Power BI az USA kormányzati ügyfelei számáraPower BI for US government customers

Ez a cikk az USA olyan kormányzati ügyfeleinek szól, akik a Power BI-t egy Microsoft 365 Kormányzati verzió részeként helyezik üzembe.This article is for US government customers who are deploying Power BI as part of a Microsoft 365 Government plan. A kormányzati csomagok olyan szervezetek egyedi igényeihez lettek kialakítva, amelyeknek meg kell felelniük az Egyesült Államok megfelelőségi és biztonsági szabványainak.Government plans are designed for the unique needs of organizations that must meet US compliance and security standards. Az USA kormányzati ügyfeleinek készült Power BI szolgáltatás eltér a Power BI kereskedelmi verziójától.The Power BI service that's designed for US government customers differs from the commercial version of the Power BI service. Ezek funkcióinak eltéréseit az alábbi szakaszokban ismertetjük.These feature differences and capabilities are described in the following sections.

A Power BI hozzáadása egy Microsoft 365 Kormányzati verziós csomaghozAdd Power BI to your Microsoft 365 Government plan

Mielőtt Power BI US Government-előfizetést vásárolhatna és licenceket rendelhetne a felhasználókhoz, regisztrálnia kell egy Microsoft 365 Kormányzati verzióra.Before you can get a Power BI US government subscription and assign licenses to users, you have to enroll in a Microsoft 365 Government plan. Ha szervezet már rendelkezik a Microsoft 365 Kormányzati verziójával, folytassa a Power BI Pro-előfizetés vásárlása kormányzati ügyfelek számára című szakasszal.If your organization already has a Microsoft 365 Government plan, skip ahead to Buy a Power BI Pro subscription for government customers.

Regisztráció egy Microsoft 365 Kormányzati verziós csomagraEnroll in a Microsoft 365 Government plan

Ha Ön új ügyfél, igazolnia kell szervezete jogosultságát, mielőtt regisztrálhat egy Microsoft 365 Kormányzati csomagra.If you're a new customer, you have to validate your organization's eligibility before you can sign up for a Microsoft 365 Government plan. Elsőként töltse ki a Microsoft 365 Kormányzati verzió jogosultság-ellenőrzési űrlapot.Get started by completing the Microsoft 365 for Government eligibility validation form. Tekintse meg a Microsoft 365 Kormányzati verzió Egyesült Államokban érvényes szolgáltatásleírásait, hogy biztosan a szervezetnek megfelelő előfizetést válassza.To ensure that you're selecting the right plan for your organization, consult the Microsoft 365 US Government service descriptions.

Megjegyzés

Ha már üzembe helyezte a Power BI-t egy kereskedelmi környezetben, amelyet a US Government-felhőbe szeretne áthelyezni, hozzá kell adnia egy új Power BI Pro-előfizetést a Microsoft 365 Kormányzati verzióhoz.If you've already deployed Power BI to a commercial environment and want to migrate to the US government cloud, you'll need to add a new Power BI Pro subscription to your Microsoft 365 Government plan. Ezután replikálja a kereskedelmi adatokat a Power BI US Governmentben, távolítsa el a kereskedelmi licenc-hozzárendeléseket a felhasználói fiókokból, majd rendeljen ezekhez a fiókokhoz egy Power BI Pro Government-licencet.Next, replicate the commercial data to the Power BI service for US government, remove commercial license assignments from user accounts, and then assign a Power BI Pro government license to the user accounts.

Power BI Pro-előfizetés vásárlása kormányzati ügyfelek számáraBuy a Power BI Pro subscription for government customers

A Microsoft 365 telepítése után hozzáadhat egy Power BI Pro-előfizetést.After you've deployed Microsoft 365, you can add a Power BI Pro subscription. Az Egyesült Államok közigazgatási felhasználói számára készült Power BI Pro szolgáltatás megvásárlásához kövesse az egyesült államokbeli kormányzati szerv regisztrálásáról szóló cikk lépéseit.Follow the step-by-step guidance in Enroll your US government organization to buy the Power BI Pro government service. Vásároljon licencet minden felhasználó számára, akinek a Power BI-ra van szüksége, majd rendelje hozzá a licenceket az egyes felhasználói fiókokhoz.Buy enough licenses for all the users who need to use Power BI, and then assign the licenses to individual user accounts.

