A Power BI Desktop beszerzéseGet Power BI Desktop

A Power BI Desktop segítségével speciális lekérdezéseket, modelleket és jelentéseket hozhat létre, amelyek az adatmegjelenítést jelenítik meg.With Power BI Desktop, you can build advanced queries, models, and reports that visualize data. Létrehozhat adatmodelleket, jelentéseket hozhat létre, és megoszthatja a munkáját a Power BI szolgáltatás való közzétételsel.You can also build data models, create reports, and share your work by publishing to the Power BI service. A Power BI Desktop ingyenesen letölthető.Power BI Desktop is a free download.

Power BI Desktop beszerzéséhez használhatja a két módszer egyikét.To get Power BI Desktop, you can use one of the two approaches.

A két megközelítés egyike az Power BI Desktop legújabb verzióját kapja meg a számítógépre.Either of the two approaches gets the latest version of Power BI Desktop onto your computer. A következő szakaszokban azonban van néhány különbség, amelyet érdemes megjegyezni.However, there are some differences worth noting, as described in the following sections.

Fontos

A Power BI Desktop havi rendszerességgel frissül és jelenik meg az ügyfelek visszajelzéseit figyelembe vevő új funkciókkal.Power BI Desktop is updated and released on a monthly basis, incorporating customer feedback and new features. Csak a Power BI Desktop legújabb verziója támogatott.Only the latest version of Power BI Desktop is supported. A rendszer arra kéri, hogy frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra, amikor kapcsolatba lép a Power BI Desktop támogatási szolgálatával.You will be asked to upgrade the application to the latest version when contacting Support for Power BI Desktop. A Power BI Desktop legújabb verzióját a Windows áruházbólszerezheti be, vagy egyetlen végrehajtható fájlt is, amely az összes, a számítógépre letöltött és telepített támogatott nyelvet tartalmazza.You can get the latest version of Power BI Desktop from the Windows Store, or as a single executable containing all supported languages that you download and install on your computer.

Telepítés alkalmazásként a Microsoft Store-bólInstall as an app from the Microsoft Store

A Power BI Desktop legújabb verziója több módon is elérhető a Microsoft Store-ban.There are a few ways to access the most recent version of Power BI Desktop from the Microsoft Store.

 1. A Microsoft Store Power BI Desktop oldalát az alábbi lehetőségek egyikével nyithatja meg:Use one of the following options to open the Power BI Desktop page of the Microsoft Store:

 2. Amikor megérkezik a Microsoft Store Power BI Desktop oldalára, válassza a Telepítés lehetőséget.After you've landed on the Power BI Desktop page of the Microsoft Store, select Install.

  A Power BI Desktop telepítésének lehetőségét ábrázoló Microsoft Store-képernyőkép.

A következő előnyökkel jár, ha a Power BI Desktopot a Microsoft Store-ból szerzi be:There are a few advantages to getting Power BI Desktop from the Microsoft Store:

 • Automatikus frissítések: A Windows automatikusan letölti a legfrissebb verziót a háttérben, amint az elérhetővé válik, így a verziója mindig naprakész marad.Automatic updates: Windows downloads the latest version automatically in the background as soon as it's available, so your version will always be up to date.

 • Kisebb letöltések: A Microsoft Store csak azokat az összetevőket tölti le a gépre, amelyek az egyes frissítések során megváltoztak, így frissítéskor kisebb méretű fájlokat kell letölteni.Smaller downloads: Microsoft Store ensures only components that have changed in each update are downloaded to your machine, resulting in smaller downloads for each update.

 • Nincs szükség rendszergazdai jogosultságokra: Ha közvetlenül tölti le és telepíti a csomagot, a telepítés sikeres elvégzéséhez rendszergazdának kell lennie.Admin privilege isn't required: When you download the package directly and install it, you must be an administrator for the installation to complete successfully. Ha a Microsoft Store-ból szerzi be a Power BI Desktopot, nincs szükség rendszergazdai jogosultságra.If you get Power BI Desktop from the Microsoft Store, admin privilege is not required.

