Egyéni Microsoft Intune-beállítások iOS-eszközökhözMicrosoft Intune custom settings for iOS devices

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Microsoft Intune egyéni iOS-profilja használatával az Apple Configurator eszközzel létrehozott beállítások iOS-alapú eszközökhöz rendelhetők hozzá.Use the Microsoft Intune iOS custom profile to assign settings that you created by using the Apple Configurator tool to iOS devices. Ezzel az eszközzel számos olyan beállítást készíthet, amelyek ezen eszközök működését vezérlik, és egy konfigurációs profilba exportálhatja őket.This tool lets you create many settings that control the operation of these devices and export them to a configuration profile. Ezt a konfigurációs profilt később egyéni iOS-profilokba importálhatja, és a beállításokat érvénybe léptetheti munkahelye felhasználói és eszközei esetében.You can then import this configuration profile into an Intune iOS custom profile and assign the settings to users and devices in your organization.

Ezzel a funkcióval olyan iOS-beállításokat rendelhet hozzá a felhasználókhoz és eszközökhöz, amelyek nem konfigurálhatók az Intune másféle konfigurációs típusaival.This capability allows you to assign iOS settings that are not configurable with other Intune profile types.

  1. Az első lépésekhez kövesse az Egyéni eszközbeállítások konfigurálása a Microsoft Intune-ban című témakör utasításait.Use the instructions in How to configure custom device settings in Microsoft Intune to get started.
  2. A Profil létrehozása panelen adja meg a következőket:On the Create Profile blade, specify the following:
  • Egyéni konfigurációs profil neve – Adja meg, hogy a szabályzat milyen néven jelenjen meg az eszközön és az Intune-állapotban.Custom configuration profile name - Provide a name for the policy as it will be displayed on the device, and in Intune status.
  • Konfigurációs profil fájlja – Keresse meg az Apple Configurator eszközzel létrehozott konfigurációs profilt.Configuration profile file - Browse to the configuration profile that you created by using the Apple Configurator. Ellenőrizze, hogy az Apple Configurator eszközből exportált beállítások kompatibilisek-e azon eszközök iOS-verziójával, amelyekhez az egyéni iOS-szabályzatot kívánja hozzárendelni.Ensure that the settings you export from the Apple Configurator tool are compatible with the version of iOS on the devices to which you assign the iOS custom policy. A nem kompatibilis beállításokból fakadó problémák megoldásával kapcsolatos információkat az Apple Developer webhelyről letölthető Configuration Profile Reference és Mobile Device Management Protocol Reference című (angol nyelvű) útmutatókban talál.For information about how incompatible settings are resolved, search for Configuration Profile Reference and Mobile Device Management Protocol Reference on the Apple Developer website.

Az importált fájl a panel Fájl tartalma területén jelenik meg.The file you imported will be displayed in the File contents area of the blade.