Fontos

Az Egyesült Államok közigazgatási felhasználói számára készült Power BI nem érhető el ingyenes licenccel.Power BI US Government isn't available as a Free license. Minden felhasználónak Pro-licenccel kell rendelkeznie a Government Community Cloud eléréséhez.To access the government community cloud, each user must be assigned a Pro license. Ha egy felhasználói fiókhoz ingyenes licenc tartozik, a felhasználó csak a kereskedelmi felhőhöz férhet hozzá, és hitelesítési és hozzáférési problémákba ütközik.If a user account has been assigned a Free license, the user is authorized to access only the commercial cloud and will encounter authentication and access issues. Ha megvásárolta a Power BI Premiumot, a hozzáférés engedélyezéséhez nem kell Pro-licenceket rendelnie a felhasználókhoz.If you've purchased Power BI Premium, you don't have to assign Pro licenses to enable user access. A vállalat összes felhasználója hozzáférhet a vele megosztott jelentésekhez, ha az adott jelentés a prémium szintű kapacitásban van közzétéve.Users in the organization can access reports that are shared with them as long as the reports are published to a Premium capacity. A licenctípusok közötti különbségeket a Power BI-szolgáltatás funkcióit licenctípus szerint bemutató cikkben tekintheti át.To review the differences between license types, see Power BI service features by license type.

Kormányzati felhőpéldányokGovernment cloud instances

A Microsoft 365 különböző környezeteket nyújt kormányzati ügynökségeknek, amelyekkel különböző megfelelőségi követelményeknek felelhetnek meg.Microsoft 365 provides different environments for government agencies to meet varying compliance requirements. Az egyes környezetekkel kapcsolatos további tudnivalókért lásd:For more information about each environment, see:

Bejelentkezés a Power BI for US GovernmentbeSign in to Power BI for US government

A Power BI-hoz való csatlakozás URL-címe a kormányzati és kereskedelmi felhasználók számára eltérő.The URL for connecting to Power BI differs for government users and commercial users. A Power BI-ba való bejelentkezéshez használja a következő URL-címeket:To sign in to Power BI, use the following URLs:

Kereskedelmi verzióCommercial version GCCGCC GCC HighGCC High DoDDoD
https://app.powerbi.com/ https://app.powerbigov.us https://app.high.powerbigov.us https://app.mil.powerbigov.us

A fiók több felhőben is be lehet állítva.Your account might be set up in more than one cloud. Ha a fiók úgy van beállítva, a Power BI Desktopba való bejelentkezéskor kiválaszthatja, melyik felhőhöz kíván csatlakozni.If your account is set up that way, when you sign in to Power BI Desktop, you can choose which cloud to connect to.

Kapcsolódás engedélyezése a Power BI-hozAllow connections to Power BI

A Power BI szolgáltatás használatához engedélyeznie kell a kapcsolódást a szükséges internetes végpontokhoz.To use the Power BI service, you must allow connections to required endpoints on the internet. Ezeknek a célhelyeknek elérhetőnek kell lenniük a saját hálózata, a Power BI és más függő szolgáltatások közötti kommunikációhoz.These destinations have to be reachable to enable communication between your own network, Power BI, and other dependent services.

Az alábbi táblázatban felsoroljuk az engedélyezési listához hozzáadandó végpontokat, amelyek lehetővé teszik a kapcsolódást a Power BI szolgáltatáshoz általános webhelyhasználat esetén.In the table below, we list the required endpoints to add to your allow list to enable connection to the Power BI service for general site usage. Ezek a végpontok kizárólag az Egyesült Államok kormányzati felhőkörnyezete számára érhetők el.These endpoints are unique to the US government cloud. A Power BI szolgáltatás csak a 443-as TCP-port megnyitását igényli a felsorolt végpontokhoz.The Power BI service requires only TCP Port 443 to be opened for the listed endpoints. Az adatgyűjtési végpontok, az irányítópultok és jelentések integrációja, a Power BI-vizualizációk és más választható szolgáltatások nem kizárólagosan az Egyesült Államok kormányzati felhőkörnyezete számára érhetők el.The endpoints for getting data, dashboard and report integration, Power BI visuals, and other optional services aren’t unique to the US government cloud. Az URL-címek engedélyezési listához való hozzáadásával kapcsolatos további információkért lásd a Power BI URL-címek hozzáadása az engedélyezési listához című részt.To also add these URLs to your allow list, see Add Power BI URLs to your allow list.

A hitelesítés, identitás és felügyelet a Power BI esetén a Microsoft 365-szolgáltatásokkal való kapcsolattól függ.Authentication, identity, and administration for Power BI depend on connectivity to Microsoft 365 services. Az auditnaplók megtekintéséhez a Microsoft 365-höz is csatlakoznia kell.You also have to connect to Microsoft 365 to view audit logs. A szolgáltatásokhoz tartozó végpontok azonosításához tekintse meg az alábbi táblázatban található, Microsoft 365-integrációra vonatkozó részt.To identify the endpoints for these services, see Microsoft 365 integration in the table below.

