Power Apps site.

Mallipohjaisten sovellusten aloittaminen on helppoa, ja voit lähteä liikkeelle näistä aihealueista:Getting started with model-driven apps is simple, and you can begin with these topics:

Common Data ServiceCommon Data Service

Common Data Servicen avulla voit varastoida ja hallita turvallisesti tietoja, jotka on tallennettu määritettyyn joukkoon vakiokohteita ja mukautettuja kohteita. Voit myös tarvittaessa lisätä näihin kohteisiin kenttiä.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities, and you can add fields to those entities when you need them.

Common Data Servicen käyttöönotto on helppoa.Getting started with the Common Data Service is easy. Voit lähteä liikkeelle esimerkiksi näistä aihealueista:For example, you can start with these items:

Pohjaan perustuvat ja mallipohjaiset artefaktitCanvas and model-driven artifacts

Kun yhdistät pohjaan perustuvien ja mallipohjaisten sovellusten kokemuksia, nämä artefaktit sopivat sekä pohjaan perustuville sovelluksille että mallipohjaisille sovelluksille.While we merge the experiences of canvas and model-driven apps, these artifacts will be relevant for either canvas apps or model-driven apps.

ArtefaktiArtifact Sovelluksen tyyppiApp Type
Entiteetti > NäkymätEntity > Views MallipohjainenModel-driven
Entiteetti > LomakkeetEntity > Forms MallipohjainenModel-driven
Entiteetti > KoontinäytötEntity > Dashboards MallipohjainenModel-driven
YhteydetConnections PohjaCanvas
YhdyskäytävätGateways PohjaCanvas
Mukautetut liittimetCustom connectors PohjaCanvas
Sovellukset > TuoApps > Import PohjaCanvas

Kun olet luonut sovelluksesi, voit jakaa sen tiimisi jäsenten kanssa.After you build your app, you can share it with your team members.