 • Informatikai bevezetés lehetősége: A Microsoft Store Vállalatoknak szolgáltatáson keresztül a Power BI Desktopot egyszerűen helyezheti üzembe és vezetheti be az összes vállalati felhasználó számáraIT roll-out enabled: Through the Microsoft Store for Business, you can more easily deploy, or roll out, Power BI Desktop to everyone in your organization

 • Nyelvfelismerés: A Microsoft Store-ból elérhető verzió tartalmazza az összes támogatott nyelvet, és minden indításkor ellenőrzi, hogy mely nyelvet használják a számítógépen.Language detection: The Microsoft Store version includes all supported languages, and checks the language used on your computer each time it's launched. Ez a nyelvi támogatás a Power BI Desktopban létrehozott modellek területi beállításaira is kiterjed.This language support also affects the localization of models created in Power BI Desktop. A beépített dátumhierarchiák például megfelelnek annak a nyelvnek, amelyet a Power BI Desktop a .pbix-fájl létrehozásakor használ.For example, built-in date hierarchies match the language that Power BI Desktop is using when the .pbix file is created.

A Power BI Desktop Microsoft Store-ból történő telepítésekor az alábbi szempontokat és korlátozásokat kell figyelembe venni:The following consideration and limitations apply when you install Power BI Desktop from the Microsoft Store:

 • Ha az SAP-összekötőt használja, lehet, hogy a Windows\System32 mappába kell helyeznie az SAP-illesztő fájljait.If you use the SAP connector, you may need to move your SAP driver files to the Windows\System32 folder.
 • A Power BI Desktop Microsoft Store-ból való telepítésével nem történik meg a .exe-verzióból származó felhasználói beállítások másolása.Installing Power BI Desktop from the Microsoft Store doesn't copy user settings from the .exe version. Elképzelhető, hogy újra kell csatlakoztatni a legutóbbi adatforrásokat, és ismét meg kell adni az adatforrások hitelesítő adatait.You might have to reconnect to your recent datasources and reenter your data source credentials.

Megjegyzés

A Power BI Desktop Power BI jelentéskészítő kiszolgáló verziója az ebben a cikkben tárgyalt verzióktól eltérő, önálló telepítés.The Power BI Report Server version of Power BI Desktop is a separate and different installation from the versions discussed in this article. A Power BI Desktop jelentéskészítő kiszolgáló verziójáról információt a Power BI-jelentés létrehozása a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóhoz című cikkben talál.For information about the Report Server version of Power BI Desktop, see Create a Power BI report for Power BI Report Server.

A Power BI Desktop közvetlen letöltéseDownload Power BI Desktop directly

Ha a Power BI Desktop futtatható telepítőjét szeretné letölteni a Letöltőközpontból, válassza a Letöltés lehetőséget a Letöltőközpont oldalán.To download the Power BI Desktop executable from the Download Center, select Download from the Download Center page. Ez után adja meg, hogy a 32 vagy a 64 bites telepítőfájlt szeretné letölteni.Then, specify a 32-bit or 64-bit installation file to download.

A 64 bites Power BI Desktop letöltésének lehetőségét ábrázoló Letöltőközpont-képernyőkép.

A Power BI Desktop letöltés utáni telepítéseInstall Power BI Desktop after downloading it

A letöltés befejezésekor a rendszer felkéri a telepítőfájl futtatására.You're prompted to run the installation file after you've finished downloading it.

A 2019. júliusi kiadástól kezdve a Power BI Desktop egyetlen .exe telepítőcsomagként szerezhető be, amely az összes támogatott nyelvet tartalmazza. A 32 és a 64 bites verzióhoz külön .exe-fájl tartozik.Beginning with the July 2019 release, Power BI Desktop ships as a single .exe installation package that contains all supported languages, with a separate .exe file for the 32-bit and 64-bit versions. Az .msi-csomagokat a 2019. szeptemberi kiadástól kezdve kivontuk, így a telepítéshez a végrehajtható .exe szükséges.The .msi packages are discontinued beginning with the September 2019 release, requiring the .exe executable for installation. Ez sokkal egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi a terjesztést, a frissítéseket és a telepítést (elsősorban a rendszergazdák számára).This approach makes distribution, updates, and installation (especially for administrators) much easier and more convenient. A telepítési folyamatot testre is szabhatja parancssori paraméterek használatával a parancssori beállítások használata a telepítés során című szakaszban leírtak szerint.You can also use command-line parameters to customize the installation process, as described in Using command-line options during installation.