Power BI URL-címek általános webhelyhasználatraPower BI URLs for general site usage

CélPurpose CélDestination
Háttérbeli API-kBackend APIs GCC: api.powerbigov.usGCC: api.powerbigov.us
GCC-High: api.high.powerbigov.usGCC-High: api.high.powerbigov.us
DoD: API.mil.powerbigov.usDoD: api.mil.powerbigov.us
Háttérbeli API-kBackend APIs GCC: *analysis.usgovcloudapi.netGCC: *analysis.usgovcloudapi.net
GCC High: *.high.analysis.usgovcloudapi.netGCC High: *.high.analysis.usgovcloudapi.net
DoD: *.mil.analysis.usgovcloudapi.netDoD: *.mil.analysis.usgovcloudapi.net
Háttérbeli API-kBackend APIs All: *.pbidedicated.usgovcloudapi.netAll: *.pbidedicated.usgovcloudapi.net
Content Delivery Network (CDN)Content Delivery Network (CDN) GCC: gov.content.powerapps.usGCC: gov.content.powerapps.us
GCC High: high.content.powerapps.usGCC High: high.content.powerapps.us
DoD: mil.content.powerapps.usDoD: mil.content.powerapps.us
Microsoft 365-integrációMicrosoft 365 integration GCC: Végpontok világszerteGCC: Worldwide endpoints
GCC High: US Government GCC High-végpontokGCC High: US Government GCC High endpoints
DoD: US Government DoD-végpontokDoD: US Government DOD endpoints
PortálPortal GCC: *.powerbigov.usGCC: *.powerbigov.us
GCC-High: *.high.powerbigov.usGCC-High: *.high.powerbigov.us
DoD: *.mil.powerbigov.usDoD: *.mil.powerbigov.us
Szolgáltatási telemetriaService telemetry All: dc.services.visualstudio.usAll: dc.services.visualstudio.us
Tájékoztató üzenetek (választható)Informational messages (optional) All: dynmsg.modpim.comAll: dynmsg.modpim.com
NPS-felmérések (választható)NPS surveys (optional) All: nps.onyx.azure.netAll: nps.onyx.azure.net

A kormányzati és a globális Azure Cloud Services összekapcsolásaConnect government and global Azure cloud services

Az Azure több felhő között van elosztva.Azure is distributed across multiple clouds. Alapértelmezés szerint tűzfalszabályok engedélyezésével nyithat meg kapcsolatokat felhőspecifikus példányok felé, a felhőközi hálózatkezelés azonban máshogy működik.By default, you can enable firewall rules to open a connection to a cloud-specific instance, but cross-cloud networking is different. A nyilvános felhő és a Government Community Cloud szolgáltatásai közötti kommunikációhoz bizonyos tűzfalszabályokat kell konfigurálni.To communicate between services in the public cloud and services in the Government Community Cloud, you have to configure specific firewall rules. Ha például az SQL-adatbázis nyilvános felhőbeli példányaihoz szeretne hozzáférni a Power BI kormányzati felhőjéből, ahhoz egy tűzfalszabályra lesz szüksége az SQL-adatbázisban.For example, if you want to access public cloud instances of a SQL database from your government cloud deployment of Power BI, you need a firewall rule in the SQL database. Konfiguráljon konkrét tűzfalszabályokat az SQL-adatbázisokhoz, így engedélyezheti az Azure Government Cloudhoz való csatlakozást a következő adatközpontok számára:Configure specific firewall rules for SQL databases to allow connections to the Azure Government Cloud for the following datacenters:

  • USGov IowaUSGov Iowa
  • USGov VirginiaUSGov Virginia
  • USGov TexasUSGov Texas
  • USGov ArizonaUSGov Arizona
  • US DoD – KeletUS DoD East
  • US DoD – Középső régióUS DoD Central

A US Government-felhő IP-tartományainak lekéréséhez töltse le az Azure-beli IP-tartományok és szolgáltatáscímkék – US Government Cloud nevű fájlt.To get the US government cloud IP ranges, download the Azure IP Ranges and Service Tags – US Government Cloud file. a tartományokat listáztuk Power BI-ra és Power Queryre vonatkozóan egyaránt.ranges are listed for both Power BI and Power Query.

A Microsoft Azure Government Cloud Services szolgáltatással kapcsolatos további információkért lásd: Az Azure Government dokumentációja.For more information about Microsoft Azure Government cloud services, see Azure Government documentation.

Tűzfalak beállítása SQL-adatbázisokhoz: IP-tűzfalszabályok létrehozása és felügyelete.To set up firewalls for SQL databases, see Create and manage IP firewall rules.

