Wi-Fi-beállítások importálása Windows 8.1 és újabb rendszerű eszközökhöz a Microsoft Intune-banHow to import Wi-Fi settings for Windows 8.1 and later devices in Microsoft Intune

A következőkre vonatkozik: Intune az Azure PortalonApplies to: Intune in the Azure portal
A klasszikus portálbeli Intune-ról keres dokumentációt?Looking for documentation about Intune in the classic portal? Lépjen tovább ide.Go here.

A Windows 8.1, vagy a Windows 10 asztali vagy mobilverzióját futtató eszközökre importálhatja az előzőleg fájlba exportált Wi-Fi konfigurációs profilt.For devices that run Windows 8.1 or Windows 10 desktop or mobile, you can import a Wi-Fi configuration profile that was previously exported to a file.

Wi-Fi beállítások exportálása windowsos eszközrőlExport Wi-Fi settings from a Windows device

A Windows rendszerben a netsh wlan segédprogrammal az Intune által is olvasható XML-fájlba exportálhat egy meglévő Wi-Fi profilt.In Windows, use the netsh wlan utility to export an existing Wi-Fi profile to an XML file readable by Intune. A szükséges Wi-Fi profillal már rendelkező Windows-számítógépen kövesse az alábbi eljárást.On a Windows computer that already has the required WiFi profile installed, follow this following procedure.

 1. Hozzon létre egy helyi mappát az exportált W-Fi-profilokhoz, például a c:\WiFi mappát.Create a local folder for the exported W-Fi- profiles, such as c:\WiFi.
 2. Nyisson meg egy parancssort rendszergazdaként.Open up a Command Prompt as an administrator.
 3. Futtassa a netsh wlan show profiles parancsot, és jegyezze fel az exportálni kívánt profil nevét.Run the command netsh wlan show profiles, and note the name of the profile you'd like to export. Ebben a példában a profil neve: WiFiName.In this example, the profile name is WiFiName.
 4. Futtassa a következő parancsot: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi. Ez a parancs egy Wi-Fi-WiFiName.xml nevű Wi-Fi-profilt hoz létre a célmappában.Run this command: netsh wlan export profile name="ProfileName" folder=c:\Wifi.This will create a Wi-Fi profile file named Wi-Fi-WiFiName.xml in your target folder.

Wi-Fi-beállítások importálása az Intune-baImport the Wi-Fi settings into Intune

 1. Jelentkezzen be az Azure Portalra.Sign into the Azure portal.
 2. Válassza a További szolgáltatások > Figyelés + felügyelet > Intune lehetőséget.Choose More Services > Monitoring + Management > Intune.
 3. Az Intune panelen válassza az Eszközkonfiguráció lehetőséget.On the Intune blade, choose Device configuration.
 4. Az Eszközkonfiguráció panelen válassza a Felügyelet > Profilok lehetőséget.On the Device Configuration blade, choose Manage > Profiles.
 5. A profilok panelen kattintson a Profil létrehozása lehetőségre.On the profiles blade, click Create Profile.
 6. A Profil létrehozása panelen adjon meg egy Nevet és Leírást az eszközkorlátozási profilra vonatkozóan.On the Create Profile blade, enter a Name and Description for the device restriction profile.
 7. A Platform legördülő listájában válassza a Windows 8.1 vagy újabb lehetőséget.From the Platform drop-down list, choose Windows 8.1 and later.
 8. A Profil típusa legördülő listában válassza a Wi-Fi importálás lehetőséget.From the Profile type drop-down list, choose Wi-Fi import.
 9. Az Alap Wi-Fi panelen adja meg a következőket:On the Wi-Fi Basic blade, configure the following:
  • Kapcsolat neve – adja meg a Wi-Fi-kapcsolat nevét.Connection name Enter the name of the Wi-Fi connection. Ez a név fog megjelenni a végfelhasználók számára elérhető Wi-Fi-hálózatok böngészése közben.This name will be displayed to end users when they browse available Wi-Fi networks.
  • Profil XML-fájlja – A tallózás gombra kattintva válassza ki azt az XML-fájlt, amely az Intune-ba importálni kívánt Wi-Fi profilbeállításokat tartalmazza.Profile XML Click the browse button to select the XML file containing the Wi-Fi profile settings that you want to import into Intune.
  • Fájl tartalma – Megjeleníti a kiválasztott konfigurációs profil XML-kódját.File contents Displays the XML code for the configuration profile you selected.
 10. Ha elkészült, lépjen vissza a Profil létrehozása panelre, és válassza a Létrehozás elemet.When you're done, go back to the Create Profile blade, and hit Create.

Ekkor létrejön a profil, és megjelenik a profilok listáját tartalmazó panelen.The profile will be created and appears on the profiles list blade.