A telepítőcsomag indítása után a Power BI Desktop alkalmazásként lesz telepítve, és az asztalon fut.After you launch the installation package, Power BI Desktop installs as an application and runs on your desktop.

Képernyőkép a Power BI Desktop telepítővarázslóval történő telepítéséről.

Megjegyzés

Nem támogatott a Power BI Desktop letöltött (MSI-) verziójának (elavult) és Microsoft Store-ból elérhető verziójának telepítése ugyanarra a számítógépre (ez más néven a párhuzamos telepítés).Installing the downloaded (MSI) version (deprecated), and the Microsoft Store version of Power BI Desktop on the same computer (sometimes referred to as a side-by-side installation) is not supported. A Microsoft Store-ból való letöltés előtt manuálisan távolítsa el a Power BI Desktopot.Manually uninstall Power BI Desktop before you download it from the Microsoft Store.

A Power BI Desktop használataUsing Power BI Desktop

A Power BI Desktop elindításakor megjelenik egy üdvözlőképernyő.When you launch Power BI Desktop, a welcome screen is displayed.

Képernyőkép a Power BI Desktop telepítéséről, amely az üdvözlőképernyőn látható.

Ha első alkalommal használja a Power BI Desktopot (tehát ha a telepítés nem frissítés volt), a rendszer felkéri egy űrlap kitöltésére vagy a Power BI szolgáltatásba való bejelentkezésre, mielőtt továbbléphetne.If you're using Power BI Desktop for the first time (that is, the installation isn't an upgrade), you're prompted to fill out a form or sign in to the Power BI service before you can continue.

Innen megkezdheti adatmodellek vagy jelentések létrehozását, majd megoszthatja azokat másokkal a Power BI szolgáltatásban.From there, you can begin creating data models or reports, then share them with others on the Power BI service. A Következő lépések szakaszban olyan útmutatókra mutató hivatkozásokat talál, amelyek segítenek a Power BI Desktop használatba vételében.Check out the Next steps section for links to guides to help you get started using Power BI Desktop.

Minimális követelményekMinimum requirements

A következő lista a Power BI Desktop futtatásához szükséges minimális követelményeket tartalmazza:The following list provides the minimum requirements to run Power BI Desktop:

Fontos

Az 2021-as január 31-ig Power BI Desktop már nem támogatott a Windows 7 rendszerben.Since January 31st 2021, Power BI Desktop is no longer supported on Windows 7.

 • Windows 8,1/Windows Server 2012 R2 vagy újabbWindows 8.1 / Windows Server 2012 R2, or later
 • .NET-4.6.2 vagy újabb.NET 4.6.2 or later
 • Internet Explorer 11 vagy újabbInternet Explorer 11 or later
 • Memória (RAM): legalább 2 GB elérhető, 4 GB vagy több javasolt.Memory (RAM): At least 2 GB available, 4 GB or more recommended.
 • Kijelző: Legalább 1440×900 vagy 1600×900 (16:9) felbontás szükséges.Display: At least 1440x900 or 1600x900 (16:9) required. Az alacsonyabb felbontás, például 1024x768 vagy 1280x800 nem támogatott, mert bizonyos vezérlők (például a kezdőképernyő bezárása) csak nagyobb felbontáson jelennek meg.Lower resolutions such as 1024x768 or 1280x800 aren't supported, as certain controls (such as closing the startup screen) display beyond those resolutions.
 • A Windows megjelenítési beállításai: Ha a megjelenítési beállításokkal több mint 100%-ra módosítja a szövegek, alkalmazások és más elemek méretét, lehet, hogy nem jelennek meg bizonyos párbeszédpanelek, amelyeken valamilyen műveletet kell végezni a Power BI Desktop használatának folytatásához.Windows display settings: If you set your display settings to change the size of text, apps, and other items to more than 100%, you may not be able to see certain dialogs that you must interact with to continue using Power BI Desktop. Ha ezzel a problémával találkozik, ellenőrizze a Windows megjelenítési beállításait. Ehhez lépjen a Gépház > Rendszer > Kijelző területre, és a csúszkával állítsa vissza a megjelenítési beállításokat 100%-ra.If you encounter this issue, check your display settings in Windows by going to Settings > System > Display, and use the slider to return display settings to 100%.
 • CPU: 1 gigahertzes (GHz) 64 bites (x64) processzor vagy jobb ajánlott.CPU: 1 gigahertz (GHz) 64-bit (x64) processor or better recommended.

