Csatlakozás a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról szóló jelentéshezConnect to the Crisis Communication Presence Report

Ez a Power BI-alkalmazás a Microsoft Power Platform válsághelyzettel kapcsolatos megoldásának jelentés/irányítópult-összetevője.This Power BI app is the report/dashboard artifact in the Microsoft Power Platform solution for Crisis Communication. Nyomon követi a válságkommunikációs alkalmazást használó munkatársak mozgását.It tracks worker location for Crisis Communication app users. A megoldás kombinálja a Power Apps, a Power Automate, a Teams, a SharePoint és a Power BI képességeit.The solution combines capabilities of Power Apps, Power Automate, Teams, SharePoint and Power BI. Weben, mobileszközön és a Teams szolgáltatásban is igénybe vehető.It can be used on the web, mobile or in Teams.

Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazásjelentés

Az irányítópult az egészségügyi rendszer összesített adatainak megjelenítésével segít jó időben jó döntéseket hozni a válságmenedzsereknek.The dashboard shows emergency managers aggregate data across their health system to help them to make timely, correct decisions.

Ez a cikk az alkalmazás telepítését és adatforrásokhoz csatlakoztatását ismerteti.This article tells you how to install the app and how to connect to the data sources. A Kríziskommunikáció alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd: Kríziskommunikáció-mintasablon beállítása és megismerése a Power AppsbenFor more information about the Crisis Communication app, see Set up and learn about the Crisis Communication sample template in Power Apps

Miután telepítette a sablonalkalmazást és csatlakoztatta az adatforrásokat, igény szerint testre szabhatja a jelentést.After you've installed the template app and connected to the data sources, you can customize the report as per your needs. Ezután alkalmazásként terjesztheti a szervezeti munkatársai között.You can then distribute it as an app to colleagues in your organization.

ElőfeltételekPrerequisites

A sablonalkalmazás telepítése előtt telepítenie kell a Kríziskommunikáció-mintát.Before installing this template app, you must first install and set up the Crisis Communication sample. Ennek a megoldásnak a telepítésével létrehozza azokat az adatforrás-hivatkozásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazást adatokkal lehessen feltölteni.Installing this solution creates the datasource references necessary to populate the app with data.

A Kríziskommunikáció-minta telepítésekor figyelje a SharePoint-lista „CI_Employee Status” mappaelérési útját és a listaazonosítót.When installing the Crisis Communication sample, take note of the SharePoint list folder path of "CI_Employee Status" and list ID.

Az alkalmazás telepítseInstall the app

 1. Az alkalmazás beszerzéséhez kattintson a következő hivatkozásra: Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról sablonalkalmazásClick the following link to get to the app: Crisis Communication Presence Report template app

 2. Az alkalmazás AppSource-beli oldalán válassza az AZONNALI BESZERZÉS lehetőséget.On the AppSource page for the app, select GET IT NOW.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás az AppSource-onCrisis Communication Presence Report app in AppSource

 3. A Még valami részben olvassa el a tudnivalókat, és válassza a Folytatás lehetőséget.Read the information in One more thing, and select Continue.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás, Még valami

 4. Válassza a Telepítés gombot.Select Install.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás telepítése

  A telepítést követően megtekintheti az alkalmazást az Alkalmazások oldalon.Once the app has installed, you see it on your Apps page.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás az Alkalmazások oldalon

Kapcsolódás adatforrásokhozConnect to data sources

 1. Az alkalmazás megnyitásához kattintson az Alkalmazás oldalon lévő ikonra.Select the icon on your Apps page to open the app.

  Ekkor az alkalmazás megnyílik és mintaadatokat jelenít meg.The app opens, showing sample data.

 2. Kattintson az Adatok csatlakoztatása hivatkozásra az oldal tetején látható szalagcímen.Select the Connect your data link on the banner at the top of the page.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás, csatlakozás saját adatokhoz hivatkozás

 3. A párbeszédpanelen:In the dialog box:

  1. A SharePoint_Folder mezőben adja meg a saját „CI_Employee Status” elérési útját a SharePoint-listán.In the SharePoint_Folder field, enter your "CI_Employee Status" SharePoint list path.
  2. A List_ID mezőben adja meg a listabeállításokból kapott listaazonosítót.In the List_ID field, enter your list ID that you got from list settings. Ha befejezte, kattintson a Tovább elemre.When done, click Next.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás URL-cím párbeszédpanel

 4. Az ekkor megjelenő párbeszédpanelen állítsa be az OAuth2 hitelesítési módszert.In the next dialog that appears, set the authentication method to OAuth2. Az adatvédelmi szint beállításával nem kell foglalkoznia.You don't have to do anything to the privacy level setting.

  Válassza a Bejelentkezés lehetőséget.Select Sign in.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás hitelesítési párbeszédpanel

 5. A Microsoft bejelentkezési képernyőjén jelentkezzen be Power BI-ba.At the Microsoft sign-in screen, sign in to Power BI.

  Microsoft bejelentkezési képernyő

  Miután bejelentkezett, a jelentés csatlakozik az adatforrásokhoz, és naprakész adatokkal töltődik fel.After you've signed in, the report connects to the data sources and is populated with up-to-date data. Eközben forog a tevékenységfigyelő.During this time, the activity monitor turns.

  Jelentés a válsághelyzettel kapcsolatos kommunikációról alkalmazás frissítési folyamata

Jelentés frissítésének ütemezéseSchedule report refresh

Miután lezajlott az adatfrissítés, állítson be frissítési ütemezést a jelentés adatainak naprakészen tartásához.When the data refresh has completed, set up a refresh schedule to keep the report data up to date.

 1. A felül látható fejlécen kattintson a Power BI elemre.In the top header bar, select Power BI.

  Power BI-útkövetés

 2. A bal oldali navigációs panelen, a Munkaterületek rész alatt, keresse meg a Kórházi vészhelyzetekre vonatkozó döntési támogatás munkaterületet, és kövesse az Ütemezett frissítés konfigurálása című cikkben ismertetett utasításokat.In the left navigation pane, look for the Hospital Emergency Response Decision Support Dashboard workspace under Workspaces, and follow the instruction described in the Configure scheduled refresh article.

Testreszabás és megosztásCustomize and share

További információkért lásd: Az alkalmazás testreszabása és megosztása.See Customize and share the app for details. Az alkalmazás közzététele és terjesztése előtt mindenképpen tekintse át a jelentésekre vonatkozó jogi nyilatkozatokat.Be sure to review the report disclaimers before publishing or distributing the app.

Következő lépésekNext steps