Feltételes hozzáférési megfelelőség figyelése helyszíni Exchange-hez és Exchange Online-hoz az Intune-banMonitor conditional access compliance for on-premises Exchange and Exchange Online in Intune

Az Intune 1704-es kiadásától kezdve a rendszergazdák jelentési információkat kapnak az Exchange ActiveSync eszközrekordjaival kapcsolatban, amelyek vagy a helyszíni Exchange-összekötő, vagy az Intune szolgáltatások közötti összekötő (Exchange Online-összekötő) révén az Intune-nal vannak szinkronizálva.Beginning with Intune 1704 release, admins can see reporting information related to Exchange ActiveSync device records that are synchronized with Intune through either the on-premises Exchange Connector or the Intune service-to-service connector (Exchange Online connector). A feltételes hozzáférési megfelelőség jelentései összefoglaló információt nyújtanak a különböző szinkronizálási állapotban lévő eszközökről:The conditional access compliance reporting provides a summary of devices with different synchronization states:

 • EngedélyezésAllow

 • TiltásBlock

 • KaranténQuarantine

Feltételes hozzáférési megfelelőség figyeléseTo monitor conditional access compliance

 1. Az Azure Portalon jelentkezzen be az Intune-os hitelesítő adataival.Go to the Azure portal, and sign in with your Intune credentials.

 2. Miután sikeresen bejelentkezett, megjelenik az Azure irányítópultja.After you've successfully signed in, you see the Azure Dashboard.

 3. Válassza a bal oldali menü Minden szolgáltatás pontját, majd írja be a szűrő szövegmezőbe az Intune nevet.Choose All services from the left menu, then type Intune in the text box filter.

 4. Az Intune kiválasztásával megjelenik az Intune irányítópultja.Choose Intune, you see the Intune Dashboard.

 5. Válassza a Feltételes hozzáférés, majd az Áttekintés lehetőséget.Choose Conditional access, then choose Overview.

 6. A feltételes hozzáférési megfelelőséggel kapcsolatos jelentésének megtekintéséhez a diagramban válassza ki a három lehetőség (Engedélyezett, Letiltva vagy Karantén) egyikét.Choose one of the three areas (Allowed, Blocked, or Quarantine) on the chart to view your conditional access compliance reporting.

  A Feltételes hozzáférési irányítópult képe

A három terület egyikének kiválasztása után bővebb információt kap az engedélyezett, a tiltott vagy a karanténba helyezett eszközökről.Once you choose one of three areas, you can see more details about devices being allowed, blocked, or quarantined.

Az egyes eszközökről további részletes információkat is megjeleníthet.You can also drill down in specific devices to see more details. A következő képen szereplő eszköz például le van tiltva.For example, the device chosen on the following image is blocked. Az Intune arra is lehetőséget ad, hogy a feltételes hozzáférési megfelelőség jelentésének paneljéről eltávolítsa a vállalati adatokat.Intune gives you the option of removing corporate data from the conditional access compliance report pane.

Feltételes hozzáférési jelentés – részletes eszközinformációk képe

Az eszközinformációk panelen további információk jelennek meg:At the device details pane, you can see more information:

 • Áttekintés: Eszköztulajdonságokat jelenít meg, például: operációs rendszer verziója, eszközmodell, tulajdonos, sorozatszám, eszköz gyártója, telefonszám és az eszköz utolsó bejelentkezésének ideje.Overview: You can see device properties like: OS version, device model, ownership, serial number, device manufacturer, phone number, and last time the device checked in.

 • Tulajdonságok: Megadhatja az eszköz tulajdonosi adatát (személyes vagy vállalati).Properties: You can set the device ownership (Personal or Corporate).

 • Hardver: Az Áttekintésnél található információn kívül megjeleníti a tárhelyre vonatkozó információkat (teljes terület és szabad terület), a rendszerházra, a hálózati adatokra, a hálózati szolgáltatásokra és további feltételes hozzáférési tiltásokra vonatkozó információkat.Hardware: It provides the information you see on the Overview, and also storage details (total space and free space), system enclosure, network details, network service, and more conditional access blocking details.

 • Felderített alkalmazások: Az eszközön telepített összes alkalmazást megmutatja.Discovered Apps: It shows all applications installed at your device. A telepített alkalmazások listáját .CSV formátumban is exportálhatja.You can also export the list of installed apps to .CSV format.

 • Megfelelőség: Az eszközmegfelelőségi szabályzatokkal kapcsolatos információkat jeleníti meg.Compliance: It shows all device compliance policy details.

 • Eszközkonfiguráció: Az eszköz konfigurációs adatait jeleníti meg.Device Configuration: It shows all device configuration details.

 • Exchange-hozzáférés: További információkat kínál az eszköz állapotáról a feltételes hozzáférési szabályzatok alkalmazása után.Exchange Access: Here you can learn more about the device state after applying conditional access policies.