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy a Windows Server helyett inkább a Windows valamelyik ügyfélverzióját, például a Windows 10-et használja.We recommend using a client version of Windows such as Windows 10, rather than Windows Server. A Power BI Desktop például nem támogatja az Internet Explorer fokozott biztonsági beállításainak használatát, mivel ez megakadályozza abban, hogy bejelentkezzen a Power BI szolgáltatásba.For example, Power BI Desktop does not support using Internet Explorer Enhanced Security Configuration as it will stop Power BI Desktop from signing in to the Power BI service.

Megfontolandó szempontok és korlátozásokConsiderations and limitations

Igyekszünk a lehető legjobb élményt biztosítani a Power BI Desktop felhasználóinak.We want your experience with Power BI Desktop to be great. Mivel előfordulhat, hogy a Power BI Desktop használata során problémák merülnek fel, ez a szakasz megoldásokat és javaslatokat kínál a különböző esetekre.Because there may be occasions when you run into an issue with Power BI Desktop, this section contains solutions or suggestions to address these issues.

Parancssori beállítások használata a telepítés soránUsing command-line options during installation

A Power BI Desktop telepítésekor tulajdonságokat és beállításokat adhat meg parancssori kapcsolókkal.When you install Power BI Desktop, you can set properties and options with command-line switches. Ezek a beállítások elsősorban a rendszergazdák számára hasznosak, akik több vállalatnál kezelik vagy bonyolítják le a Power BI Desktop telepítését.These settings are especially useful for administrators who manage or facilitate the installation of Power BI Desktop across organizations. Ezek a lehetőségek .msi és .exe telepítésekor is használhatók.These options apply to .msi and .exe installations.

Parancssori beállításCommand-line option MűködésBehavior
-q, -quiet, -s, -silent-q, -quiet, -s, -silent Csendes telepítésSilent install
-passive-passive Telepítés közben csak a folyamatjelző sáv láthatóShow the progress bar only during installation
-norestart-norestart A számítógép újraindítási követelményének mellőzéseSuppress the computer restart requirement
-forcerestart-forcerestart A számítógép kérdés nélküli újraindítása a telepítés utánRestart the computer after installation without a prompt
-promptrestart-promptrestart A felhasználó értesítése, ha a számítógép újraindítása szükséges (alapértelmezés)Prompt the user if computer restart is required (default)
-l<>, -log<>-l<>, -log<> A telepítés naplózása a <> jelek között megadott fájlbaLog the installation to a specific file, with the file specified in <>
-uninstall-uninstall A Power BI Desktop eltávolításaUninstall Power BI Desktop
-repair-repair A telepítés javítása (vagy telepítés, ha jelenleg nincs telepítve)Repair the installation (or install if it's not currently installed)
-package, -update-package, -update A Power BI Desktop telepítése (alapértelmezés, ha nincs megadva az -uninstall vagy a -repair kapcsoló)Install Power BI Desktop (default, as long as -uninstall or -repair aren't specified)