A Power BI-funkciók elérhetőségePower BI feature availability

A kormányzati felhő ügyfeleire vonatkozó követelményeknek való megfelelés különbségeket jelent a kormányzati és kereskedelmi csomagok között.To accommodate the requirements of government cloud customers, there are some differences between government plans and commercial plans. Célunk, hogy az általános elérhetőség megjelenésétől számított 30 napon belül a kormányzati felhőkben is elérhető legyen az összes funkció.Our goal is to make all features available in government clouds within 30 days of general availability. Bizonyos esetekben háttérben húzódó függőségek nem teszik lehetővé egy funkció elérhetővé tételét.In some cases, underlying dependencies prevent us from making a feature available. Az alábbi lista azokat a funkciókat mutatja be, amelyek még nem érhetők el egy adott kormányzati környezetben, vagy amelyek korlátozott funkcionalitással érhetők el.The list below shows features that aren't yet available in a particular government environment or that are available with limited functionality. A lista az alábbi magyarázatot használja:The list uses the following key:

KulcsKey LeírásDescription
elérhető A szolgáltatás a környezetben érhető el, a kivételek pedig lábjegyzetekben vannak megadva.The feature is available in the environment, with any exceptions defined in footnotes.
nem elérhető el A funkció nem érhető el a környezetben, és egyelőre nincs becslés arra vonatkozóan, hogy mikor lesz elérhető.The feature isn't available in the environment and we don't have an estimated time frame for delivery.

Ha már tervezve van a kiadás, a becsült elérhetőséget negyedévben adjuk meg.We include the quarter for estimated availability if release is planned for an environment.

SzolgáltatásFeature GCCGCC GCC HighGCC High DoDDoD
Azure B2B-együttműködés a kormányzati és a kereskedelmi felhő között 1Azure B2B Collaboration between government and commercial cloud1 elérhető elérhető elérhető
Sablonalkalmazások2Template apps2 elérhető elérhető elérhető
Beágyazás a SharePoint Online-ba a Power BI-kijelzővelEmbed in SharePoint Online using the Power BI web part elérhető elérhető nem elérhető el
Adatvédelem (Microsoft Information Protection-címkék)Data Protection (MIP labels) elérhető elérhető 2021. 1. negyedévQ1 2021
Adatfolyamok közvetlen lekérdezéseDataflows - Direct Query elérhető elérhető Nincs tervbenNot planned
Adatfolyamok optimalizálása SQL számítási motorraDataflows - SQL Compute engine optimization elérhető elérhető Nincs tervbenNot planned
A Power BI lap a Teamsben3Power BI tab in Teams3 elérhető nem elérhető el nem elérhető el
Nagyméretű modellekLarge models 2021. 1. negyedévQ1 2021 2021. 1. negyedévQ1 2021 Nincs tervbenNot planned
Hívásminőségi adatösszekötőCall Quality Data Connector nem elérhető el nem elérhető el nem elérhető el
Saját tárhely használata (Azure Data Lake Gen 2)Bring Your Own Storage (Azure Data Lake Gen 2) nem elérhető el nem elérhető el nem elérhető el

1 Bár a vállalatközi együttműködés elérhető a GCC-hez, a külső felhasználónak ebben a környezetben kell licencet kiadni.1 Although B2B Collaboration is available for GCC, the external user must be issued a license in that environment. A kereskedelmi felhőbeli licencek nem érvényesek a GCC-ben.Commercial cloud licenses aren't valid in GCC. Az Egyesült Államok kormányzati szerveivel folytatott vállalatközi együttműködés (B2B együttműködés) ismert korlátozásairól szóló további információkról itt olvashat: Az Azure Government és a globális Azure összevetése.For more information about known limitations with B2B Collaboration for US government, Compare Azure Government and global Azure.

2 A Marketplace-alkalmazások nem érhetők el az Egyesült Államokbeli kormányzati felhőpéldányok számára, így a sablonalkalmazások a privát és a szervezeti alkalmazásokra korlátozódnak.2 Marketplace apps aren't available to US Government cloud instances so template apps are limited to private and organizational apps.

3A Power BI felhasználói élmény a Teamsben a kormányzati közösségi felhők (GCC-k) számára korlátozott, csak hagyományos munkaterületeken működik, és nem tartalmazza a Power BI-tartalom beágyazása a Microsoft Teamsbe című cikkben ismertetett továbbfejlesztett funkciót.3 The Power BI experience in Teams for GCC is limited, works only for classic workspaces, and doesn't include the enhanced functionality described in Embed Power BI Content in Microsoft Teams.

Következő lépésekNext steps