Használhatja az alábbi szintaktikai paramétereket is, amelyeket a tulajdonság = érték szintaxissal adhat meg:You can also use the following syntax parameters, which you specified with a property = value syntax:

ParaméterParameter ÉrtelmezésMeaning
ACCEPT_EULAACCEPT_EULA Az 1 értéket kell megadni a végfelhasználói licencszerződés automatikus elfogadásáhozRequires a value of 1 to automatically accept the EULA
ENABLECXPENABLECXP Az 1 érték regisztrál a felhasználói élmény programba, amely a termék használatáról rögzít telemetriai adatokatA value of 1 enrolls in the customer experience program that captures telemetry on usage of the product
INSTALLDESKTOPSHORTCUTINSTALLDESKTOPSHORTCUT Az 1 érték parancsikont vesz fel az asztalraA value of 1 adds a shortcut to the Desktop
INSTALLLOCATIONINSTALLLOCATION A kívánt telepítési útvonalFile path to where you want it installed
LANGUAGELANGUAGE Területi beállításkód, például en-US, de-DE, pr-BR, hu-HU, az alkalmazás alapértelmezett nyelvének kikényszerítéséhez.The locale code (for example, en-US, de-DE, pr-BR) to force the default language of the application. Ha nem ad meg nyelvet, a Power BI Desktop a Windows operációs rendszer nyelvét jeleníti meg.If you don't specify the language, Power BI Desktop displays the Windows OS language. Ezt a beállítást a Beállítások párbeszédpanelen módosíthatja.You can change this setting in the Options dialog.
REG_SHOWLEADGENDIALOGREG_SHOWLEADGENDIALOG A 0 érték letiltja annak a párbeszédpanelnek a megjelenítését, amely a Power BI Desktopba való bejelentkezés előtt jelenne meg.A value of 0 disables showing the dialog that appears before you've signed in to Power BI Desktop.
DISABLE_UPDATE_NOTIFICATIONDISABLE_UPDATE_NOTIFICATION Az 1 érték letiltja a frissítési értesítéseket.A value of 1 disables update notifications.

A Power BI Desktop a következő beállításokkal és paraméterekkel futtatva például felhasználói felület nélkül, német nyelv használatával lesz telepítve:For example, you can run Power BI Desktop with the following options and parameters to install without any user interface, using the German language:

-quiet LANG=de-DE ACCEPT_EULA=1

A Power BI Desktop telepítése távoli gépekreInstalling Power BI Desktop on remote machines

Ha olyan eszközzel telepíti a Power BI Desktopot a felhasználók számára, amely Windows telepítőfájlt (.msi-fájlt) igényel, kicsomagolhatja az .msi-fájlt a Power BI Desktop telepítő .exe-fájljából.If you're deploying Power BI Desktop to your users with a tool that requires a Windows installer file (.msi file), you can extract the .msi file from the Power BI Desktop installer .exe file. Erre használhat olyan külső eszközt, mint a WiX Toolset.Use a third-party tool, such as WiX Toolset.

Megjegyzés

Mivel külső termék, a WiX Toolset beállítási lehetőségei előzetes értesítés nélkül változhatnak.As a third-party product, WiX Toolset options might change without notice. Ellenőrizze a dokumentációban a legfrissebb információkat, segítségért pedig forduljon a vállalat felhasználói levelezési listájához.Check their documentation for the most up-to-date information, and contact their user mailing list for help.

 1. Azon a számítógépen, amelyre letöltötte a Power BI Desktop telepítőjét, telepítse a WiX Toolset legújabb verzióját.On the computer where you downloaded the Power BI Desktop installer, install the latest version of the WiX Toolset.

 2. Nyisson meg rendszergazdaként egy parancssori ablakot, és lépjen ahhoz a mappához, amelybe a WiX Toolsetet telepítette.Open a command-line window as an administrator and navigate to the folder where you installed WiX Toolset.

 3. Futtassa a következő parancsot:Run the following command:

  Dark.exe <path to Power BI Desktop installer> -x <output folder>

  Például:For example:

  Dark.exe C:\PBIDesktop_x64.exe -x C:\output

  A kimeneti mappa tartalmaz egy AttachedContainer nevű mappát, amelyben az .msi-fájlok találhatók.The output folder contains a folder named AttachedContainer, which includes the .msi files.

Az .exe fájlból származó telepítés .exe fájlból kinyert .msi fájlra való frissítése nem támogatott.Upgrading an install from an .exe to a .msi that you've extracted from an .exe is not supported. A frissítés végrehajtásához először el kell távolítani a Power BI Desktop Ön által használt régebbi verzióját.In order to make this upgrade, first you'll need to uninstall the older version of Power BI Desktop that you have.

Problémák a Power BI Desktop előző kiadásainak használata soránIssues when using previous releases of Power BI Desktop

Egyes felhasználók a következő példához hasonló hibaüzenettel szembesülhetnek, ha a Power BI Desktop elavult verzióját használják:Some users may encounter an error message similar to the following message when they use an outdated version of Power BI Desktop:

Nem sikerült visszaállítani a modellbe a mentett adatbázistWe weren't able to restore the saved database to the model

A Power BI Desktop aktuális verziójára történő frissítés általában megoldja ezt a problémát.Updating to the current version of Power BI Desktop usually solves this issue.

Értesítések letiltásaDisabling notifications

Azt javasoljuk, hogy frissítsen a Power BI Desktop legújabb verziójára, mert így a legújabb fejlesztéseket élvezheti többek között a funkciók, a teljesítmény és a stabilitás terén.We recommend updating to the most recent version of Power BI Desktop to take advantage of advances in features, performance, stability, and other improvements. Egyes cégek nem kívánják, hogy a munkatársaik minden új verzióra frissítsenek.Some organizations may not want users to update to each new version. Az értesítéseket a beállításjegyzék módosításával kapcsolhatja ki a következő lépésekben:You can disable notifications by modifying the registry with the following steps:

 1. A beállításjegyzék-szerkesztőben nyissa meg a HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop kulcsot.In the Registry Editor, navigate to the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop key.
 2. Hozzon létre új REG_DWORD értéket a kulcsban az alábbi névvel: DisableUpdateNotification.Create a new REG_DWORD entry in the key with the following name: DisableUpdateNotification.
 3. Állítsa az új bejegyzés értékét 1-re.Set the value of that new entry to 1.
 4. A módosítás érvényre juttatásához indítsa újra a számítógépet.Restart your computer for the change to take effect.

A Power BI Desktop részképernyővel töltődik bePower BI Desktop loads with a partial screen

Bizonyos körülmények között, például bizonyos képernyőfelbontási konfigurációk esetén, egyes felhasználók a Power BI Desktop tartalmai mellett nagy, fekete területeket láthatnak.In certain circumstances, including certain screen resolution configurations, some users may see Power BI Desktop render content with large black areas. Ez a probléma általában inkább az elemek megjelenítését befolyásoló, közelmúltban történt operációsrendszer-frissítések következménye, és nem közvetlenül abból adódnak, ahogy maga a Power BI Desktop mutatja be őket.This issue is generally a result of recent operating system updates that affect how items are rendered, rather than a direct result of how Power BI Desktop presents content. A probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:Follow these steps to address this issue:

 1. Nyomja le a Start billentyűt, és a megjelenő keresőmezőbe írja be a blurry (homályos) szót.Press the Start key and enter blurry into the search bar that appears.
 2. A megjelenő párbeszédablakban válassza az alábbi lehetőséget: A Windows javítsa ki a homályos alkalmazásokat.In the dialog that appears, select the option: Let Windows fix apps that are blurry.
 3. Indítsa újra a Power BI Desktopot.Restart Power BI Desktop.

A probléma későbbi Windows-frissítések megjelenésekor megoldódhat.This issue may resolve after later Windows updates are released.

Következő lépésekNext steps

A Power BI Desktop telepítése után a következő tartalmak segíthetnek a használata gyors megkezdésében:After you've installed Power BI Desktop, see the following content to help you get up and running quickly: